Biogram dyrektora DZSZ - Kierownictwo - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Biogram dyrektora DZSZ

gen. bryg. dr Jarosław Kraszewski (ur. 5 czerwca 1968 w Kutnie) karierę wojskową rozpoczął w 1988 r. wstępując do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. Studia w kuźni artyleryjskich kadr ukończył w 1992 r. jako wice prymus jednocześnie zdobywając zaszczytny tytuł Mistrza Ognia Artylerii.

Po promocji na stopień podporucznika został skierowany do 23 Brygady Artylerii w Zgorzelcu, gdzie w latach 1992-98 zajmował kolejno stanowiska służbowe od dowódcy plutonu ogniowego do dowódcy dywizjonu artylerii samobieżnej włącznie. Za osiąganie wysokich wyników w szkoleniu gen. Kraszewski w drodze wyróżnienia został skierowany na podyplomowe studia dowódcze w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie, które ukończył w 2000 r. z oceną bardzo dobrą. Kolejny etap jego kariery zawodowej to służba w Dowództwie Wojsk Lądowych, gdzie zajmował się problematyką przygotowania i prowadzenia ćwiczeń sojuszniczych. Nabywaną wiedzę mógł sprawdzić podczas następujących ćwiczeń: CONSTANT HARMMONY-00, ALLIED EFFORT-01, PEACE SHIELD-01 i STRONG RESOLVE-02. Zdobyte doświadczenie oraz biegła znajomość języka angielskiego pozwoliły mu na zakwalifikowania się i studiowanie w Akademii Dowódczo-Sztabowej Armii USA w Forcie Leavenworth (Kansas, USA) w latach 2002-2003. Po ukończeniu studiów w USA, gen. Kraszewski wrócił do DWLąd gdzie, jako szef Oddziału Szkolenia Dowództw zajmował się przygotowaniem i prowadzeniem ćwiczeń certyfikujących Polskie Kontyngenty Wojskowe przed rozpoczęciem kolejnych zmian misji w Iraku i Afganistanie. W latach 2004-2005 przebywał na misji stabilizacyjnej w Iraku, podczas której pełnił obowiązki szefa G-3 Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. Po powrocie z misji uczestniczył m.in. w ćwiczeniach CAPABLE WARRIOR i RAPID TRIDENT oraz różnych kursach organizowanych przez Szkołę NATO w Niemczech oraz Szkołę Misji Pokojowych w Szwecji. Kolejnym etapem rozwoju jego kariery zawodowej jest służba w latach 2007-2009 w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie zajmował się funkcjonowaniem systemu obronnego państwa. Po zakończeniu służby w BBN wraca do DWLąd jako asystent Szefa Szkolenia Wojsk Lądowych. W tej roli odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie międzynarodowego ćwiczenia pk. COMMON CHALLENGE-09, którego celem było sprawdzenie przygotowania pierwszego w Polsce zestawu Grupy Bojowej Unii Europejskiej zbudowanej na bazie 17 WBZ z Międzyrzecza. W latach 2010-2011 dowodził 23 Śląską Brygadą Artylerii w Bolesławcu. Wprowadzone przez gen. Kraszewskiego rozwiązania w zakresie organizacji i prowadzenia szkolenia przyczyniły się do wyróżnienia przez Prezydenta RP dowodzonej przez gen. Kraszewskiego brygady symboliczną flagą państwową. W uznaniu jego zasług w dziedzinie dyscypliny wojskowej Komendant Główny ŻW wyróżnił brygadę i jej dowódcę odznaką Lex Et Patria. Jako dowódca brygady w 2010 r. wziął udział w największym ćwiczeniu organizowanym przez siły zbrojne USA w Europie pk. AUSTERE CHALLENGE-10, jako szef sztabu Połączonego Dowództwa Komponentu Lądowego. W 2011 r. przygotował i wysłał w rejon misji pierwszy w Polsce Zespół Szkoleniowy Artylerii, który był odpowiedzialny za utworzenie Akademii Artylerii w Afganistanie. W tym samym roku ukończył studia doktoranckie w Akademii Obrony Narodowej, podczas których zajmował się problematyką strategii i planowania udziału kontyngentów wojskowych w operacjach stabilizacyjnych. W latach 2011-2012 studiował na Podyplomowych Studiach Polityki Obronnej w AON po ukończeniu, których, jako vice prymus, zgodnie z decyzją ministra Obrony Narodowej z dniem 01.08.2012 został wyznaczony na stanowisko dowódcy Wielonarodowej Brygady w Lublinie.

Od 18 marca 2013 r. gen. dr Jarosław Kraszewski pełnił obowiązki Szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych. W tym czasie nadzorował i odpowiadał za realizację dwóch programów operacyjnych, których zasadniczym celem była modernizacja zasadniczego uzbrojenia Wojsk Rakietowych i Artylerii.

Od 16 listopada 2015 r. został wyznaczony na stanowisko dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

1 marca 2016 r. został awansowany do stopnia generała brygady.

W swojej karierze gen. bryg. dr J. Kraszewski był także wyznaczany do reprezentowania Wojsk Lądowych na forum Land Operations Working Group oraz Land Integration Working Group w strukturach sojuszniczych. Reprezentował również Polskę w pracach Komitetu Sterującego Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschóda, w 2009 r. kierował pracami tego komitetu.

Gen. bryg. dr Jarosław Kraszewski interesuje się turystyką motocyklową, żeglarstwem i wędkarstwem. Jest żonaty, ma syna.