Kierownictwo BBN - Kierownictwo - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Kierownictwo BBN

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sekretarz Stanu

 

Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

  • gen. dyw. Dariusz Łukowski

 

Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi

 

Dyrektor Departamentu Analiz Strategicznych

  • Marcin Kaźmierski

 

Dyrektor Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego

  • Mieszko Pawlak

 

Dyrektor Gabinetu Szefa Biura

  • Mirosław Wiklik

 

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

  • Sylwester Żerdecki

 

Doradcy szefa BBN

  • prof. Andrzej Zybertowicz
  • gen. dyw. rez. Andrzej Reudowicz
  • Bogusław Cichoń