Kierownictwo BBN - Kierownictwo - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Kierownictwo BBN

  • Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sekretarz Stanu, Minister w Kancelarii Prezydenta RP

Paweł Soloch

 

  • Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

-

 

  • Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi

gen. dyw. Dariusz Łukowski

 

  • Dyrektor Departamentu Analiz Strategicznych

Marcin Kaźmierski

 

  • Dyrektor Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego

p.o. Mieszko Pawlak

 

  • Dyrektor Gabinetu Szefa Biura

Mirosław Wiklik

 

  • Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Sylwester Żerdecki

 

  • Doradcy szefa BBN

dr hab. Andrzej Zybertowicz

Bogusław Cichoń