Konkurs „Lidera Bezpieczeństwa Państwa” pod patronatem szefa BBN - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

05.06.2014

Konkurs „Lidera Bezpieczeństwa Państwa” pod patronatem szefa BBN

W czwartek, 5 czerwca br. w Centrum Konferencyjnym MON w Warszawie zostały wręczone statuetki w konkursie "Lider Bezpieczeństwa Państwa". Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej w ramach wspierania przedsięwzięć odnoszących się do obronności i bezpieczeństwa państwa objął konkurs po raz drugi Honorowym Patronatem. Nagrody laureatom w imieniu szefa BBN wręczał Czesław Juźwik zastępca Dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN.

Wyróżnienia w konkursie "Lider Bezpieczeństwa Państwa" trafiają do nowatorskich i najwyższej jakości produktów, stanowiących ofertę małych i średnich firm i przedsiębiorstw krajowych, produkujących i świadczących usługi dla wojska, służb mundurowych i innych podmiotów działających w obszarze szeroko pojmowanego bezpieczeństwa zbiorowego.

Głównym zadaniem Konkursu jest promocja nowoczesności technologii i rozwiązań projektowych, stosowania nowych technik, nowoczesnych, efektywnych i bezpiecznych urządzeń, używania nowych wysokojakościowych materiałów oraz uzyskiwania wysokich efektów ekologicznych. Pomysłodawcą i organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych, skupiające ponad 50 różnej wielkości firm produkujących i wykonujących usługi na rzecz wojska i służb mundurowych i uczestniczące w ogólnopolskim programie: „Rzetelna Firma”. W Konkursie są wyróżniane:

 1. produkt, usługa lub rozwiązanie technologiczne roku na rzecz resortu obrony narodowej;
 2. produkt, usługa lub rozwiązanie technologiczne roku na rzecz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;
 3. produkt, usługa lub rozwiązanie technologiczne roku na rzecz pozostałych służb mundurowych.

W tegorocznej edycji Konkursu Lider Bezpieczeństwa Państwa Rada Programowo-Konkursowa przyznała następujące wyróżnienia:

Nagrodę główną (diamentową):

 1. Centrum Naukowo – Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy” za „Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne”;
 2. HERTZ SYSTEMS LTD SP. z o.o. za „Wojskowy platformowy odbiornik nawigacji satelitarnej HGPST T przystosowany do integracji z modułem SAASM NSN 5825430009411”;
 3. HERTZ SYSTEMS LTD SP. z o.o. za „Wojskowy platformowy wzorzec czasu i częstotliwości HGPST T-FTS przystosowany do integracji z modułem SAASM”;
 4. Instytutowi Optoelektroniki WAT za „Systemy Lidarowe do wykrywania skażeń biologicznych”;
 5. PCO SA za „MU-3M „Koliber” Zminiaturyzowany Monokular Uniwersalny”;
 6. Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. za „Urządzenie CompCrypt ETA-MIL 10Z”.

 

Nagrodą pierwszego stopnia uhonorowane zostały:

 1. KIKGEL, Mirosław KIK za „Opatrunek hydrożelowy BURNTEC”;
 2. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej za „Wielokryterialną ocenę wpływu konstrukcji pojazdu/wozu bojowego narażonej  wybuchem miny, ładunku improwizowanego, ładunku formowanego wybuchowo na wskaźniki urazowości”;
 3. Wojskowy Instytut Medyczny za „Instrukcje pierwszej pomocy i zasad postępowania medycznego w bojowych oparzeniach fosforem białym”;
 4. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej za „ Badanie odporności pojazdów i sprzętu wojskowego oraz innych pojazdów specjalnych i sprzętu służb mundurowych na warunki klimatyczne w zakresie: niskich i wysokich temperatur oraz wysokiej wilgotności”;
 5. Wojskowy Instytut Medyczny za „Opracowanie chirurgiczne ran z następowym użyciem opatrunku przeciwkrwotocznego”;
 6. Instytut Optoelektroniki WAT za „ STOPFIRE”;
 7. Instytut Optoelektroniki WAT za „Badanie militarnych urządzeń obserwacyjnych i dalmierzy laserowych w ramach procedury badawczej Akredytowanego Laboratorium Badawczego IOE WAT”;
 8. Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy” za „Nowoczesne ochrony osobiste służb ratowniczych KSRG w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych”.

 

Nagrody drugiego stopnia przyznano:

 1. ISM EuroCenter S.A. za „Platformę do Zarządzania Bezpieczeństwem NICE Situator”;
 2. Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji za „ Przenośne laboratorium do ujawniania śladów daktyloskopijnych na podłożach niechłonnych”.

 

Wyróżnienia w Konkursie przypadły w udziale:

 1. Asseco Poland S.A. za „Programowy symulator ataków terrorystycznych z użyciem improwizowanych ładunków wybuchowych”;
 2. HERTZ SYSTEMS LTD SP. z o.o. za „SMW – System monitorowania i nadzoru służb wartowniczych”;
 3. A2B POLAND Sp. z o.o. za „Rower elektryczny A2B”;
 4. AW.NET POLSKA Sp. z o.o. za „PANASONIC TOUGHPAD FZ-G1”;
 5. PROBUD mgr inż. Tomasz Graf FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA za „Wielobranżowe zintegrowane usługi projektowe”.