Spotkanie doradców ds. bezpieczeństwa państw V4 - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

14.06.2017

Spotkanie doradców ds. bezpieczeństwa państw V4

13 czerwca br. w Pałacu Prezydenckim odbyły się kolejne rozmowy w formacie doradców ds. bezpieczeństwa i sekretarzy rad bezpieczeństwa Grupy Wyszehradzkiej. Przedstawiciele Polski, Czech, Słowacji i Węgier omawiali szereg kluczowych zagadnień z zakresu polityki bezpieczeństwa. Dyskusja dotyczyła także rezultatów specjalnego spotkania NATO w Brukseli oraz przyszłej współpracy V4 w ramach Sojuszu.

Kolejnym istotnym tematem konsultacji była dyskusja na temat  Rosji oraz sześciu państw Partnerstwa Wschodniego (Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy). Rozmowy dotyczyły również zagrożeń o charakterze hybrydowym i sposobom ich przeciwdziałania.

Było to drugie spotkanie w tym formacie, organizowane w ramach aktualnej prezydencji Polski w Grupie Wyszehradzkiej – poprzednie odbyło się w listopadzie 2016 r. Przewodnictwo Polski w V4 kończy się 30 czerwca, a od 1 lipca swoją prezydencję rozpoczynają Węgry.

Konsultacje doradców ds. bezpieczeństwa i sekretarzy rady bezpieczeństwa Grupy Wyszehradzkiej zostały zainicjowane przez BBN w 2012 r. Dotychczas odbyło się trzynaście spotkań w tej formule – tradycyjnie są one organizowane przez państwo sprawujące przewodnictwo w V4.