Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

17.06.2013

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

W poniedziałek 17 czerwca br. odbyło się zwołane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Dyskutowano na temat bezpieczeństwa energetycznego Polski, wyposażenia Sił Zbrojnych RP w samoloty zapewniające strategiczną mobilność najważniejszych organów kierowania państwem, a także reformy służby specjalnych.

 • fot. Ł. Kamiński/ KPRP
  fot. Ł. Kamiński/ KPRP
 • fot. Ł. Kamiński/ KPRP
  fot. Ł. Kamiński/ KPRP
 • fot. Ł. Kamiński/ KPRP
  fot. Ł. Kamiński/ KPRP
 • fot. Ł. Kamiński/ KPRP
  fot. Ł. Kamiński/ KPRP
 • fot. Ł. Kamiński/ KPRP
  fot. Ł. Kamiński/ KPRP

W pierwszym punkcie posiedzenia rozpatrywana była problematyka zmian w środowisku bezpieczeństwa energetycznego, do której wprowadzenia dokonał wiceprezes Rady Ministrów Janusz Piechociński. Podczas dyskusji podkreślone zostało kluczowe znaczenie energetyki dla rozwoju a także bezpieczeństwa państwa – zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. Dyskutowano także sprawach związanych z dywersyfikacją zasobów energetycznych, modernizacją infrastruktury energetycznej, a także o energetyce nuklearnej. Ze względu na wielowarstwowość problematyki oraz podział kompetencji w tym obszarze pomiędzy wiele instytucji, stwierdzono, że istnieje potrzeba integracji zarządzania sprawami energetyki w państwie.

W drugim punkcie obrad Rada zajęła się tematem powietrznej mobilności najwyższych organów państwa. Minister Stanisław Koziej przedstawił strategiczne uwarunkowania problemu, natomiast minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak zapoznał członków Rady z planowaną organizacją czarterowania samolotów, do czasu wprowadzenia rozwiązań systemowych.

Członkowie Rady zgodzili się ze państwo powinno dysponować środkami transportu najważniejszych osób, umożliwiającymi skuteczne kierowanie państwem zarówno w codziennym jego funkcjonowaniu, jak i w sytuacjach kryzysowych – w tym przy zagrożeniu bezpieczeństwa Państwa.

Prezydent Bronisław Komorowski zaproponował, aby zadanie to zrealizować poprzez uzyskanie konsensusu wszystkich sił politycznych. W związku tym prezydent polecił Biuru Bezpieczeństwa Narodowego wraz z Ministerstwem Obrony Narodowej przygotowanie konsultacji z klubami parlamentarnymi. Po konsultacjach rząd miałby przystąpić do prac nad programem zakupu i wyposażenia samolotów. Intencją prezydenta jest również zrealizowanie zakupu po wyborach parlamentarnych w 2015 r., tak, aby zapewnić wszystkim siłom politycznym warunki do podejmowania merytorycznych decyzji w tej sprawie. Prezydent zapowiedział także, że zadanie wyposażenia sił zbrojnych w samoloty zapewniające mobilność strategiczną najwyższych organów państwa zostanie ujęte w nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego oraz w Polityczno-Strategicznej Dyrektywie Obronnej.

Ostatni punkt posiedzenia poświęcony reformie służb specjalnych miał charakter informacyjny. Minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz przedstawił informacje o planowanych zmianach w funkcjonowaniu służb obejmujących m.in. powołanie nadzorującego ich pracę komitetu Rady Ministrów ds. bezpieczeństwa oraz niepolitycznego gremium do spraw nadzoru.

Po posiedzeniu rady odbył się briefing prasowy sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego ministra Stanisława Kozieja.

 

W posiedzeniu RBN uczestniczyli:

 • Bronisław KOMOROWSKI - Prezydent RP
 • Ewa KOPACZ – Marszałek Sejmu RP
 • Bogdan BORUSEWICZ – Marszałek Senatu RP
 • Donald TUSK – Prezes Rady Ministrów
 • Janusz PIECHOCIŃSKI – Wiceprezes Rady Ministrów
 • Stanisław KOZIEJ – Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
 • Radosław SIKORSKI – Minister Spraw Zagranicznych
 • Tomasz SIEMONIAK – Minister Obrony Narodowej
 • Bartłomiej SIENKIEWICZ – Minister Spraw Wewnętrznych
 • Leszek MILLER – Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej