Drony nad Biurem Bezpieczeństwa Narodowego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

04.11.2014

Drony nad Biurem Bezpieczeństwa Narodowego

Na zaproszenie szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w BBN spotkali się najlepsi młodzi konstruktorzy pojazdów bezzałogowych z warszawskich, wrocławskich oraz łódzkich politechnik i instytutów badawczych, a z lądowiska śmigłowców znajdującego się na dachu budynku BBN po raz pierwszy wzbił się bezzałogowiec.

Podczas odbywającej się w czerwcu pod patronatem szefa BBN "Parady Robotów - Droniada 2014" w Krakowie minister Stanisław Koziej wyróznił cztery najbardziej innowacyjne pojazdy bezzałogowe - zarówno powietrzne, jak i lądowe. Wśród najlepszych konstruktorów znalazły się Koło Naukowe Awionika Melavio z Politechniki Warszawskiej, Koło Naukowe JEDI z Politechniki Wrocławskiej, zespół z Instytutu Maszyn Matematycznych z Warszawy oraz zaspół z Instytutu Automatyki, Zakładu Sterowania Robotów z Politechniki Łódzkiej. Zespoły otrzymały statuetki szefa BBN i zostały zaproszone do odwiedzenia Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Na spotkaniu w Biurze, obok prezentacji możliwości bezzałogowca, goście rozmawiali z ministrem S. Koziejem o swoich dotychczasowych osiagnięciach oraz możliwych zastosowaniach technologii bezzałogowych. Mówiono również o kwesti rozwiązań prawnych związanych z wykorzystywaniem bezzałogowców, a także o pracach podejmowanych przez BBN, mających na celu wspieranie i rozwoj tego rodzaju technologii w Polsce.

BBN, na polecenie Prezydenta RP, pracuje obecnie nad założeniami Narodowego Porgramu Bezzałogowców, który ma m.in. stworzyć platformę współpracy i porozumienia między użytkownikami, producentami oraz środowiskiem naukowym w zakresie wykorzystywania takich systemów. W ramach tych prac szef BBN stara się także wspierać młodych inżynierów i programistów, którzy już dziś dysponują dużym potencjałem i często osiagają sukcesy w międzynarodowych konkursach.

W pokazie zorganizowanym w czasie spotkania i historycznym, pierwszym starcie z budynku BBN, wzięła udział konstrukcja koła naukowego JEDI z Politechniki Wrocławskiej. Została ona wyrózniona przez szefa BBN za zaawansowane algorytymy przetwarzania obrazu, w tym rozpoznawania obiektów, mogące znaleźć zastosowanie m.in. w prowadzeniu zadań poszukiwawczo-ratowniczych. 

Goszczące w BBN zespoły otrzymały od obecnego na spotkaniu prezesa Instytutu mikroMakro zaporszenie do wizięcia udziały w przyszłorocznej "Droniadzie", a także pamiątkowe dyplomy od szefa BBN.