Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego na temat reformy systemu dowodzenia i szkolenia SZ RP - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

03.04.2012

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego na temat reformy systemu dowodzenia i szkolenia SZ RP

We wtorek 3 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, którego tematem była reforma systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP oraz szkolnictwa wojskowego. Wprowadzenie do dyskusji wygłosili szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej oraz minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak.

Podczas posiedzenia Rady została omówiona potrzeba zmiany systemu dowodzenia, który obecnie jest nadmiernie rozbudowany organizacyjnie, a jednocześnie scentralizowany funkcjonalnie. Konieczne jest zintegrowanie go wokół trzech podstawowych funkcji: planowania strategicznego, dowodzenia ogólnego i dowodzenia operacyjnego. Dzięki projektowanej transformacji nastąpi klarowny podział kompetencji i odpowiedzialności oraz zdecydowana redukcja liczby centralnych organów dowodzenia (z obecnych siedmiu do trzech).

Rozpatrzono również założenia reformy szkolnictwa wojskowego, która powinna zapewnić konsolidację organizacyjną oraz zwiększyć możliwości realizowania zadań bezpośrednio wynikających z potrzeb wojska. Celowe jest także zainicjowanie tworzenia na bazie obecnej Akademii Obrony Narodowej jakościowo nowej uczelni na potrzeby zintegrowanego bezpieczeństwa narodowego.

Po posiedzeniu Rady sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej powiedział, że reforma systemu dowodzenia armią powinna  zacząć się w 2013 r., aby w 2014 r. działały już nowe struktury. Zwrócił uwagę, że proces legislacyjny powinien być zakończony jeszcze w tym roku. Zmiany zakładają, że Sztab Generalny zajmie się planowaniem strategicznym, a za dowodzenie będą odpowiadać dwa dowództwa – jedno za sprawy bieżące i wyposażenie armii, drugie za prowadzenie operacji w razie kryzysu lub wojny.

- Jeśli idzie o wdrażanie reformy szkolnictwa wojskowego, jest to proces bardziej złożony. Przyjęliśmy zasadę, że ci studenci, którzy przyjdą w tym roku do uczelni, powinni ją ukończyć na tych samych zasadach. Proces wdrażania reformy szkolnictwa będzie musiał być rozłożony w czasie minimum trzech lat – dodał S. Koziej.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady:

  • Bronisław Komorowski – prezydent RP
  • Ewa Kopacz – marszałek Sejmu RP
  • Bogdan Borusewicz – marszałek Senatu RP
  • Waldemar Pawlak – wiceprezes Rady Ministrów, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego
  • Stanisław Koziej – szef BBN, sekretarz RBN
  • Tomasz Siemoniak – minister obrony narodowej
  • Jacek Cichocki – minister spraw wewnętrznych
  • Leszek Miller – przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej
  • Janusz Palikot – przewodniczący Ruchu Palikota