Promocja oficerska w WSO WL we Wrocławiu - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Promocja oficerska w WSO WL we Wrocławiu

W sobotę, 11 września br., na wrocławskim Rynku odbyła się promocja oficerska absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. W uroczystości uczestniczył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej, reprezentujący Prezydenta RP.

W imieniu Prezydenta RP, na pierwszy stopień oficerski - podporucznika, absolwentów promował szef Sztabu Generalnego WP generał Mieczysław Cieniuch.

Prymusem tegorocznej promocji WSO WL została ppor. Gabriela Ochab.