Biuro Bezpieczeństwa Narodowego służy Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej pomocą oraz wsparciem w wykonywaniu jego zadań w zakresie bezpieczeństwa narodowego...
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Posiedzenia

Data publikacji : 18.03.2004

Posiedzenie RBN z 18 marca 2004 roku

18 marca 2004 roku odbyło się w Belwederze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego pod przewodnictwem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.

Oprócz stałych członków RBN w posiedzeniu wzięli udział: wicepremier, minister spraw wewnętrznych i administracji Józef Oleksy, minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz, minister obrony narodowej Jerzy Szmajdziński, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Marek Siwiec, podsekretarz stanu w MON Andrzej Towpik oraz podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Majkowski.

Podczas spotkania omówiono m. in. kwestię rozwoju stosunków polsko-ukraińskich w kontekście przygotowania do oficjalnej wizyty prezydenta RP na Ukrainie.

Kolejnym poruszanym tematem było przeciwdziałanie i reagowanie w wypadku ataku terrorystycznego z zastosowaniem broni biologicznej.

Uczestnicy posiedzenia RBN omówili także stopień przygotowania odpowiednich służb państwowych do podjęcia działań prewencyjnych lub ewentualnie neutralizujących skutki zamachu terrorystycznego z użyciem broni biologicznej.

Bezpośrednio po posiedzeniu Rady odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent RP powiedział m. in.:

"Zakończyliśmy posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które poświęciliśmy kilku ważnym kwestiom. Po pierwsze mówiliśmy o zagrożeniu bioterroryzmem dla Polski oraz o sposobach analizowania sytuacji i przeciwdziałania. Został przedstawiony przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego materiał - bardzo kompetentny, z wnioskami, które przekażemy odpowiednim strukturom państwa i tutaj nie tylko wsparcie, ale i zaangażowanie Pana Premiera Oleksego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, ma zasadnicze znaczenie.

Po drugie - mówiliśmy o naszych relacjach z Ukrainą i przygotowaniach do mojej oficjalnej wizyty na Ukrainie, która ma mieć miejsce na przełomie marca i kwietnia. Mówiliśmy także o znanej kwestii zainteresowania ukraińskiego prywatyzacją huty w Częstochowie oraz konsekwencjami decyzji, jakie rząd polski podjął. Chcemy, żeby te strategiczne, partnerskie kontakty z Ukrainą były rozwijane i żeby nasi partnerzy ukraińscy mieli pełną jasność co do motywów decyzji, które podejmujemy.

Po trzecie - mówiliśmy o sprawach związanych z wyborami w Hiszpanii, konsekwencjach zmiany rządu w Hiszpanii zarówno dla naszej wspólnej obecności z Hiszpanią w misji stabilizacyjnej w Iraku, jak i kwestii konstytucji europejskiej."

Bookmark and Share
Prezydent RP
Kancelaria Premiera
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Obrony Narodowej
MSW