Kierownictwo BBN - Kierownictwo - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Kierownictwo BBN

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sekretarz Stanu

 

Zastępcy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

 

Departament Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi

Dyrektor: kadm. Jarosław Wypijewski

Zastępca dyrektora: -

 

Departament Bezpieczeństwa Międzynarodowego

Dyrektor: Tomasz Awdankiewicz

Zastępca dyrektora: Paweł Pietrzak

 

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Dyrektor: Karol Sobczak

Zastępca dyrektora: Joanna Jaracz de Czartoszewska

 

Gabinet Szefa Biura

Dyrektor: Marcin Skowron

Zastępcy dyrektora:

  • Sebastian Wasilczuk
  • Joanna Kwaśniewska-Wróbel

 

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

  • Sylwester Żerdecki

 

Doradcy szefa BBN

  • prof. Andrzej Zybertowicz
  • gen. dyw. rez. Andrzej Reudowicz
  • płk Lech Wojciechowski
  • Lucjan Bełza
  • Łukasz Kudlicki
  • Grzegorz Witkowski