Biogram Szefa BBN - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Biogram Szefa BBN

Jacek Siewiera, Sekretarz Stanu, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Urodzony w 1984 r. we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu. Obronił rozprawę doktorską w Katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest specjalistą anestezjologii i intensywnej terapii oraz autorem pierwszego w Polsce podręcznika poświęconego ograniczeniom technologii podtrzymującej życie, zatytułowanego „Terapia daremna dla lekarzy i prawników”. Ukończył z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Oksfordzkim w dziedzinie „Strategii i Innowacji”.

W czasie służby wojskowej w Wojskowym Instytucie Medycznym utworzył Klinikę Medycyny Hiperbarycznej – pierwszy w Polsce wojskowy ośrodek kliniczny, dedykowany leczeniu personelu podwodnego oraz latającego Sił Zbrojnych. Jest autorem pierwszych zaprojektowanych w Polsce modułowych szpitali tymczasowych oraz kilku innowacyjnych rozwiązań technicznych z dziedziny medycyny i bezpieczeństwa podlegających europejskiej ochronie własności intelektualnej.

Był Dowódcą Polskiej Wojskowej Misji Medycznej do USA w 2020 r., a w trakcie wizyty w Białym Domu otrzymał oficjalne podziękowania od Prezydenta Stanów Zjednoczonych za wkład polskich medyków w zwalczanie pandemii COVID-19 w USA i został odznaczony amerykańskim Wojskowym Medalem Zasługi Stanu Illinois.

Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Zasługi za Dzielność - w 2018 r. za podjęcie się ratunkowej terapii hiperbarycznej pilota samolotu odrzutowego MiG-29; oraz w 2020 r. za kierowanie Polską Wojskowo-Cywilną Misją Medyczną w Lombardii w trakcie pandemii COVID-19. Odznaczony Medalem za Ofiarność i Odwagę za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego. Laureat Portretów Polskiej Medycyny. Jest autorem publikacji z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, a także założycielem Centrum Ratownictwa.

Do czerwca 2022 r. pełnił zawodową służbę wojskową w Wojskowym Instytucie Medycznym w stopniu majora.

15 czerwca 2022 r. został powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie zajmował się m.in. kwestiami zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności cywilnej. W kontekście prac nad ustawą o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej podejmował działania dotyczące wymiany oraz wykorzystania doświadczeń ukraińskich służb ratowniczych, ochrony infrastruktury i rozwiązań służących ochronie ludności. Zaangażowany był także w sprawy międzynarodowej pomocy dla Ukrainy, w tym dla uchodźców wojennych oraz leczenia w Polsce ukraińskich żołnierzy poszkodowanych w wyniku rosyjskiej agresji.

Z dniem 11 października 2022 r. Prezydent RP Andrzej Duda wyznaczył ministra Jacka Siewierę na stanowisko Sekretarza Stanu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.