Kierownictwo BBN - Kierownictwo - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Kierownictwo BBN

  • Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sekretarz Stanu, Minister w Kancelarii Prezydenta RP

Paweł Soloch

 

  • Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

gen. dyw. Dariusz Łukowski

 

  • Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi

p.o. płk Mariusz Fryc

 

  • Dyrektor Departamentu Analiz Strategicznych

Marcin Kaźmierski

 

  • Dyrektor Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego

Mieszko Pawlak

 

  • Dyrektor Gabinetu Szefa Biura

Mirosław Wiklik

 

  • Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Sylwester Żerdecki

 

  • Doradcy szefa BBN

prof. Andrzej Zybertowicz

Bogusław Cichoń

gen. dyw. rez. Andrzej Reudowicz