Kontakt - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Kontakt


Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
ul. Karowa 10
00-315 Warszawa

tel.: +48 22 695 18 00
faks: +48 22 695 18 58
e-mail: bbn[at]bbn.gov.pl


Rzecznik prasowy BBN
Marcin Skowron

tel.: +48 22 695 18 75
tel. kom.: +48 721 800 943
e-mail: mskowron[at]bbn.gov.pl, rzecznik[at]bbn.gov.pl

 

Inspektor Ochrony Danych w BBN
Patrycja Gontkiewicz

tel.: +48 22 695 18 00
faks: +48 22 695 18 01
e-mail: iod[at]bbn.gov.pl

 


Gabinet Szefa Biura

tel.: +48 22 695 18 29
faks: +48 22 695 18 31

Departament Analiz Strategicznych

tel.:+48 22 695 18 80
faks: +48 22 695 18 63

Departament Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi

tel.: +48 22 695 18 55
faks: +48 22 695 18 97

Departament Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego

tel.: +48 22 695 18 59
faks:+48 22 695 18 61

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Karowej 10.

Biuro przetwarza dane osobowe w związku z realizacją w interesie publicznym zadań dotyczących bezpieczeństwa i obronności powierzonych mu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zadań wynikających z przepisów prawa, umów oraz stosownych zgód udzielanych przez osoby fizyczne. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

W sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@bbn.gov.pl.

Osoby fizyczne, których dane są przetwarzane przez Biuro, mają prawo:

  • żądać dostępu do swoich danych osobowych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych;
  • cofnąć w dowolnym momencie udzieloną zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych ustalany jest na podstawie przepisów dotyczących narodowego zasobu archiwalnego oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt, obowiązującego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.


Inspektor Ochrony Danych
w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego