Kierownictwo BBN - Kierownictwo - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Kierownictwo BBN

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sekretarz Stanu

 

Zastępcy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

 

Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi

 • kadm. Jarosław Wypijewski

Zastępca Dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi

 • gen. bryg. Mariusz Fryc

 

Dyrektor Departamentu Analiz Strategicznych

 • Tomasz Awdankiewicz

Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Strategicznych

 • Paweł Pietrzak

 

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego

 • Karol Sobczak

 

Gabinet Szefa Biura

 • Nadzorowany przez Zastępcę Szefa BBN gen. bryg. rez. Mirosława Wiklika

Zastępcy dyrektora Gabinetu Szefa Biura

 • Sebastian Wasilczuk
 • Joanna Kwaśniewska-Wróbel

 

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

 • Sylwester Żerdecki

 

Doradcy szefa BBN

 • prof. Andrzej Zybertowicz
 • gen. dyw. rez. Andrzej Reudowicz
 • Bogusław Cichoń
 • Lucjan Bełza
 • Marcin Kaźmierski