Patronaty Szefa BBN - Patronaty - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Patronaty Szefa BBN

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jako przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa, w celu wyróżnienia najbardziej wartościowych przedsięwzięć wpisujących się w tematykę zadań realizowanych przez BBN oraz podniesienia ich rangi może zadecydować o objęciu ich swoim patronatem honorowym lub uczestniczyć w ich komitecie honorowym.

 

 

Przyznane Patronaty Honorowe Szefa BBN

 

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

 


2024 r.

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Uroczystą Galą Wręczenia Nagród 12. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Lider Bezpieczeństwa Państwa – 2024”
  Data i miejsce: 4 września 2024 r. w Kielcach
  Organizator: Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych
  Na wniosek: Jana Andrzeja Ligusa, Prezesa - Dyrektora Biura Stowarzyszenia Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad XI edycją "Droniady"
  Data i miejsce: 3-9 czerwca 2024 roku w Chorzowie
  Organizator: Fundacja „Instytut Mikromakro”
  Na wniosek: Sławomira Kosielińskiego, Prezesa Fundacji „Instytut Mikromakro”
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad konkursem „Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności”
  Data i miejsce: przełom maja i czerwca 2024 r. w Warszawie
  Organizator: portal-mundurowy.pl
  Na wniosek: Ryszarda Choroszy, Redaktora Naczelnego portal-mundurowy.pl
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad konferencją „ODPORNOŚĆ 2024 - II Kongres Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”
  Data i miejsce: 13 marca 2024 r. w Warszawie
  Organizator: Defence24 sp. z o.o.
  Na wniosek: Piotra Małeckiego, Prezesa Zarządu Defence24 Sp. z o.o.

2023 r.

 

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad międzynarodową konferencją "The Wrocław Security Summit 2023. 3rd International Science Conference. NATO and the EU strategic military and civilian cooperation in the post-Crimean Era"
  Data i miejsce: 5-6 grudnia 2023 r. we Wrocławiu
  Organizator: Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Na wniosek: dyrektora Instytutu Studiów Międzynarodowych dr. hab. Krzysztofa Kociubińskiego, prof. UWr
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad 6. edycją konferencji naukowej GLOBSTATE "In Search of Strategic and Operational Advantage in the (Post) War Security Environment"
  Data i miejsce: 28-30 listopada 2023 r., Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie
  Organizator: Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych
  Na wniosek: płk. dr. Andrzeja Lisa, Dyrektora Centrum Doktryn i Szkolenia SZ
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad konferencją: VI Międzynarodowy Kongres Naukowo-Techniczny Safe Place 2023. „Odporność budynków użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej wobec zagrożeń wojennych, hybrydowych i terrorystycznych”
  Data i miejsce: 20-22 listopada 2023 r. w Warszawie
  Organizator: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT; Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie; Safety Project Sp. z o.o.
  Na wniosek: Przemysława Wachulaka, Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad konferencją Cyber24 Day 2023
  Data i miejsce: 10 października 2023 r. w Warszawie
  Organizator: Defence24 Sp. z o.o.
  Na wniosek: Piotra Małeckiego, Prezesa Zarządu Defence24
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad IX edycją Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG2023  „Państwo–Gospodarka–Bezpieczeństwo: Wojna w Europie. Polska w obliczu nowych wyzwań”
  Data i miejsce: 9-10 października 2023 r. w Lublinie
  Organizator: Europejskie Centrum Biznesu
  Na wniosek: Krzysztofa Karasia, Prezesa ECB
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad konferencją StratEnergy Summit
  Data i miejsce: 4-5 października 2023 r. w Warszawie
  Organizator: Defence24 Sp. z o.o.
  Na wniosek: Augusta Żywczyka, Wiceprezesa Zarządu Defence24
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad IX Kongresem Energetycznym „Transformacja energetyczna sposobem na wyjście z kryzysu”
  Data i miejsce: 27-28 września 2023 r., Wrocław
  Organizator: Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych
  Na wniosek: Agaty Łopuszyńskiej z Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych
 • Udział Szefa BBN w Komitecie Honorowym VIII Rajdu Konnego ku czci i dla upamiętnienia postaci płk. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”
  Data i miejsce: 22-24 września 2023 r. w Kierzbuniu i rejonie Biskupca
  Organizator: Fundacja Stadniny Koni Kierzbuń
  Na wniosek: Lucyny Ciesielskiej, prezes Fundacji Stadniny Koni Kierzbuń
 • Udział Szefa BBN w Komitecie Honorowym ogólnopolskich uroczystości 81-lecia Narodowych Sił Zbrojnych
  Data i miejsce: 20 września 2023 r. w Warszawie
  Organizator: Zarząd Główny Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
  Na wniosek: Karola Wołka, prezesa Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad VIII Konferencją Naukową „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”
  Data i miejsce: 11-12 wrzesień 2023 r. Rzeszów
  Organizator: Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
  Na wniosek: prof. dr. hab. Mariusza Ruszela, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad przedsięwzięciem probronno-historycznym pn.: „XIV Festyn Komandosa 2023”
  Data i miejsce: 25-27 sierpnia 2023 r. w Dziwnowie
  Organizator: Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie, Burmistrz Dziwnowa, Związek Polskich Spadochroniarzy oraz Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 1. Batalionu Szturmowego w Dziwnowie
  Na wniosek: ppłk. rez. Witolda Brzozowskiego, dyrektora Stowarzyszenia Na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad cyklem imprez biegowych, przełajowo-terenowych; promujących zawodową służbę wojskową
  Miejsce i data: Lubliniec - 5 sierpnia 2023 r. „XVIII Bieg Katorżnika”; 7 października 2023 r. "XXVII Bieg Przełajowy O Nóż Komandosa"; 25 listopada 2023 r. „Maraton Komandosa”
  Organizator: Wojskowy Klub Biegacza „Meta” Lubliniec, Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu, Burmistrz Miasta Lublińca
  Na wniosek: Zbigniewa Rosińskiego Honorowego Prezesa Wojskowego Klubu Biegacza „Meta” Lubliniec
 • Udział Szefa BBN w Komitecie Honorowym Konkursu "Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni"
  Data i miejsce: 19 czerwca 2023 r.
  Organizator: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego
  Na wniosek: Karola Wołka, Prezesa Zarządu Fundacji im. Kazimierza Wielkiego
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad XI Konferencją „Edukacja patriotyczna młodzieży. Ideały Kadeckie wczoraj i dziś”
  Data i miejsce: 29 maja 2023 r. w Bydgoszczy
  Organizator: Stowarzyszenie Absolwentów Liceów Wojskowych „SALW-a”
  Na wniosek: Grzegorza Leśniewskiego, Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów Liceów Wojskowych „SALW-a”
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad seminarium pt. „Przeciwdziałania handlowi ludźmi w kontekście masowej migracji cudzoziemców spoza Unii Europejskiej z miejsc objętych konfliktem zbrojnym”
  Miejsce i data: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, 26 maja 2023 r.
  Organizator: Śląski Urząd Wojewódzki, Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
  Na wniosek: Roberta Magdziarza, II Wicewojewody Śląskiego
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad konferencją „Rola normalizacji w ochronie infrastruktury krytycznej”
  Data i miejsce: 18 maja 2023 r., Warszawa
  Organizator: Polski Komitet Normalizacyjny
  Na wniosek: Ewy Zielińskiej, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 • Udział Szefa BBN w Komitecie Honorowym 26 Konferencji Gazterm 2023 „Nowy globalny porządek energetyczny. Transatlantycki Szczyt Gazowy”
  Data i miejsce: 14-17 maja 2023 r.
  Organizator: Studio 4u
  Na wniosek: Krzysztofa Mastylaka, Prezesa Studia 4u
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Konferencją „Własność intelektualna w systemie bezpieczeństwa”
  Data i miejsce: 26 kwietnia 2023 r. w Warszawie
  Organizator: Urząd Patentowy RP
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad XI Ogólnopolskim Turniejem Klas o Profilu Mundurowym
  Data i miejsce: 12-14 kwietnia 2023 r., na terenie Gminy Łazy i Dąbrowy Górniczej
  Organizator: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
  Na wniosek: prof. Zdzisławy Dacko-Pikiewicz Rektor Akademii WSB
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad przedsięwzięciem sportowo-obronno-patriotycznym pt. „Sztafeta Pamięci generała broni Tadeusza Buka – XII Edycja”
  Data i miejsce: 10-21 kwietnia 2023 r., Żagań
  Organizator: 34. Brygada Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Saryusza Zamoyskiego w Żaganiu
  Na wniosek: płk. Jerzego Biryłko, Dowódcy 34. Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad konferencją "ODPORNOŚĆ 2023 - I Kongres ochrony ludności i obrony cywilnej"
  Data i miejsce: 29 marca 2023 r. w Warszawie
  Organizator: Defence24 Sp. z o.o
  Na wniosek: Piotra Małeckiego, Prezesa Zarządu Defence24 Sp. z o.o.
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad VII Międzynarodową Konferencją Naukową "Epimilitaris" 2023 pt. "Epidemiologia i Bezpieczeństwo CBRN"
  Data i miejsce: 27-29 marca 2023 r. w Rynie
  Organizatorzy: Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych; Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia; Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – Zakład Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej; Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej
  Na wniosek: dr Anny Mróz-Jagiełło, Prezes Stowarzyszenia Ruch Wspólnot Obronnych oraz płk. lek. Radosława Skrzypczyńskiego, Komendanta Centrum Reagowania Epidemiologicznego w Warszawie
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad finałem VII Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, zatytułowanej: "Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa"
  Data i miejsce: 24-25 marca 2023 r. w Warszawie
  Organizator: Uniwersytet Warszawski
  Na wniosek: prof. Daniela Przastka, Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad wydarzeniem pn.: IV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Bezpieczeństwa Narodowego
  Data i miejsce: 16 marca 2023 r.
  Organizator: Zarząd Targów Warszawskich S.A.
  Na wniosek: Grażyna Karłowska Prezes Zarządu Zarząd Targów Warszawskich, Sławomir Majman Wiceprezes Zarządu Zarządu Targów warszawskich S.A.
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad programem „Służba i Pomoc” realizowanym przez Fundację Dorastaj z Nami
  Data: 2023 r.
  Organizator: Fundacja Dorastaj z Nami
  Na wniosek: Magdaleny Pawlak, Prezes Zarządu Fundacji Dorastaj z Nami
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad projektem "Szlakiem Narbutta 2023"
  Data: Cykl wydarzeń, 2023 r.
  Organizator: Fundacja Kresowa Szlakiem Narbutta
  Na wniosek: Wojciecha Prusaczyka, Prezesa Fundacji Kresowej Szlakiem Narbutta

 

2022 r.

 

 • Patronat Honorowy Szafa BBN nad Konferencją „Bezpieczeństwo na kolei”
  Data i miejsce: 24-25 listopada 2022 r. w Jastrzębiej Górze
  Organizator: Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
  Na wniosek: Adama Musiała, dyrektora generalnego Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
 • Patronat Honorowy Szafa BBN nad Seminarium podsumowującym działalność służb mundurowych i podmiotów pozarządowych w zakresie zwalczania przestępczości związanej z handlem ludźmi na terenie województwa śląskiego
  Data i miejsce: 18 listopada 2022 r. w Katowicach
  Organizator: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
  Na wniosek: II wicewojewody śląskiego Roberta Magdziarza
 • Patronat Honorowy Szafa BBN nad I Międzynarodowym Kongresem Ochrony Infrastruktury Krytycznej
  Data i miejsce: 27-28 października 2022 r. w Warszawie
  Organizator: Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych; współorganizator: Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego
  Na wniosek: dr. hab. prof. UW Aleksandry Gasztold
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad VI Olimpiadą Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, zatytułowaną: „Cywilne komponenty kierowania bezpieczeństwem narodowym”
  Data i miejsce: 15 października 2021 r. - 26 marca 2022 r. w Warszawie
  Organizator: Uniwersytet Warszawski
  Na wniosek: prof. Daniela Przastka, Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad VIII Kongresem Energetycznym "Bezpieczeństwo dostaw energii w dobie transformacji energetycznej"
  Data i miejsce: 28-29 września 2022 r. we Wrocławiu
  Organizator: Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych
  Na wniosek: Remigiusza Nowakowskiego Prezesa Zarządu Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych
 • Udział Szefa BBN w Komitecie Honorowym VII edycji Rajdu Konnego ku czci i dla upamiętnienia postaci płk. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”
  Data i miejsce: 23-25 września 2022 r. w Kierzbuniu i rejonie Biskupca
  Organizator: Fundacja Stadniny Koni Kierzbuń
  Na wniosek: Lucyny Ciesielskiej, Prezes Fundacji Stadniny Koni Kierzbuń
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad przedsięwzięciem probronno-historycznym pn.: „XIII Festyn Komandosa 2022”
  Data i miejsce: 26-28 sierpnia 2022 r. w Dziwnowie
  Organizator: Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie, Burmistrz Dziwnowa, Związek Polskich Spadochroniarzy oraz Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego w Dziwnowie
  Na wniosek: ppłk. rez. Witolda Brzozowskiego, dyrektora Stowarzyszenia Na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie
 • Udział Szefa BBN w Komitecie Honorowym ogólnopolskich uroczystości 80-lecia Narodowych Sił Zbrojnych
  Data i miejsce: 18 września 2022 r. w Warszawie
  Organizator: Zarząd Główny Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
  Na wniosek: Karola Wołka, prezesa Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad IX Podkarpackim Młodzieżowym Świętem Bezpieczeństwa
  Data i miejsce: 1 czerwca 2022 r. w Rzeszowie
  Organizator: Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (WSPiA) Rzeszowska Szkoła Wyższa
  Na wniosek: dr. hab. prof. Jerzego Posłusznego, rektora WSPiA
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad konferencją "Defence24 Day – edycja 2022"
  Data i miejsce: 24-25 maja 2022 r. w Warszawie
  Organizator: Defence24.pl
  Na wniosek: Piotra Małeckiego, Prezesa Zarządu Defence24 sp. z o.o.

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad X Konferencją „Edukacja patriotyczna młodzieży. Liceum Lotnicze – 50 lat lotniczych tradycji”
  Data i miejsce: 22 maja 2022 r. w Dęblinie
  Organizator: Stowarzyszenie Absolwentów Liceów Wojskowych „SALW-a”
  Na wniosek: Grzegorza Leśniewskiego, Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów Liceów Wojskowych „SALW-a”

 • Udział Szefa BBN w Komitecie Honorowym XXV edycji Konferencji Gazterm
  Data i miejsce: 15–18 maja 2022 r. w Międzyzdrojach
  Organizator: Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych, Studio 4u
  Na wniosek: Natalii Sieńko, z Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad V Ogólnopolską Olimpiadą Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym
  Data i miejsce: I etap do 20 kwietnia 2022 r. za pośrednictwem Internetu; II etap (finał) wrzesień-październik 2022 r. w Białej Podlaskiej
  Organizator: Rada Główna Olimpiady i Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP (Oddział Biała Podlaska)
  Na wniosek: prof. Pawła Soroki, przewodniczącego Rady Głównej V Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym

 • Patronat honorowy Szefa BBN nad wydarzeniem "Najlepsze praktyki europejskie w ochronie miejsc kultu religijnego wobec zagrożeń o charakterze terrorystycznym”
  Miejsce i data: Wydarzenie jest podzielone na 2 etapy i odbędzie się 13-14 marca 2022 r. oraz 31 marca -1 kwietnia 2022 r. w Warszawie
  Organizator: Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego
  Na wniosek: Macieja Kluczyńskiego, Prezesa Zarządu PTBN

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad cyklem imprez biegowych pod nazwą „Lubliniecki Szlem Biegowy 2022”
  Miejsce i data: Lubliniec - 11 marca 2022 r. „Setka Komandosa”; 12-13 sierpnia 2022 r. „XVII Bieg Katorżnika”; 8 października 2022 r. „Bieg o Nóż Komandosa”; 27 listopada 2022 r. „Maraton Komandosa”
  Organizator: Wojskowy Klub Biegacza „Meta” Lubliniec, Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu, Burmistrz Miasta Lublińca
  Na wniosek: Zbigniewa Rosińskiego Honorowego Prezesa Wojskowego Klubu Biegacza „Meta” Lubliniec

 • Udział Szefa BBN w Komitecie Honorowym XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”
  Data i miejsce: 1 marca – 20 czerwca 2022 roku w Lublinie
  Organizator: Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego
  Na wniosek: Karola Wołka, Prezesa Zarządu Fundacji im. Kazimierza Wielkiego

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad programem „Służba i Pomoc” realizowanym przez Fundację Dorastaj z Nami
  Data: patronat na rok 2022
  Organizator: Fundacja Dorastaj z Nami
  Na wniosek: Magdaleny Pawlak, Prezes Zarządu Fundacji Dorastaj z Nami

2021 r.

 

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad VIII Międzynarodową Konferencją Naukową z cyklu: „Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym 2021”, zatytułowaną: „Ład międzynarodowy w świecie (post)pandemicznym – wyzwania, zagrożenia i szanse dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego”
  Data i miejsce: 13-15 grudnia 2021 roku w Juracie
  Organizator: Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych
  Na wniosek: dr Anny Mróz-Jagiełło, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ruch Wspólnot Obronnych
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad "VI Konferencją Optoelektroniczną”
  Data i miejsce: 17-18 listopada 2021 r. w Jachrance
  Organizator: PCO S.A.
  Na wniosek: Pawła Glicy, Prezesa Zarządu PCO S.A.
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad III Ogólnopolską Konferencją Naukową na temat „Wyzwania i rozwój obrony powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej”
  Data i miejsce: 20-21 października 2021 r. w Dęblinie
  Organizator: Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
  Na wniosek: Rektora-Komendanta Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, gen. bryg. pilota dr. inż. Krzysztofa Cura
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad VI Olimpiadą Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, zatytułowaną: „Cywilne komponenty kierowania bezpieczeństwem narodowym”
  Data i miejsce: 15 października 2021 r. - 26 marca 2022 r. w Warszawie
  Organizator: Uniwersytet Warszawski
  Na wniosek: prof. Daniela Przastka, Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad VII Kongresem Energetycznym - Sector coupling
  Data i miejsce: 29-30 września 2021 r. Wrocław,
  Organizator: Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych,
  Na wniosek: Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych.
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad VI Konferencją Naukową "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju"
  Data i miejsce: 20-21 września 2021 r., Politechnika w Rzeszowie
  Organizator: Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukaszewicza,
  Na wniosek: Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukaszewicza.
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad konferencją „20-lecie wojny z terroryzmem — bilans i perspektywy”
  Data i miejsce: 10 września 2021 r.; siedziba Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego
  Na wniosek: Prof. dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź, Kierownik Centrum Studiów i Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Uroczystą Galą Wręczenia Nagród w IX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu: „Lider Bezpieczeństwa Państwa – 2021”
  Data i miejsce: 8 września 2021 r. w Kielcach, w ramach MSPO
  Organizator: Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych w Bydgoszczy
  Na wniosek: p. Jana Andrzeja Ligusa, Przewodniczącego Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych w Bydgoszczy
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad przedsięwzięciem probronno-historycznym pn.: „XII Festyn Komandosa 2021 – Śląscy Bojownicy”
  Data i miejsce: 27-29 sierpnia 2021 r. w Dziwnowie
  Organizator: Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie, Burmistrz Dziwnowa, Związek Polskich Spadochroniarzy oraz Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego w Dziwnowie
  Na wniosek: ppłk. rez. Witolda Brzozowskiego, dyrektora Stowarzyszenia Na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad przedsięwzięciem sportowo-obronnym pn. „BIEG KATORŻNIKA 2021”
  Data i miejsce: 13-15 sierpnia 2021 roku w Lublińcu
  Organizator: Wojskowy Klub Biegacza „Meta” Lubliniec, Jednostka Wojskowa Komandosów z Lublińca, 5 pułk chemiczny z Tarnowskich Gór, Nadleśnictwo Lubliniec, Burmistrz Miasta Lublińca
  Na wniosek: pana Zbigniewa Rosińskiego Honorowego Prezesa Wojskowego Klubu Biegacza „Meta” w Lublińcu
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Wystawą: „25 lat po Dayton Polscy żołnierze na misjach Bałkańskich”
  Data i miejsce: 15-30 czerwca 2021 r., Warszawa – Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
  Organizator: Fundacja Muzeum Techniki i Militariów w Rzeszowie
  Na wniosek: gen. bryg. rez. Tomasza Bąka Prezesa Fundacji Muzeum Techniki i Militariów w Rzeszowie

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad IX Konferencją pn. „Edukacja patriotyczna młodzieży. Społeczny potencjał obronny – diagnoza”
  Data i miejsce: 21 maja 2021 r. w Płocku
  Organizator: Stowarzyszenie Absolwentów Liceów Wojskowych „SALW-a”
  Na wniosek: Grzegorza Leśniewskiego, Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów Liceów Wojskowych „SALW-a”
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Marszem Pamięci „Szlakiem Narbutta”, organizowanego w celu propagowania pamięci i uczczenia postaci bohatera Powstania Styczniowego – konspiratora niepodległościowego płk. Ludwika Narbutta, poległego w walce 5 maja 1863 r.
  Data i miejsce: 1-6 maja 2021 r., na trasie Suwałki (Polska)-Dubicze, Koleśniki (Litwa)
  Organizator: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Monte Cassino
  Na wniosek: Łukasza Szełemeja, członka Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Monte Cassino
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad IX Ogólnopolskim Turniejem Klas o Profilu Mundurowym
  Data i miejsce: 29-31 marca 2021 r. i 07-09 kwietnia 2021 r., w formule online
  Organizator: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
  Na wniosek: prof. Zdzisławy Dacko-Pikiewicz Rektor Akademii WSB

2020 r.

 

 

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Międzynarodową Konferencją Naukową GLOBSTATE III nt: „Principles of War and Operational Art. In the Context of thr Future Security Environment: Central and East European Perspective”
  Data i miejsce: 16-20 listopada 2020 r., w trybie ON-LINE
  Organizator: Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy
  Na wniosek: płk. Jarosława Mokrzyckiego, Dyrektora Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad IX Międzynarodową Konferencją Naukową PUBLIC MANAGEMENT 2020 „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa”
  Data i miejsce: 19 listopada 2020 r., w formule hybrydowej (stacjonarnie i zdalnie)
  Organizator: Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie
  Na wniosek: gen. bryg. dr. Roberta Kosowskiego, Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Konferencją Naukowo-Techniczną pt.: „SECURITECH & DEFENCE 2020 – Bezpieczeństwo w erze pandemii Covid-19”
  Data i miejsce: 16-17 listopada 2020 r., w trybie ON-LINE
  Organizator: Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
  Na wniosek: gen. bryg. pil. dr Piotra Krawczyka Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Zawodami Strzeleckimi pn. „Bohaterom Bitwy Warszawskiej 1920”
  Data i miejsce: 31 października 2020 r. na strzelnicy w m. Gniazdowice
  Organizator: Fundacja „Terytorialni”
  Na wniosek: Piotra Kisielewskiego-Pęczka Prezes Zarządu Fundacji „Terytorialni”
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Konferencją CYBERSEC Global 2020 - VI Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa
  Data i miejsce: 28-29 września 2020 r., Na platformie konferencyjnej GoToMeeting
  Organizator: Instytutu Kościuszki
  Na wniosek: Izabeli Albrycht, Prezesa Zarządu Instytutu Kościuszki
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad V Rajdem Konnym Ku Czci i dla Upamiętnienia Postaci Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszka
  Data: 18-20 września 2020 r.
  Organizator: Fundacja Stadniny Koni Kierzbuń
  Na wniosek: Lucyny Ciesielskiej, Prezes Fundacji Stadniny Koni Kierzbuń
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad konferencją SECURITY CASE STUDY 2020
  Data i miejsce:  10-11 września 2020 r., Wirtualne Centrum Kongresowe
  Organizator: Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń
  Na wniosek: Mirosława Maja, Prezesa Zarządu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad cyklem trzech imprez biegowych, przełajowo-terenowych
  Data i miejsce: Lubliniec: 7-9 sierpnia 2020 r.* – „Bieg Katorżnika”; 10 października 2020 r., – „Bieg o Nóż Komandosa”; 28 listopada 2020 r. – „Maraton Komandosa”
  Organizator: Wojskowy Klub Biegacza „Meta” Lubliniec, Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu, Burmistrz Miasta Lublińca
  Na wniosek: Łukasza Rosińskiego, prezesa Wojskowego Klubu Biegacza „Meta” Lubliniec
  * Z uwagi na sytuację epidemiczną tegoroczna edycja "Biegu Katorżnika" została odwołana.

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Międzynarodową Konferencją Naukową pt. „Polityczno-wojskowe aspekty bezpieczeństwa w XXI wieku”
  Data i miejsce: 3-4 czerwca 2020 roku w Bydgoszczy
  Organizator: Wydział Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Na wniosek: prof. Artura Laska, Dziekana Wydziału Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Międzynarodową Konferencją i Wystawą pt.: LOTNICTWO NOWEJ GENERACJI – STRATEGIE, TECHNOLOGIE, ROZWIĄZANIA
  Data i miejsce: 28 kwietnia 2020 roku w Warszawie
  Organizator: Zarząd Targów Warszawskich S.A. oraz Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
  Na wniosek: Grażyny Ewy Karłowskiej, Prezes Zarządu Targów Warszawskich S.A.
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad przedsięwzięciem sportowo-obronno-patriotycznym pt. „Sztafeta Pamięci generała broni Tadeusza Buka – X Edycja”
  Data i miejsce: 10-30 kwietnia 2020 roku, Żagań i miejscowości na trasie Sztafety
  Organizator: 34. Brygada Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Zamoyskiego w Żaganiu
  Na wniosek: płk. Piotra F. Zieji, Dowódcy 34. Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad konkursem pt. „Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności” na najciekawsze rozwiązania innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności, które zostaną opisane w „KATALOGU: INNOWACJE – WDROŻENIA – BEZPIECZEŃSTWO – OBRONNOŚĆ"
  Data i miejsce: 30 marca – 4 kwietnia 2020 roku w Warszawie
  Organizator: portal-mundurowy.pl
  Na wniosek: Ryszarda Choroszego, Redaktora Naczelnego portal-mundurowy.pl
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad I forum użytkowników technik geoinformacyjnych w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie
  Data i miejsce: 24-25 marca 2020 roku w Warszawie
  Organizator: Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk
  Na wniosek: prof. dr hab. Iwony Stanisławskiej, Dyrektor CBK PAN w Warszawie
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad konferencją pt. „Defence24 Day – edycja 2020”
  Data i miejsce: 18 marca 2020 roku w Warszawie (wydarzenie przełożone na termin 22 września 2020 r.)
  Organizator: portal Defence24.pl
  Na wniosek: Jędrzeja Grafa, Redaktora Naczelnego portalu Defence24.pl
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad „X Rajdem Zaślubin”, organizowanym w celu upamiętnienia miejsc i uczczenia pamięci walczących i poległych żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego w czasie walk w 1945 r. na Ziemi Zachodniopomorskiej
  Data i miejsce: 13-15 marca 2020 roku, na trasie: Szczecin, Kamień Pomorski, Wrzosowo, Dziwnówek, Dziwnów, Pustkowo, Rewal, Niechorze, Rogowo, Mrzeżyno, Kołobrzeg
  Organizator: Komitet Organizacyjny X Rajdu Zaślubin
  Na wniosek: Janusza Baczewicza, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego „X Rajdu Zaślubin”
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad V Forum Bezpieczeństwa Morskiego
  Data i miejsce: 23 stycznia 2020 roku w Warszawie
  Organizator: Zarząd Targów Warszawskich S.A. i Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
  Na wniosek: Grażyny Ewy Karłowskiej, Prezes Zarządu Targów Warszawskich S.A.

 

2019 r.

 

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad międzynarodową konferencją "Bucharest Nine: Joint Assessment for Common Understanding"
  Data i miejsce: 16 grudnia 2019 roku, Centrum Prasowe Foksal w Warszawie
  Organizator: Warsaw Institute Review
  Na wniosek: Alexandra Wielgosa, Warsaw Institute Review

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad konferencją naukową "Beyond Europe. Toward a New Global Order"
  Data i miejsce: 5-6 grudnia 2019 roku w Poznaniu
  Organizator: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Na wniosek: prof. UAM dr. hab. Radosława Fiedlera, prodziekana ds. Współpracy Międzynarodowej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad uroczystością nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudkiego w Malcanowie
  Data i miejsce: 29 listopada 2019 roku w Malcanowie
  Organizator: Szkoła Podstawowa im. 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudkiego
  Na wniosek: Janusza Budnego, wójta Gminy Wiązowna i Hanny Sekulskiej, dyrektora Szkoły Podstawowej w Malcanowie

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Dniami Radiolokacji w ramach których odbędą się konferencje: „49. Konferencja Naukowo-Techniczna Radiolokacji” oraz „10. Konferencja Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne”
  Data i miejsce: 19-21 listopada 2019 roku w Jachrance
  Organizator: PIT-RADWAR S.A. oraz Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
  Na wniosek: dr. Krzysztofa Kluzy, prezesa zarządu PIT-RADWAR S.A.

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad V Edycją Konferencji Optoelektronicznej
  Data i miejsce: 13–14 listopada 2019 roku w Jachrance
  Organizator: Przemysłowe Centrum Optyki S.A. w Warszawie
  Na wniosek: dr. Krzysztofa Kluzy, prezesa zarządu Dyrektora Generalnego Przemysłowego Centrum Optyki S.A. w Warszawie

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Międzynarodową Konferencją Naukową pt.: „Od Międzymorza do Trójmorza. Inicjatywy integracyjne i koncepcje zbiorowego bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej w XX i XXI w.”
  Data i miejsce: 16-18 października 2019 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
  Na wniosek: dr. Pawła Gotowieckiego Prorektora Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad IV Ogólnopolską Olimpiadą Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym
  Data i miejsce: wrzesień-październik 2019 roku w Białej Podlaskiej
  Organizator: Rada Główna Olimpiady
  Na wniosek: prof. Pawła Soroki, przewodniczącego Rady Głównej IV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Konferencją Naukowo-Techniczną pt.: „SECURITECH & DEFENCE 2019 – Nowoczesne technologie militarne i cywilne w systemie bezpieczeństwa”
  Data i miejsce: 18–19 września 2019 roku w Dęblinie
  Organizator: Lotnicza Akademia Wojskowa
  Na wniosek: gen. bryg. pil. dr. Piotra Krawczyka Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Konferencją zatytułowaną „Bataliony Obrony Narodowej w wojnie obronnej 1939 roku”
  Data i miejsce: 13 września 2019 roku w Krakowie
  Organizator: Stowarzyszenie TERYTORIALNI
  Na wniosek: Pana Wiktora Powiłajtisa Prezesa Zarządu Stowarzyszenia TERYTORIALNI
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad uroczystościami patriotyczno-religijnymi, upamiętniającymi poległych w Kampanii Wrześniowej 1939 roku żołnierzy 5. Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego „Zuchowaci” z Wilna
  Data i miejsce: 8 września 2019 roku w Zambskach Kościelnych
  Organizator: Urząd Gminy w Obrytem
  Na wniosek: mgr. inż. Sebastiana Mroczkowskiego, wójta Gminy Obryte

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad przedsięwzięciem o charakterze sportowo-obronnym promującym służbę wojskową pn. „X Festyn Komandosa – 20 lat w NATO”
  Data i miejsce: 23–25 sierpnia 2019 roku w Dziwnowie
  Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie
  Na wniosek: ppłk. rez. Witolda Brzozowskiego, dyrektora Stowarzyszenia na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad cyklem trzech imprez biegowych pod nazwą „Lubliniecki Szlem Biegowy 2019”
  Data i miejsce: Lubliniec: 9–11 sierpnia 2019 r. „BIEG KATORŻNIKA”, 5 października 2019 r., Bieg „O Nóż Komandosa”, 30 listopada 2019 r. „Maraton Komandosa”
  Organizator: Wojskowy Klub Biegacza „Meta” Lubliniec, Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu, Burmistrz Miasta Lublińca
  Na wniosek: Łukasza Rosińskiego, prezesa Wojskowego Klubu Biegacza „Meta” Lubliniec

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad III Krajową Konferencją Naukową z cyklu: „Przedsiębiorstwa przyszłości polskiego przemysłu obronnego”, zatytułowaną: „Strategie biznesowe, domenowe i funkcjonalne przedsiębiorstw zbrojeniowych i uwarunkowania ich budowania”
  Data i miejsce: 28 czerwca 2019 roku w Warszawie
  Organizator: Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej
  Na wniosek: gen. bryg. dr. inż. Ryszarda Parafianowicza, rektora-komendanta Akademii Sztuki Wojennej

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad konferencją pt. „Defence24 Day – Kompleksowe spojrzenie na polski sektor obronny”
  Data i miejsce: 28 maja 2019 r.
  Organizator: portal Defence24.pl
  Na wniosek: Jędrzeja Grafa, redaktora naczelnego portalu Defence24.pl

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad VII Konferencją „Edukacja patriotyczna młodzieży. Paradygmaty bezpieczeństwa społecznego na tle teorii systemów”
  Data i miejsce: 21 maja 2019 r. w Kaliszu
  Organizator: Stowarzyszenie Absolwentów Liceów Wojskowych „SALW-a”
  Na wniosek: Grzegorza Leśniewskiego, prezesa Stowarzyszenia Absolwentów Liceów Wojskowych „SALW-a”

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad XII Międzynarodową Wystawą pod nazwą: AIR FAIR 2019
  Data i miejsce: 17-18 maja 2019 roku roku w Bydgoszczy
  Organizator: Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. w Bydgoszczy
  Na wniosek: Leszka Walczaka, prezesa Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A. w Bydgoszczy

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad II Ogólnopolską Konferencją Naukową pt. „Uwarunkowania bezpieczeństwa przesmyku suwalskiego podczas kryzysu i wojny. Aspekty obronne i administracyjne”
  Data i miejsce: 9–10 maja 2019 r. w Suwałkach
  Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepaniaka w Suwałkach
  Na wniosek: dr Marty Wiszniewskiej, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepaniaka w Suwałkach

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad VII Międzynarodową Konferencją Naukową pn. „Epimilitaris 2019 – Epidemiologia i bezpieczeństwo CBRN. Nauka, innowacje, implikacje praktyczne”
  Data i miejsce: 15–17 kwietnia 2019 roku w Rynie
  Organizator: Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych
  Na wniosek: dr Anny Mróz-Jagiełło, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad konkursem pt. „Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności” na najciekawsze rozwiązania innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności, które zostaną opisane w „KATALOGU: INNOWACJE – WDROŻENIA – BEZPIECZEŃSTWO – OBRONNOŚĆ"
  Data i miejsce:12–19 kwietnia 2019 r. w Warszawie
  Organizator: portal-mundurowy.pl
  Na wniosek: Ryszarda Choroszego, redaktora naczelnego portal-mundurowy.pl

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad programem "Służba i Pomoc", realizowanym przez Fundację Dorastaj z Nami
  Data i miejsce: marzec-grudzień 2019 r.
  Organizator: Fundacja Dorastaj z Nami
  Na wniosek: Magdaleny Pawlak, prezes zarządu Fundacji Dorastaj z Nami

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad IX Rajdem Zaślubin
  Data i miejsce: 15–17 marca 2019 r.; trasa Rajdu: Szczecin, Kamień Pomorski, Wrzosowo, Dziwnówek, Dziwnów, Pobierowo, Rewal, Niechorze, Mrzeżyno, Rogowo, Kołobrzeg
  Organizator: Komitet Organizacyjny IX Rajdu Zaślubin
  Na wniosek: Janusza Baczewicza, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego IX Rajdu Zaślubin
 • Patronat Honorowy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego nad IV Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa
 • Data i miejsce: 24 stycznia 2019 r., w Warszawie
  Organizator: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte i Zarząd Targów Warszawskich S.A.
  Na wniosek: JM kontradm. prof. dr hab. Tomasza Szubrychta, rektora-komendanta Akademii Marynarki Wojennej oraz Grażyny Ewy Karłowskiej, prezesa zarządu Targów Warszawskich S.A.
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Seminarium pt. „Rozpoznanie satelitarne dla wojska i sektora cywilnego w Polsce”
  Data i miejsce: 17 stycznia 2019 r. w Warszawie
  Organizator: Zespół Badań i Analiz Militarnych oraz Instytut Lotnictwa
  Na wniosek: Andrzeja Kińskiego, redaktora naczelnego „Wojsko i Technika” – Zespół Badań i Analiz Militarnych

 

2018 r.

 

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad konferencją naukową pt. „Wyzwania dla bezpieczeństwa w aspekcie zmieniającego się środowiska geopolitycznego”
  Data i miejsce: 04-05 grudnia 2018 r. w Bydgoszczy
  Organizator: Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych
  Na wniosek: płk Jarosława Mokrzyckiego, Dyrektora Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad uroczystością związaną z nadaniem Szkole Podstawowej w Malcanowie imienia 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego
  Data i miejsce: 30 listopada w Malcanowie
  Organizator: Szkoła Podstawowa w Malcanowie
  Na wniosek: Jana Budnego, wójta gminy Wiązowna oraz Hanny Sekulskiej, dyrektora Szkoły Podstawowej w Malcanowie

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad VIII Międzynarodową Konferencją Naukową PUBLIC MANAGEMENT 2018, pt. „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa”
  Data i miejsce: 15-16 listopada 2018 r. w Zegrzu
  Organizator: Akademia Sztuki Wojennej
  Na wniosek: dr hab. Anety Wysokińskiej-Senkus; Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej

 • Udział Szefa BBN w Komitecie Honorowym IV edycji Konferencji Optoelektronicznej
  Data i miejsce: 14–15 listopada 2018 r. w Jachrance
  Organizator: Przemysłowe Centrum Optyki S.A. w Warszawie
  Na wniosek: dr. Krzysztofa Kluzy, prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego Przemysłowego Centrum Optyki S.A.

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad III Ogólnopolską Olimpiadą Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym
  Data i miejsce: listopad 2018 r. w Warszawie
  Organizator: Rada Główna Olimpiady
  Na wniosek: prof. Pawła Soroki, przewodniczącego Rady Głównej III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Wschodnią Konferencją i Targami Ochrony Granic „GRANICE”
  Data i miejsce: 24-25 października 2018 r. w Lublinie
  Organizator: Targi Lublin S.A.
  Na wniosek: Roberta Głowackiego, prezesa Zarządu Targi Lublin S.A.

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad II międzynarodową konferencją naukową "Beyond Europe. Reconnecting Eurasia"
  Data i miejsce: 23-24 października 2018 r. w Poznaniu
  Organizator: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Na wniosek: prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu dr. hab. Radosława Fiedlera, prodziekana ds. Współpracy Międzynarodowej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad IX Międzynarodowym Festiwalem Filmów Historycznych i Wojskowych
  Data i miejsce: 22–26 października 2018 r. w Warszawie
  Organizator: Fundacja Projektów Autorskich ARS CREATORI
  Na wniosek: Andrzeja Brzozy, prezesa zarządu Fundacji Projektów Autorskich Ars Creatori

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Europejskim Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC 2018
  Data i miejsce: 8-9 października 2018 r., Kraków
  Organizator: Instytut Kościuszki
  Na wniosek: Izabeli Albrycht, prezesa zarządu Instytutu Kościuszki

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Europejskim Miesiącem Cyberbezpieczeństwa (European Cyber Security Month, ECSM 2018)
  Data i miejsce: październik 2018
  Organizator: NASK Państwowy Instytut Badawczy
  Na wniosek: Wojciecha Kamienieckiego, dyrektora NASK

 • Udział Szefa BBN w Komitecie Honorowym okolicznościowej ogólnopolskiej konferencji pod nazwą: „Szacunek dla rannych weteranów świadectwem patriotyzmu”, organizowanej z okazji 10 rocznicy powstania i funkcjonowania Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju
  Data i miejsce: 22 września 2018 r. w Warszawie
  Organizator: Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju
  Na wniosek: st. chor. szt. w st. spocz. Tomasza Kloca, prezesa Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad konferencją SECURITY CASE STUDY 2018
  Data i miejsce: 13–14 września 2018 r. w Warszawie
  Organizator: Fundacja Bezpieczna Przestrzeń
  Na wniosek: Mirosława Maja, prezesa Fundacji Bezpieczna Przestrzeń

 • Udział Szefa BBN w Komitecie Honorowym XXVI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego Kielce 2018
  Data i miejsce: 4–7 września 2018 r. w Kielcach
  Organizator: Targi Kielce S.A.
  Na wniosek: dr. Andrzeja Mochonia, prezesa zarządu Targi Kielce S.A.

 • Patronat szefa BBN nad przedsięwzięciem sportowo-obronnym promującym służbę wojskową pn. „IX Festyn Komandosa 2018”
  Data i miejsce: 24-26 sierpnia 2018 r. w Dziwnowie
  Organizator: Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie
  Na wniosek: ppłk. rez. Witolda Brzozowskiego, dyrektora Stowarzyszenia Na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad cyklem 3 imprez biegowych pod nazwą „Lubliniecki Szlem Biegowy 2018”, w ramach którego odbędą się: „BIEG KATORŻNIKA” 11-12 sierpnia 2018 r.; Bieg „O Nóż Komandosa” 6 października 2018 r.; „Maraton Komandosa” 25 listopada 2018 r.
  Miejsce: Lubliniec
  Organizator: Wojskowy Klub Biegacza „Meta” Lubliniec, Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu, Burmistrz Miasta Lublińca
  Na wniosek: inicjatywa własna Szefa BBN

 • Udział Szefa BBN w Komitecie Honorowym 15. edycji Bałtyckich Targów Militarnych BALT-MILITARY-EXPO
  Data i miejsce: 25–27 czerwca 2018 r. w Gdańsku
  Organizator: Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
  Na wniosek: Andrzeja Kasprzaka, prezesa zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Uroczystą Galą Wręczenia Nagród w VI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu: „Lider Bezpieczeństwa Państwa–2018”
  Data i miejsce: 21 czerwca 2018 r. w Warszawie
  Organizator: Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych
  Na wniosek: Jana Andrzeja Ligusa, prezesa – dyrektora Biura Stowarzyszenia Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Konferencją Naukową pt. „Wojskowa Jurysdykcja Karna”,
  Data i miejsce: 19 czerwca 2018 r. w Warszawie
  Organizator: Oddział Prawny Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji, Katedrą Prawa Karnego  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  Na wniosek: gen. broni Jarosława Miki, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

 • Patronat szefa BBN nad wydarzeniem: Dni Bezpieczeństwa Wewnętrznego VIII Ogólnopolska Konferencja młodych naukowców Uniwersytetu Szczecińskiego – „Bezpieczeństwo państwa”
  Data i miejsce: 5-7 czerwca 2018 r. w Szczecinie
  Organizator: Instytut Politologii i Europeistyki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego
  Na wniosek: prof. dr. hab. Janusza Ruszkowskiego, dyrektora Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego

 • Udział Szefa BBN w Komitecie Honorowym IV Konkursu „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”
  Data i miejsce: czerwiec 2017-marzec 2018 r. w Warszawie
  Organizator: Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych
  Na wniosek: płk. dr. hab. inż. Sławomira Augustyna, szefa Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad IV edycją Międzynarodowego Seminarium RoboScope 2018, nt. „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie szkolenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i obronę”
  Data i miejsce: 24 maja 2018 r. w Ryni
  Organizator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów (PIAP)
  Na wniosek: prof. Piotra Szynkarczyka, dyrektora Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów

 • Patronat honorowy Szefa BBN nad XIV Międzynarodową Konferencją i Wystawą „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic"
  Data i miejsce: 24 maja 2018 r. w Warszawie.
  Organizator: Zarząd Targów Warszawskich S.A
  Na wniosek: Grażyny Karłowskiej, prezesa zarządu Targów Warszawskich S.A.

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad VI Konferencją pn. „Edukacja patriotyczna młodzieży. 100 lat Odzyskania Niepodległości. 100 lat Korpusu Kadetów”
  Data i miejsce: 21 maja 2018 r. w Krakowie
  Organizator: Stowarzyszenie Absolwentów Liceów Wojskowych „SALW-a”
  Na wniosek: Grzegorza Leśniewskiego, prezesa Stowarzyszenia Absolwentów Liceów Wojskowych „SALW-a”

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad VII Forum Bezpieczeństwa Banków
  Data i miejsce: 10 maja 2018 r. w Warszawie
  Organizator: Centrum Prawa Bankowego i Informacji
  Na wniosek: Andrzeja Wolskiego, wiceprezesa zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad VI Międzynarodową Konferencją Naukową w ramach: „Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym”, zatytułowaną: „Bezpieczeństwo państwa w świetle zagrożeń i nowych wyzwań”
  Data i miejsce: 25–26 kwietnia 2018 r. w Kielcach
  Organizator: Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Na wniosek: dr Anny Mróz-Jagiełło, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad sympozjum: "Litewsko-polsko-ukraińska współpraca wojskowa. Wspólna przeszłość, wspólne wyzwania"
  Data i miejsce: 19 kwietnia 2018 r. w Lublinie
  Organizator: Wielonarodowa Brygada LITPOLUKRBRIG i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
  Na wniosek: gen. bryg. Zenona Brzuszko, dowódcy Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad VI Konferencją Naukową pn. „ EpiMilitaris 2018 – Medyczne aspekty użycia czynników Broni Masowego Rażenia wyzwaniem dla służb mundurowych”
  Data i miejsce: 16–18 kwietnia 2018 w Rynie
  Organizator: Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych
  Na wniosek: dr Anny Mróz-Jagiełło, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad III Ogólnopolską Konferencją Naukową "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju"
  Data i miejsce: 16–17 kwietnia 2018 r. w Rzeszowie
  Organizator: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza
  Na wniosek: dr. Mariusza Ruszela, prezesa zarządu Instytutu Polityki Energetyczne

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad IV Ogólnopolską Konferencją Naukową "Bezpieczeństwo Narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian. Współczesne aspekty polityki bezpieczeństwa"
  Data i miejsce: 24 marca 2018 r. w Gorzowie Wielkopolskim
  Organizator: Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  Na wniosek: prof. dr. hab. Grzegorza Kucharczyka, dziekana Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad "VIII Rajdem Zaślubin"
  Data i miejsce: 15–18 marca 2018 r.; trasa Rajdu: Szczecin, Kamień Pomorski, Wrzosowo, Dziwnówek, Dziwnów, Pobierowo, Rewal, Niechorze, Mrzeżyno, Rogowo, Kołobrzeg
  Organizator: Komitet Organizacyjny VIII Rajdu Zaślubin
  Na wniosek: Janusza Baczewicza, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego VIII Rajdu Zaślubin

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad X edycją Ogólnopolskiego Konkursu Histotycznego "100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę - rola Marszałka Józefa Piłsudskiego"
  Data i miejsce: luty- listopad 2018 r.
  Organizator: Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP
  Na wniosek: płk. w st. spocz. Stanisława Tomaszkiewicza, prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad programem Fundacji "Dorastaj z Nami": Karta "Służba i Pomoc"
  Data i miejsce: styczeń - grudzień 2018 r.
  Organizator: Fundacja Dorastaj z Nami
  Na wniosek: Magdaleny Pawlak, prezes Fundacji Dorastaj z Nami

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad III Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa
  Data i miejsce: 25 stycznia 2018 r. w Warszawie
  Organizator: Zarząd Targów Warszawskich S.A. i Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
  Na wniosek: Grażyny Ewy Karłowskiej, prezes Zarządu Targów Warszawskich S.A. i kmdr. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta, Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej

 • Udział Szefa BBN w Komitecie Honorowym Ogólnopolskich Uroczystości 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i 79. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego
  Data i miejsce: 2 stycznia 2018 r. w Łomży i Drozdowie
  Organizator: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
  Na wniosek: Karola Wołka, prezesa Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

   

2017 r.

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad konferencją "Nowoczesne narzędzia informatyczne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa". X Ogólnopolska Konferencja na temat bezpieczeństwa
  Data i miejsce: 26 października 2017 r.
  Organizator: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie (WSGE)
  Na wniosek: dr. Grzegorza Winogrodzkiego, prodziekana Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad konferencją naukową "Beyond Europe. Politics and Change in Global in Regional Affairs"
  Data i miejsce: 24–25 października 2017 r. w Poznaniu
  Organizator: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Na wniosek: prof. UAM dr. hab. Radosława Fiedlera, prodziekana ds. Współpracy Międzynarodowej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad VIII Międzynarodowym Festiwalem Filmów Historycznych i Wojskowych
  Data i miejsce: 23–27 października 2017 r. w Warszawie
  Organizator: Fundacja Projektów Autorskich ARS CREATORI
  Na wniosek: Andrzeja Brzozy, prezesa zarządu Fundacji Projektów Autorskich Ars Creatori

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad 57. Centralny Zlot Młodzieży PTTK „PALMIRY 2017”
  Data i miejsce: 19–21 października 2017 r., Warszawa i okolice
  Organizator: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
  Na wniosek: Romana Bargieła Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad I Dolnośląskimi Zawodami Strzeleckimi imienia Żołnierzy Września 1939 dla młodzieży szkolnej
  Data i miejsce: 20–21 września 2017 r. w Jaworze
  Organizator: Starostwo Powiatowe w Jaworze (Biuro ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) i Jaworski Klub Strzelecki „UR”.
  Na wniosek: Stanisława Laskowskiego, starosty Jaworskiego

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad konferencją SECURITY CASE STUDY 2017
  Data i miejsce: 13–14 września 2017 r. w Warszawie
  Organizator: Fundacja Bezpieczna Przestrzeń
  Na wniosek: Mirosław Maj, prezes Fundacji Bezpieczna Przestrzeń

 • Udział Szefa BBN w Komitecie Honorowym XXV Jubileuszowego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO)
  Data i miejsce: 5–8 września 2017 r. w Kielcach
  Organizator: Targi Kielce
  Na wniosek: dr. Andrzeja Mochonia, prezesa zarządu Targi Kielce

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad nad uroczystościami patriotyczno-religijnymi upamiętniającymi poległych w Kampanii Wrześniowej 1939 roku żołnierzy 5. Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego „Zuchowaci” z Wilna
  Data i miejsce: 10 września 2017 roku, Gmina Obryte
  Organizator: Urząd Gminy w Obrytem, pow. pułtuski
  Na wniosek: pana mgr. Jana Mroczkowskiego Wójta Gminy Obryte
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad II Ogólnopolską Olimpiadą Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym
  Data i miejsce: 27 sierpnia–18 września 2017 roku w Białej Podlaskiej
  Organizator: Komitet Organizacyjny Olimpiady
  Na wniosek: prof. Pawła Soroki Przewodniczącego Rady Głównej Olimpiady

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad przedsięwzięciem sportowo-obronnym pn.: „VIII Festyn Komandosa 2017 – 80-lecie Polskiego Spadochroniarstwa Wojskowego 1937-2017”
  Data i miejsce: 25–27 sierpnia 2017 r. w Dziwnowie
  Organizator: Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie, Burmistrz Dziwnowa, Związek Polskich Spadochroniarzy oraz Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego w Dziwnowie
  Na wniosek: ppłk. rez. Witolda Brzozowskiego, dyrektora Stowarzyszenia Na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad cyklem 3 imprez biegowych pod nazwą „Lubliniecki Szlem Biegowy 2017”, w ramach którego odbyły się: „BIEG KATORŻNIKA” 11-12 sierpnia 2017 r.; Bieg „O Nóż Komandosa” 6 października 2017 r.; „Maraton Komandosa” 25 listopada 2017 r
  Miejsce: Lubliniec
  Organizator: Wojskowy Klub Biegacza „Meta” Lubliniec, Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu, Burmistrz Miasta Lublińca i Miesięcznik „Polska Zbrojna"
  Na wniosek: st. chor. sztab. Zbigniewa Rosińskiego, prezesa Wojskowego Klubu Biegacza „Meta” w Lublińcu

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad pierwszą edycją konferencji "Letnia Szkoła Cyberbezpieczeństwa"
  Data i miejsce: 10–14 lipca 2017 r., Szczytno
  Organizator: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (WSPol)
  Na wniosek: mł. insp. dr. hab. inż. Jerzego Kosińskiego

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad IV edycją Parady Robotów – DRONIADA 2017
  Data i miejsce: 16–18 czerwca 2017 roku w Krakowie
  Organizator: Fundacja Instytut Mikromakro
  Na wniosek: Sławomira Kosielińskiego, prezesa Zarządu Fundacji Mikromakro

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad V Międzynarodową Konferencją Naukową w ramach Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym, zatytułowaną: „Europejskie, krajowe oraz lokalne aspekty bezpieczeństwa”
  Data i miejsce: 29–30 maja 2017 r. w Kielcach
  Organizator: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach
  Na wniosek: dr Anny Mróz-Jagiełło, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ruch Wspólnot Obronnych

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad IX edycją zawodów strzeleckich dla żołnierzy rannych i poszkodowanych w misjach poza granicami kraju, upamiętniających sierż. Mariusza Deptułę, żołnierza poległego podczas misji PKW Afganistan
  Data i miejsce: 27 maja 2017 r. w Bemowie Piskim
  Organizator: Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju oraz 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana
  Na wniosek: Tomasza Kloca, prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad XI Międzynarodową Wystawą pod nazwą: AIR FAIR 2017
  Data i miejsce: 26–27 maja 2017 r. w Bydgoszczy
  Organizator: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy,
  Na wniosek: Leszka Walczaka, prezesa Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad koncertem charytatywnym na rzecz funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy ulegli wypadkowi drogowemu
  Data i miejsce: 25 maja 2017 r. w Białymstoku
  Organizator: Stowarzyszenie „Łączy nas granica”
  Na wniosek: Anny Sobieskiej-Tekień, prezes Zarządu Stowarzyszenia „Łączy nas granica”
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Przesmyk Suwalski kluczem dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej”
  Data i miejsce: 23–24 maja 2017 r. w Suwałkach
  Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepaniaka
  Na wniosek: dr Marty Wiszniewskiej, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepaniaka w Suwałkach

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad V Międzynarodową Konferencją pn. „Edukacja patriotyczna młodzieży. Współczesne postrzeganie żołnierza”
  Data i miejsce: 20 maja 2017 r. w Chełmnie
  Organizator: Stowarzyszenie Absolwentów Liceów Wojskowych „SALW-a”
  Na wniosek: mjr. rez. Grzegorza Leśniewskiego, prezesa Stowarzyszenia Absolwentów Liceów Wojskowych „SALW-a"

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad uroczystością 140-lecia poznańskiej zawodowej straży pożarnej
  Data i miejsce: 12 maja 2017 r. Poznań
  Organizator: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
  Na wniosek: Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej - bryg. Andrzeja Bartkowiaka

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad III Ogólnopolską Konferencją Naukową zatytułowaną: „Bezpieczeństwo Narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian. Siły Zbrojne RP i ich wpływ na poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Studium Województwa Lubuskiego”
  Data i miejsce: 20 kwietnia 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim
  Organizator: Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  Na wniosek: dr Anny Chabasińskiej, prodziekan Wydziału Administracji Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad VI edycją Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym
  Data i miejsce: 5-7 kwietnia 2017 r. w Łazach
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  Na wniosek: prof. Marka Walancika Prorektora ds. Nauki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Międzynarodową Konferencją i Wystawą pn.: LOTNICTWO NOWEJ GENERACJI – STRATEGIE, TECHNOLOGIE, ROZWIĄZANIA
  Data i miejsce: 4-5 kwietnia 2017 r. w Warszawie
  Organizator: Zarząd Targów Warszawskich S.A. oraz Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
  Na wniosek: Grażyny Ewy Karłowskiej, prezes Zarządu Zarząd Targów Warszawskich S.A.

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad V Konferencją Naukową pn. „ EpiMilitaris 2017 – Mundurowe i cywilne służby medyczne wobec współczesnych zagrożeń”
  Data i miejsce: 3–5 kwietnia 2017 r. w Rynie
  Organizator: Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych
  Na wniosek: dr Anny Mróz-Jagiełło, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ruch Wspólnot Obronnych

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad konferencją CYWILNE INSTYTUTY BADAWCZE WSPIERAJĄ BEZPIECZEŃSTWO POLSKI
  Data i miejsce: 27 marca 2017 r. w Warszawie
  Organizator: Rada Główna Instytutów Badawczych
  Na wniosek: prof. dr. hab. Leszka Rafalskiego, przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Konferencją zatytułowaną: „Kongres Przemysłowy – Obronność i Energetyka 2017. Europa i Ukraina” (ang. Industrial Defence & Energy Summit 2017. Europe meets Ukraine)
  Data i miejsce: 23–24 lutego 2017 r. w Warszawie
  Organizator: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego
  Na wniosek: Zbigniewa Pisarskiego, prezesa Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Forum Bezpieczeństwa Morskiego Państwa
  Data i miejsce: 19 stycznia 2017 r. w Warszawie
  Organizator: Zarząd Targów Warszawskich S.A. i Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
  Na wniosek: Grażyny Ewy Karłowskiej, prezes Zarządu Targów Warszawskich S.A. i kmdr. prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad VII Międzynarodowym  Krótkofalarskim „Konkursem Generalskim”
  Data i miejsce: 2–18 stycznia 2017 r. w Poznaniu
  Organizator: Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR przy Zespole Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu.
  Na wniosek: mjr. w st. spocz. Jacka Behrendta, kierownika Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP3PGR przy Szkole Podstawowej nr 87 im. Stefana Żeromskiego w Poznaniu

 

2016 r.

 • Udział Szefa BBN w Komitecie Honorowym III edycji Konkursu pn. „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”
  Data i miejsce: listopad 2016 - marzec 2017 roku w Warszawie
  Organizator: Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych
  Na wniosek: płk. dr. Roberta Łukawskiego cz.p.o. szefa Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Konferencją zatytułowaną „KAMUFLAŻ – 2016”
  Data i miejsce: 25 listopada 2016 r. w Warszawie
  Organizator: Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu oraz Spółka Akcyjna LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
  Na wniosek: dr. inż. Leszka Bogdana, dyrektora Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej i Marcina Kubicy, prezesa Zarządu LUBAWA S.A.
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Konferencją zatytułowaną: „Obrona Terytorialna i jej rola we współczesnych systemach bezpieczeństwa”
  Data i miejsce: 17–18 listopada 2016 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim; Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej; Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. J. Fedkowycza (Ukraina); Gruziński Uniwersytet Techniczny w Tbilisi (Gruzja) i Akademię Sił Zbrojnych im. gen. M. R. Stefanika (Słowacja)
  Na wniosek: dr Izabeli Zaborowskiej, rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad powiatowym konkursem piosenki patriotycznej "Wyśpiewajmy naszą historię'
  Data i miejsce: 10 listopada 2016 r.
  Organizator: Szkoła Podstawowa w Łęczu
  Na wniosek: Zbigniewa Kęski, dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęczu
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Konferencją: „Safety Forum Szczecin. Bezzałogowe Statki Latające. Nowe technologie w polskim przemyśle zbrojeniowym”
  Data i miejsce: 14-15 października 2016 w Szczecinie
  Organizator: Think tank Nobilis Media sp. z o.o. ze Szczecina
  Na wniosek: kmdr. por. rez. Artura Bilskiego, prezesa Wydawnictwa Nobilis Media

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad uroczystością odsłonięcia pomnika upamiętniającego zrzut XXI ekipy Cichociemnych Spadochroniarzy AK na placówkę „PUCHACZ” w rejonie miejscowości Stare Łepki
  Data i miejsce: 29 września 2016 roku, Stare Łepki, gm. Olszanka, pow. łosicki
  Organizator: Społeczny Komitet Budowy Pomnika w Starych Łepkach
  Na wniosek: ppłk. rez. Jana Parola, wójta Gminy Olszanka

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad konferencją SECURITY CASE STUDY 2016
  Data i miejsce: 14-15 września 2016 r. w Warszawie
  Organizator: Fundacja Bezpieczna Przestrzeń
  Na wniosek: Mirosław Maj, prezes Fundacji Bezpieczna Przestrzeń

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Konferencją naukowo-techniczną „Technologie w ochronie penitencjarnej – Współpraca: człowiek – technika” SECURITECH 2016
  Data i miejsce: 14-15 września 2016 r. w Kaliszu
  Organizator: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu oraz Wydawnictwo Euro-Media Sp. z o.o.
  Na wniosek: Katarzyny Polesińskiej, prezes Zarządu Euro-Media Sp. z o.o.
 • Udział Szefa BBN w Komitecie Honorowym XXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO)
  Data i miejsce: 6-9 września 2016 roku w Kielcach
  Organizator: Targi Kielce
  Na wniosek: dr. Andrzeja Mochonia, prezesa Zarządu Targi Kielce
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad „Pilotażowym kursem proobronnym szkolenia podstawowego metodą weekendową”
  Data i miejsce: od września 2016 roku do kwietnia 2017 roku w Krakowie
  Organizator: Stowarzyszenie Terytorialni
  Na wniosek: Wiktora Powiłajtisa, prezesa Zarządu Stowarzyszenia Terytorialni

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad przedsięwzięciem sportowo-obronnym pn. „VII Festyn Komandosa 2016”
  Data i miejsce: 26-28 sierpnia 2016 roku w Dziwnowie
  Organizator: Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie, Burmistrz Dziwnowa, Związek Polskich Spadochroniarzy oraz Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 1 Batalionu Szturmowego w Dziwnowie
  Na wniosek: ppłk. rez. Witolda Brzozowskiego Dyrektora Stowarzyszenia Na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad przedsięwzięciem sportowo-obronnym pn. „BIEG KATORŻNIKA 2016”
  Data i miejsce: 12-14 sierpnia 2016 roku w Lublińcu
  Organizator: Wojskowy Klub Biegacza „Meta” Lubliniec, Jednostka Wojskowa Komandosów z Lublińca, 5 pułk chemiczny z Tarnowskich Gór, Nadleśnictwo Lubliniec, Burmistrz Miasta Lublińca i Miesięcznik „Polska Zbrojna”
  Na wniosek: st. chor. sztab. Zbigniewa Rosińskiego Prezesa Wojskowego Klubu Biegacza „Meta” w Lublińcu
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Konferencją, pn. „NATO Ballistic Missile Defence Conference”
  Data i miejsce: 6 lipca 2016 roku w Warszawie
  Organizator: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego
  Na wniosek: Zbigniewa Pisarskiego, prezesa Zarządu Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego

 • Udział Szefa BBN w Komitecie Honorowym XIV edycji Bałtyckich Targów Militarnych BALT-MILITARY-EXPO
  Data i miejsce: 20-22 czerwca 2016 roku w Gdańsku
  Organizator: Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
  Na wniosek: Andrzeja Kasprzaka, prezesa Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad III edycją Parady Robotów – DRONIADA 2016
  Data i miejsce: 17-19 czerwca 2016 roku w Krakowie i Niepołomicach
  Organizator: Fundacja Instytut Mikromakro
  Na wniosek: Sławomira Kosielińskiego, prezesa Zarządu Fundacji Mikromakro
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Konferencją Naukową pt. „Działania na rzecz przysposobienia obronnego społeczeństwa, Garnizon kielecki i region świętokrzyski w misjach”
  Data i miejsce: 15 czerwca 2016 roku w Kielcach
  Organizator: Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; Świętokrzyskie Stowarzyszenie Żołnierzy i Sympatyków Wojska; Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach; Archiwum Państwowe w Kielcach; Muzeum Historii Kielc oraz Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach
  Na wniosek: prof. Wojciecha Saletry Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Konferencją „Safety Forum Szczecin 2016. Bezpieczny Region – Bezpieczna Polska”
  Data i miejsce: 9 czerwca 2016 roku w Szczecinie
  Organizator: Wydawnictwo Nobilis Media
  Na wniosek: kmdr. por. rez. Artura Bilskiego, prezesa Wydawnictwa Nobilis Media
 • IV konferencja CyberGOV 2018. Bezpieczeństwo ICT w sektorze publicznym
  Data i miejsce: 7 czerwca 2018 r. w Warszawie
  Organizator: Evention Sp. z o.o.
  Na wniosek: Przemysława Gamdzyka, prezesa Zarządu Evention Sp. z o.o.

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Konferencją „Baltic Sea Security 2016”
  Data i miejsce: 6 czerwca 2016 roku w Warszawie
  Organizator: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Swedish Defence University
  Na wniosek: Zbigniewa Pisarskiego, prezesa Zarządu Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Międzynarodową Konferencją z cyklu „Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo”, pn. „Współczesne wyzwania teorii i praktyki bezpieczeństwa”
  Data i miejsce: 6-7 czerwca 2016 roku w Krakowie
  Organizator: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
  Na wniosek: prof. Sławomira Mazura, Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad XXIV Ogólnopolskimi Mistrzostwami Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża
  Data i miejsce: 3-5 czerwca 2016 r. w Gdańsku
  Organizator: Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża
  Na wniosek: Kamila Żuka, dyrektora Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad "Wesołym Dniem Dziecka" - Szczecin 2016
  Data i miejsce: 2-5 czerwca 2016 r. w Szczecinie
  Organizator: Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy "Pamięc i Przyszłość"
  Na wniosek: Moniki Nosek, prezesa Stowarzyszenia Rodzin Poległych Żołnierzy "Pamięc i Przyszłość"

 • XXI międzynarodowa konferencja naukowa "Techniczne aspekty przestępczości teleinformatycznej"
  Data i miejsce: 29-30 maja 2018 r. w Szczytnie
  Organizator: Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
  Na wniosek: insp. dr. Marka Fałdowskiego, Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad VIII edycją zawodów sportowo-obronnych pod nazwą: „Zawody strzeleckie żołnierzy rannych i poszkodowanych w misjach poza granicami kraju im. plut. Miłosza Górki”
  Data i miejsce: 28 maja 2016 r. w Warszawie Wesołej
  Organizatorzy: Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju oraz 1. Warszawska Brygadę Pancerną
  Na wniosek: st. chor. szt. w st. spocz. Tomasza Kloca, prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad III edycją Międzynarodowego Seminarium nt. „Roboty do zadań specjalnych – zastosowania, problemy i perspektywy – RoboScope 2016”
  Data i miejsce: 24-25 maja 2016 roku w Ryni
  Organizator: Fundacja „Sprzymierzeni z Grom” i Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
  Na wniosek: Grzegorza Wydrowskiego,prezesa Zarządu Fundacji „Sprzymierzeni z Grom”

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad IV Międzynarodową Konferencją pn. „Edukacja patriotyczna młodzieży. Państwu obywatela, Ojczyźnie Żołnierza”, połączona z uroczystością złożenia kwiatów pod Tablicami Kadeckimi przy Bramie Kadeckiej Twierdzy Modlin z okazji Święta – Dnia Kadeta
  Data i miejsce: 21 maja 2016 roku w Modlinie
  Organizator: Stowarzyszenie Absolwentów Liceów Wojskowych „SALW-a”
  Na wniosek: Grzegorza Leśniewskiego, prezesa Stowarzyszenia Absolwentów Liceów Wojskowych „SALW-a”

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad jubileuszową X Międzynarodową Wystawą AIR FAIR
  Data i miejsce: 20-21 maja 2016 roku w Bydgoszczy
  Organizator: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy
  Na wniosek: Leszka Walczaka. prezesa Zarządu–Dyrektora Naczelnego Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Konferencją CyberGOV 2016. Bezpieczeństwo IT w sektorze publicznym
  Data i miejsce: 17 maja 2016 r. w Warszawie
  Organizator: Evention Sp. z o.o.
  Na wniosek: Przemysława Gamdzyka, prezesa Zarządu Evention Sp. z o.o.
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Międzynarodową Konferencją Naukową „Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni wyzwaniem XXI wieku – teoria i praktyka”
  Data i miejsce: 13 maja 2016 r. we Wrocławiu
  Organizator: Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
  Na wniosek: prof. dr. hab. Zdzisława J. Winnickiego, dyrektora Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad konferencją „Bezpieczeństwo Narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmian”
  Data i miejsce: 12 maja 2016 r. w Gorzowie Wielkopolskim
  Organizator: Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego PWSZ im Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
  Na wniosek: dr Anny Chabasińska, prodziekan Wydziału Administracji  i Bezpieczeństwa Narodowego PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Seminarium nt. „Nauka i przemysł amunicyjno-rakietowy w realizacji modernizacji technicznej Polskich Sił Zbrojnych”
  Data i miejsce: 12-13 maja 2016 roku w Chlewiskach
  Organizator: MESKO Spółka Akcyjna
  Na wniosek: Waldemara Skowrona Prezesa Zarządu-Dyrektora Naczelnego MESKO Spółka Akcyjna

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad IV Targami Logistyki Służb Mundurowych
  Data i miejsce: 10-11 maja 2016 roku w Łodzi
  Organizator: Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa Sp. z o.o.
  Na wniosek: Mirosława Barburskiego, dyrektora ds. Organizacji Targów
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad I Ogólnopolską Olimpiadą Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym
  Data i miejsce: od 30 kwietnia 2016 roku z planowanym zakończeniem w czerwcu 2016 roku
  Organizator: Komitet Organizacyjny Olimpiady
  Na wniosek: prof. Pawła Soroki Przewodniczącego Rady Głównej Olimpiady
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Konferencją nt. „Bezpieczeństwo i Konkurencyjność – rekomendacje dotyczące Strategii Przemysłowo-Obronnej RP”
  Data i miejsce: 28 kwietnia 2016 roku Warszawie
  Organizator: Narodowe Centrum Studiów Strategicznych
  Na wniosek: Jacka Kotasa, prezesa Zarządu Narodowego Centrum Studiów Strategicznych
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Konferencją „Polityka energetyczna Unii Europejskiej – filary i perspektywa rozwoju”
  Data i miejsce: 25-26 kwietnia 2016 r. w Rzeszowie
  Organizator: Katedra Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza i Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
  Na wniosek: dr. Mariusza Ruszela, adiunkta Katedry Ekonomii WZ Prz i Prezesa Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad V Ogólnopolskimi Warsztatami Metodologiczno-Dydaktycznymi w Naukach o Bezpieczeństwie i Obronności, pn. „W poszukiwaniu relacji między bezpieczeństwem i obronnością”
  Data i miejsce: 21-22 kwietnia 2016 roku w Siedlcach
  Organizator: Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
  Na wniosek: dr Joanny Ważniewskiej z Wydziału Humanistycznego
  Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad XXI Ogólnopolskim Forum Ratownictwa oraz debatą naukową „Administracja publiczna, służby, inspekcje i straże w zintegrowanym systemie ochrony ludności oraz ratownictwa w aglomeracjach miejskich. Studium przypadku w nadzwyczajnych zagrożeniach. Analiza prawna, organizacyjna, logistyczna, operacyjna i taktyczna”.
  Data i miejsce: 19-20 kwietnia 2016 r. w Inowrocławiu
  Organizator: Prezydent Miasta Inowrocławia
  Na wniosek: Prezydenta Miasta Inowrocławia
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad V edycją Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Mundurowym
  Data i miejsce: 13-15 kwietnia 2016 roku w Ogrodzieńcu
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych
  Na wniosek: prof. Zdzisławy Dacko-Pikiewicz Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad III Ogólnopolskim Forum Studiów nad Bezpieczeństwem „Człowiek–Technika–Środowisko”, na temat „Bezpieczeństwo człowieka (human security) w encyklice Papieża Franciszka Laudato Si”
  Data i miejsce: 1 marca 2016 r. w Poznaniu
  Organizatorzy: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa; Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem i Zakład Teologii Moralnej, Duchowości i Katolickiej Nauki Społecznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Katedrę Systemu Bezpieczeństwa i Obronności Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
  Na wniosek: prof. Tadeusza Wallasa Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad konferencją "Addressing Security Risks at the Ukrainian Border through Best Practices on Good Governance - Sources and Counter Measures".
  Data i miejsce: 25-26 lutego 2016 r. w Kijowie
  Organizator: Instytut Kościuszki
  Na wniosek: Izabeli Albrycht, Prezes Zarządu Instytu Kościuszki
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad VI Międzynarodowym  Krótkofalarskim „Konkursem Generalskim”
  Data i miejsce: 4-17 stycznia 2016 roku w Poznaniu
  Organizator: Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR przy Zespole Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu.
  Na wniosek: mjr w st. spocz. Jacka Behrendta Kierownika Szkolnego Klubu Krótkofalowców SP3PGR przy Zespole Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu

 

2015 r.

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Ogólnopolską Konferencją Naukową, zatytułowaną „Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo międzynarodowe w kontekście konfliktu ukraińskiego”
  Data i miejsce: 10 grudnia 2015 roku w Katowicach
  Organizator: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach oraz Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego
  Na wniosek: Pani Alicji Syguły Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Katowicach
 • Udział Szefa BBN w Kapitule IV Konkursu na najlepszą pracę naukową i badawczą z obszaru obronności
  Data i miejsce: listopad 2015 r. – maj 2016 r.
  Organizator: Ministerstwo Obrony Narodowej
  Na wniosek: pana Antoniego Macierewicza Ministra Obrony Narodowej
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Ogólnopolskim Konkursem Historycznym pt. 95. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ
  Data i miejsce: od 13 marca 2015 r., finał i gala rozdania nagród 21 listopada 2015 r. w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
  Organizator: Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
  Na wniosek: płk. w st. spocz. Stanisława Tomaszkiewicza prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Udział Szefa BBN w Komitetach Honorowych: „Konferencji Naukowo-Technicznej Radiolokacji” oraz „Konferencji Urządzenia i Systemy Radioelektroniczne”, organizowanych podczas Dni Radiolokacji
  Data i miejsce: 26-29 października 2015 r.
  Organizator: PIT-RADWAR S.A.
  Na wniosek: dr. inż. Ryszarda Kardasza Prezesa Zarządu PIT-RADWAR S.A.
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Ogólnopolską Konferencją Naukową zatytułowaną: „Geopolityka w XX i XXI wieku”
  Data i miejsce: 22 października 2015 r. w Warszawie
  Organizatorzy: Instytut Studiów Politycznych PAN, Akademia Obrony Narodowej oraz Centrum Naukowe Uczelni Łazarskiego i Instytutu Studiów Politycznych PAN
  Na wniosek: prof. Eugeniusza Cezarego Króla Dyrektora Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad ćwiczeniem pn. „Batalion w działaniach przeciwdywersyjnych w terenie zurbanizowanym – Siedlce 2015”, organizowanego w dniach 16-17 października 2015 roku, w ramach Powiatowego Ćwiczenia Obronnego Miasta Siedlce – „Ratusz 2015”.
  Data i miejsce: 16-18 października 2015 roku w Siedlcach
  Organizatorzy: Prezydent Siedlec, 1 Warszawska Brygada Pancerna, Stowarzyszenie Jednostek Strzeleckich „Strzelec” i Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej
  Na wniosek: Pana Wojciecha Kudelskiego Prezydenta Miasta Siedlce i Pana Grzegorza Matyasika Prezesa Zarządu Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej
 • Udział Szefa BBN w Komitecie Honorowym 55. Centralnego Zlotu Młodzieży PTTK „PALMIRY 2015”
  Data i miejsce: 15-17 października 2015 roku: Warszawa, Ossów, Pociecha, Palmiry, Zakroczym
  Organizator: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
  Na wniosek: Pana Romana Bargieła Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad V Konferencją Bezpieczeństwa Narodowego
  Data i miejsce: 28-30 września 2015 r. w m. Gniew
  Organizatorzy: Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego i Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
  Na wniosek: pani Ireny Dudzik Dyrektor Biura Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych
 • Patronat Honorowy - Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC. Minister Stanisław Koziej przyjął także zaproszenie do udziału w komitecie honorowym Forum
  Data i miejsce: 28-29 września 2015 r., Kraków
  Organizator: Instytut Kościuszki
  Na wniosek: Izabela Albrycht, Prezes Zarządu, Instytutu Kościuszki
 • Udział Szefa BBN w Komitecie Honorowym XXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego Kielce 2015
  Data i miejsce: 1-4 września 2015 r., Kielce
  Organizator: Targi Kielce
  Na wniosek: pana dr. Andrzeja Mochonia Prezesa Zarządu Targi Kielce
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad zawodami strzeleckimi popularyzującymi obronność pod nazwą: WIELOBRONIOWE MISTRZOSTWA POLSKI LIGI SPORTERA 3GUN
  Data i miejsce: 29-30 sierpnia 2015 r. w Podstolicach k. Wrześni
  Organizatorzy: Grupa Strzelecka ACTIVER Poznań i Sekcja Strzelecka Stowarzyszenia KABAR w Łodzi
  Na wniosek: pana Roberta Wyzgały Prezesa Grupy Strzeleckiej ACTIVER Poznań
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad przedsięwzięciem sportowo-obronnym promującym wojsko oraz popularyzującym postawy proobronne i patriotyczne pod nazwą „VI FESTYN KOMANDOSA 2015”
  Data i miejsce: 21-23 sierpnia 2015 r. w Dziwnowie
  Organizatorzy: Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie, Burmistrz Dziwnowa, Zarząd Główny Związku Polskich Spadochroniarzy, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu oraz Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 1. batalionu szturmowego
  Na wniosek: pana Grzegorza Jóźwiaka burmistrza Dziwnowa i mjr. rez. Witolda Brzozowskiego dyrektora Stowarzyszenia na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad XI zawodami sportowo-obronnymi promującymi wojsko i obronność pod nazwą: „Bieg Katorżnika”, organizowanymi w ramach „Festynu Militarnego”
  Data i miejsce: 7-8 sierpnia 2015 r. w Lublińcu-Kokotku
  Organizator: Wojskowy Klub Biegacza META Lubliniec, Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu i Urząd Miasta Lubliniec
  Na wniosek: st. chor. sztab. Zbigniewa Rosińskiego prezesa Wojskowego Klubu Biegacza „Meta” Lubliniec
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Konferencją Naukową na temat: „Służby specjalne we współczesnym państwie”
  Data i miejsce: 25 czerwca 2015 r. w Warszawie
  Organizator: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
  Na wniosek: prof. Stanisław Sulowski dyrektor Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad programem zatytułowanym: „Pięć żywiołów. Wolność – informacja – bezpieczeństwo”
  Data i miejsce: cykl konwersatoriów o robotyzacji oraz pokaz kończący program pod nazwą „Parada robotów – DRONIADA 2015”, który odbędzie się w dniach 19-20 czerwca 2015 r. w Krakowie
  Organizator: program realizowany przez Fundację „Instytut Mikromakro”
  Na wniosek: inicjatywa własna Szefa BBN
 • Udział Szefa BBN w Komitecie Honorowym konferencji naukowej "Przeciwdziałanie zagrożeniom powstałym w wyniku bezprawnego i celowego użycia bezzałogowych platform mobilnych. Prawne, techniczne i fizyczne środki zapewnienia ochrony osobom, obiektom i urządzeniom"
  Data i miejsce: 12 czerwca 2015 r., Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa
  Organizator: Biuro Ochrony Rządu, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 
  Na wniosek: gen. bryg. Krzysztofa Klimka, Szefa Biura Ochrony Rządu
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Ogólnopolską Konferencją Naukową na temat: „Miejsce i rola organizacji proobronnych w systemie bezpieczeństwa”
  Data i miejsce: 10 czerwca 2015 r. w Warszawie
  Organizator: Koło Naukowe Bezpieczeństwa „Justycjariusze” Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Na wniosek: dr. hab. Tadeusza Kamińskiego Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych oraz Pani Karoliny Dłuski Prezes Koła Naukowego Bezpieczeństwa „Justycjariusze” Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad IX Międzynarodową Wystawą pod nazwą: AIR FAIR 2015
  Data i miejsce: 29-30 maja 2015 roku w Bydgoszczy
  Organizator: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy
  Na wniosek: pana Leszka Walczaka Prezesa Zarządu-Dyrektora Naczelnego Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. w Bydgoszczy
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad VII edycją zawodów sportowo-obronnych pod nazwą: „Zawody strzeleckie dla żołnierzy rannych i poszkodowanych w misjach poza granicami kraju im. mjr. Jacka Kosteckiego”
  Data i miejsce: 28 maja 2015 r. w Bydgoszczy
  Organizatorzy: Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju oraz Inspektorat Wsparcia SZ RP w Bydgoszczy
  Na wniosek: mł. chor. szt. w st. spocz. Tomasza Kloca prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Międzynarodową Konferencją Naukowo-Techniczną TECHNIKA ZABEZPIECZEŃ I KOMUNIKACJI. Kierunki modernizacji jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, SECURITECH SW 2015
  Data i miejsce: 27-28 maja 2015 r., Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu
  Organizator: Służba Więzienna i "Euro-Media. Wydawnictwo czasopism branżowych"
  Na wniosek: Katarzyny Polesińskiej, Prezes Euro-Media
 • Udział Szefa BBN w Komitecie Honorowym Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat: „Nowe aspekty eksploatacji załogowych i bezzałogowych statków powietrznych”
  Data i miejsce: 20-22 maja 2015 r. w Dęblinie
  Organizator: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
  Na wniosek: gen. bryg. pil. dr. hab. Jana Rajchela Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad III Międzynarodową Konferencją zatytułowaną: „Edukacja patriotyczna młodzieży. 250 lat szkolnictwa wojskowego dla małoletnich w Polsce”
  Data i miejsce: 21 maja 2015 r. w Warszawie
  Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów Liceów Wojskowych
  „SALW-a”; Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Warszawskiego; Dowództwo Garnizonu Warszawa; Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku; Związek Kadetów II RP - Warszawa; Związek Junackiej Szkoły Kadetów im. gen. Władysława Andersa w Londynie; I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie; Koło Kadeckie Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. gen. Franciszka Gągora –Warszawa; Związek Oficerów Rezerwy WP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu oraz Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”
  Na wniosek: mjr. (r.) Grzegorza Leśniewskiego prezesa Stowarzyszenia Absolwentów Liceów Wojskowych „SALW-a”
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad „II Ogólnopolskim Forum Studiów nad Bezpieczeństwem. Człowiek – Technika – Środowisko”, nt. „Środki społecznego przekazu w systemie bezpieczeństwa narodowego”
  Data i miejsce: 19-20 maja 2015 r. w Poznaniu
  Organizator: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Na wniosek: prof. Tadeusza Wallasa Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Konferencją Naukową zatytułowaną: „UWr SecurityCON 2015” na temat: „Paradoksy polityki antyterrorystycznej – między konfliktem a kooperacją”
  Data i miejsce: 19 maja 2015 r. we Wrocławiu
  Organizator: Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
  Na wniosek: pana Jana Gałwy członka Komitetu Organizacyjnego Konferencji Naukowej UWr SecurityCON
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad XI edycją Międzynarodowej Konferencji i Wystawy pod nazwą: „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic”
  Data i miejsce: 14 maja 2015 r. w Warszawie
  Organizator: Zarząd Targów Warszawskich S.A. i Agencja Lotnicza ALTAIR Sp. z o.o.
  Na wniosek: pani Grażyny Ewy Karłowskiej Prezes Zarządu Targów Warszawskich S.A. i pana Wojciecha Łuczaka Wiceprezesa Agencji Lotniczej ALTAIR Sp. z o.o.
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad III ogólnopolską edycję Targów Logistyki Służb Mundurowych TLSM, połączoną z III Kongresem Logistyki Służb Mundurowych
  Data i miejsce: 12-13 maja 2015 r. w Łodzi
  Organizator: Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa Sp. z o.o. i Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
  Na wniosek: pana Michała Haze Wiceprezesa Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej i pana Mirosława Barburskiego Dyrektora ds. Organizacji Targów
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad XVII Krajową Konferencją Ochrony Informacji i Kryptografii
  Data i miejsce: 21-22 kwietnia 2015 r. w Bronisławowie, k. Tomaszowa Mazowieckiego
  Organizator: ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
  Na wniosek: pana Pawła Andrzeja Luksica Prezesa Zarządu ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.
 • Udział Szefa BBN w Komitecie Honorowym Mistrzostw Europy Karate Shinyokushin 2015
  Data i miejsce: 17-18 kwietnia 2015 r. w Warszawie
  Organizator: Bielański Klubu Kyokushin Karate
  Na wniosek: pana Mariusza Mazura Prezesa Bielańskiego Klubu Kyokushin Karate
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Konferencją Naukową zatytułowaną: „Inteligentna Obrona („Smart Defence”) – strategiczne podejście do osiągania zdolności obronnych państwa i sojuszu”
  Data i miejsce: 15 kwietnia 2015 r. w Warszawie

  Organizatorzy: Akademia Obrony Narodowej; Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu; Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie; Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
  Na wniosek: płk. prof. dr. hab. Dariusza Kozerawskiego Rektora-Komendanta Akademii Obrony Narodowej
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Konferencją Naukową pt.: „Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 2014 r. Nowe zagrożenia – nowe wyzwania”
  Data i miejsce: 24 marca 2015 r. w Warszawie
  Organizator: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
  Na wniosek: pani prof. Iwony Przychockiej Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Konferencją Naukową pt.: KAMUFLAŻ–2015
  Data i miejsce: 18 marca 2015 r. w Warszawie
  Organizator: Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. prof. Józefa Kosackiego we Wrocławiu oraz Spółka Akcyjna LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
  Na wniosek: dr. inż. Leszka Bogdana Dyrektora Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej we Wrocławiu i Marcina Kubicy Prezesa Zarządu LUBAWA S.A.

 

2014 r.

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad I Olimpiadą Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie Państwa dla uczniów III klas szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego
  Data i miejsce: grudzień 2014-marzec 2015 r., szkoły województw:  pomorskiego i zachodniopomorskiego, Słupsk (finał)
  Organizator: Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku, wspólnie z: Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej, Departamentem Wychowania i Promocji Obronności MON, Urzędem Morskim w Słupsku i Stowarzyszeniem Bezpieczny Region Słupski
  Na wniosek: prof. Romana Drozda Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Ogólnopolską Konferencją Naukową zatytułowaną: „Bezpieczeństwo Polski na początku drugiej dekady XXI wieku – problemy i wyzwania”
  Data i miejsce: 11 grudnia 2014 roku w Katowicach
  Organizator: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach przy Fundacji na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS wspólnie z Instytutem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego
  Na wniosek: pani Alicji Syguły Koordynator Regionalnego Ośrodka  Debaty Międzynarodowej w Katowicach

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Międzynarodową Konferencją” „Cyberbezpieczeństwo spółek giełdowych. Nowe trendy i rozwiązania”
  Data i miejsce: 1 grudnia 2014 roku w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  Organizator: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, EFICOM S.A. European and Financial Consulting oraz Stowarzyszenie EuroCloud Polska
  Na wniosek: pani Anny Katarzyny Nietykszy Prezes Zarządu EFICOM S.A., Prezes Stowarzyszenia EuroCloud Polska
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad III edycją Ogólnopolskiego Konkursu LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
  Data i miejsce: listopad 2014 r. – czerwiec 2015 r., gala wręczenia nagród w Warszawie
  Organizator: Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych, wspólnie z Agencją Lotniczą ALTAIR Sp. z o.o. oraz Krajowym Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych
  Na wniosek: pana Jana Andrzeja Ligusa Prezesa Stowarzyszenia Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad konferencją naukową zatytułowaną: SECURITY CASE STUDY
  Data i miejsce: 26-27 listopada 2014 roku w Warszawie
  Organizator: Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń
  Na wniosek: pana Mirosława Maja Prezesa Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Ogólnopolską Konferencją zatytułowaną „Advanced Threat Summit”
  Data i miejsce: 19-20 listopada 2014 roku w Warszawie
  Organizator: Stowarzyszenie ISSA Polska (Stowarzyszenie do Spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych) oraz firma Evention Sp. z o.o.
  Na wniosek: Adama Danieluka Prezesa Stowarzyszenia ISSA Polska i Przemysława Gamdzyka Prezesa Evention Sp. z o.o.

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Konferencją Naukowo-Techniczną BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ zatytułowaną: „Techniczne aspekty ochrony w dobie współczesnych zagrożeń”
  Data i miejsce: 17-18 listopada 2014 roku w Jachrance koło Warszawy
  Organizator: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Tauron Polska Energia, PGE Energia Odnawialna oraz Siemens Sp. z o. o., wspólnie z partnerami: Axis Communications i Atos IT Services Sp. z o. o.
  Na wniosek: prof. Stanisława Sulowskiego Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Udział Szefa BBN w Komitecie Honorowym Dni Radiolokacji
  Data: 27-29 października 2014 r.
  Organizator: PIT-RADWAR S.A., Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia i Departament Polityki Zbrojeniowej MON
  Na wniosek: dr. inż. Ryszarda Kardasza prezesa Zarządu PIT-RADWAR S.A.
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad konferencją naukową „Ochrona dziedzictwa kultury w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego i krajowego – 60 lat Konwencji haskiej i 15 lat jej Protokołu II”
  Data i miejsce: 21-22 października 2014 r. w Warszawie
  Organizator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Na wniosek: pana Jacka Olbrychta Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad VII Konferencją Naukową „Bezpieczeństwo a rozwój gospodarczy i jakość życia w świetle zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych”
  Data i miejsce: 20 października 2014 roku w Warszawie
  Organizator: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Komenda Główna Policji i Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  Na wniosek: dr. Tadeusza Gracy Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Jubileuszem 70-lecia istnienia i działalności Ligi Obrony Kraju
  Data i miejsce: 17 października 2014 roku w Warszawie
  Organizator: Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju
  Na wniosek: płk. (r.) Grzegorza Jarząbka Prezesa Ligi Obrony Kraju

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad 54. Centralnym Zlotem Młodzieży PTTK „PALMIRY 2014” („Zlot Gwiaździsty”)
  Data i miejsce: 16-18 października 2014 roku, Warszawa i Palmiry (oraz miejscowości w ramach zaplanowanego „Zlotu Gwiaździstego”).
  Organizator: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego; samorządy powiatowe: Nowy Dwór Mazowiecki i Warszawa Zachód; samorządy gminne: Czosnów i Izabelin; Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego; CXXV Liceum Ogólnokształcące z Warszawy oraz Stowarzyszenie Wierni Ojczyźnie
  Na wniosek: pana Romana Bargieła prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad międzynarodowym seminarium naukowym pt. „Polska-Rosja. Stosunki sąsiedzkie: stan obecny i perspektywy”
  Data i miejsce: 9-10 października 2014 r. w Siedlcach
  Organizator: Wydział Humanistyczny Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
  Na wniosek: prof. Mirosława Minkiny dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad IV Konferencją Bezpieczeństwa Narodowego
  Data i miejsce: 8-10 października 2014 r. w Spale
  Organizator: Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
  Na wniosek: pana Tadeusza Koczkowskiego Prezesa Zarządów Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad II Ogólnopolskim Kongresem Ratowników Medycznych
  Data i miejsce: 2-4 października w Krakowie
  Organizator: Społeczny Komitet Ratowników Medycznych, Studenckie Towarzystwo Naukowe Collegium Medicum UJ i Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
  Na wniosek: pana Adriana Stanisza Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego II Ogólnopolskiego Kongresu Ratowników Medycznych

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad VI Konferencją Naukowo-Szkoleniową Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego pod przewodnim tytułem: WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI SPECJALISTYCZNYMI
  Data i miejsce: 1-3 października 2014 roku w Krynicy-Zdroju
  Organizator: Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego wspólnie z: Małopolską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych; European Society for Emergency Nursing; Wyższą Szkołą Nauk o Zdrowiu Collegium Masoviense; Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym; Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas oraz Hazmeds (Holandia)
  Na wniosek: pana Marka Maślanki Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ratunkowego

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad organizowaną w ramach zadania publicznego konferencją naukową zatytułowaną: „NATO-Polska-Ukraina. Doświadczenia i perspektywy”
  Data i miejsce: 29-30 września 2014 roku w Rzeszowie i Kielnarowej k. Rzeszowa
  Organizator: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego przy Uniwersytecie Państwowym w Doniecku oraz Portal Polsko-Ukraiński Polku.net
  Na wniosek: dr. inż. Tomasza Bąka prodziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Ogólnopolskimi Ćwiczeniami Organizacji Proobronnych pod nazwą: Kompania w Działaniach Nieregularnych w Rejonie Zurbanizowanym „Ostrowiec Świętokrzyski 2014”
  Data i miejsce: 27-28 września 2014 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim
  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Prezydent Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl i Związek Strzelecki „Strzelec” OS-W JS 2013 Ostrowiec Świętokrzyski
  Na wniosek: prof. Bożeny Zboiny Rektor Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad uroczystym ślubowaniem uczniów klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
  Data i miejsce: 26 września w Kielcach
  Organizator: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
  Na wniosek: Jerzego Wątroby Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad III Międzynarodową Konferencją Zarządzania Ciągłością Działania na temat: „Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania organów Państwa w obliczu dzisiejszych zagrożeń”
  Data i miejsce: 23-24 września 2014 roku w Szczytnie
  Organizator: BSI Group Polska Sp. z o.o.
  Na wniosek: pani Joanny Bańkowskiej Dyrektor Zarzadzajacej BSI Group Polska Sp. z o.o.

 • Udział Szefa BBN w Komitecie Honorowym budowy i odsłonięcia pomnika poświęconego szarży ułanów w bitwie pod Kałuszynem podczas kampanii wrześniowej 1939 r.
  Data i miejsce: 12 września 2014 r. w Kałuszynie, z okazji 75. rocznicy bitwy
  Organizator: Burmistrz Kałuszyna oraz Komitet Organizacyjny budowy pomnika
  Na wniosek: burmistrza Kałuszyna Mariana Soszyńskiego  i Jana Żylińskiego

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad XXVIII Konferencją naukowo-techniczną „Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń EKOMILITARIS 2014”
  Data i miejsce: 9-12 września 2014 r. w Kościelisku
  Organizator: Wojskowa Akademia Techniczna
  Na wniosek: gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

 • Udział Szefa BBN w Komitecie Honorowym Obchodów 25-lecia Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
  Data i miejsce: 5 września 2014 r., Kielce
  Organizator: Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach
  Na wniosek: pana Artura Gierady Posła na Sejm RP, Przewodniczącego Komitetu Honorowego 25-lecia Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad przedsięwzięciem sportowo-obronnym promującym wojsko oraz popularyzującym postawy proobronne i patriotyczne „V FESTYN KOMANDOSA 2014”
  Data i miejsce: 22-24 sierpnia 2014 r. w Dziwnowie
  Organizatorzy: Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie, Burmistrz Dziwnowa, Zarząd Główny Związku Polskich Spadochroniarzy i Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
  Na wniosek: Grzegorza Jóźwiaka burmistrza Dziwnowa i ppłk. rez. Witolda Brzozowskiego dyrektora Stowarzyszenia na Rzecz Kultury i Edukacji

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad jubileuszowymi X zawodami sportowo-obronnymi promującymi wojsko i obronność pod nazwą „Bieg Katorżnika”, organizowanymi w ramach „Festynu Militarnego”
  Data i  miejsce: 15-17 sierpnia 2014 r. w Lublińcu-Kokotku
  Organizator: Wojskowy Klub Biegacza „Meta” Lubliniec, Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu, Miesięcznik „Polska Zbrojna” i Maratony Polskie PL
  Na wniosek: st. chor. sztab. Zbigniewa Rosińskiego prezesa Wojskowego Klubu Biegacza „Meta” Lubliniec

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Konferencją Naukową „Cyberbezpieczeństwo Polski”
  Data i miejsce: 30 czerwca w Warszawie
  Organizator: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego
  Na wniosek: pana Zbigniewa Pisarskiego Prezesa Zarządu Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego

 • Udział Szefa BBN w Komitecie Honorowym XIII Bałtyckich Targów Militarnych BALT-MILITARY-EXPO
  Data i miejsce: 24-26 czerwca 2014 r., Centrum Wystawienniczo-Kongresowe AMBEREXPO w Gdańsku
  Organizator: Komitet Organizacyjny Bałtyckich Targów Militarnych BALT-MILITARY-EXPO
  Na wniosek: wojewody pomorskiego Ryszarda Stachurskiego i prezesa Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. Andrzeja Kasprzaka
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Międzynarodowymi warsztatami robotów wojskowych pn.: „The European Land – Robotic Trial, ELROB 2014”
  Data i miejsce: 23-27 czerwca 2014 r. w Warszawie
  Organizator: Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie i Instytut Fraunhofera w Wachtbergu (Niemcy)
  Na wniosek: gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad konferencją: „Pięć żywiołów. Wolność – informacja – bezpieczeństwo”
  Data i miejsce: 16-18 czerwca 2014 r. w Krakowie
  Organizator: Fundacja „Instytut Mikromakro”, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Collegium Civitas, Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie oraz Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
  Na wniosek: Sławomira Kosielińskiego prezesa Zarządu Fundacji „Instytut Mikromakro”

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Ogólnopolską Konferencją Naukową „Tożsamość nauk o bezpieczeństwie. Paradygmaty – interdyscyplinarność – kształcenie”
  Data i miejsce: 16 czerwca 2014 roku w Warszawie
  Organizator: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego
  Na wniosek: prof. Stanisława Sulowskiego dyrektora Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Konferencją Naukową „Bezpieczeństwo osób ustawowo objętych ochroną wobec zagrożeń w XXI wieku”,
  Data i miejsce: 12 czerwca 2014 r. w Warszawie
  Organizator: Biuro Ochrony Rządu i Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  Na wniosek: płk. Krzysztofa Klimka szefa Biura Ochrony Rządu

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad centralnym etapem XXII Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża
  Data i miejsce: 6-8 czerwca 2014 r. w Łodzi
  Organizator: Polski Czerwony Krzyż
  Na wniosek: dr. Jerzego Zaborowskiego dyrektora generalnego Polskiego Czerwonego Krzyża

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad VI edycją zawodów sportowo-obronnych pod nazwą: „Zawody Strzeleckie im gen. broni Tadeusza Buka dla żołnierzy rannych
  i poszkodowanych w misjach poza granicami kraju”

  Data i miejsce: 28 maja 2013 r. w Szczecinie
  Organizatorzy: Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju oraz 12. Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Hallera w Szczecinie
  Na wniosek: mł. chor. szt. w st. spocz. Tomasza Kloca prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad X Międzynarodową Konferencją i Wystawą „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic”
  Data i miejsce: 22 maja 2014 r. w Warszawie
  Organizatorzy: Zarząd Targów Warszawskich S.A. i Agencja Lotnicza ALTAIR Sp. z o.o.,
  Na wniosek: Grażyny Karłowskiej wiceprezes Zarządu Targów Warszawskich S.A. i Wojciecha Łuczaka wiceprezesa Zarządu Agencji Lotniczej ALTAIR Sp. z o.o.

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad II Międzynarodową Konferencją zatytułowaną: „Edukacja patriotyczna młodzieży. Kadeci w walce o wolność i pokój na świecie”
  Data i miejsce: 21 maja 2014 r. w Rawiczu
  Organizatorzy: Stowarzyszenie Absolwentów Liceów Wojskowych „SALW-a”, Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski Gminy w Rawiczu, Muzeum Ziemi Rawickiej, Związek Kadetów II RP, Związek Junackiej Szkoły Kadetów im. gen. Władysława Andersa w Londynie, II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3 im. Rawickiego Korpusu Kadetów w Rawiczu, Liceum Akademickie Korpusu Kadetów w Łysej Górze i Bractwo Kurkowe w Rawiczu
  Na wniosek: mjr. rez. Grzegorza Leśniewskiego prezesa Stowarzyszenia Absolwentów Liceów Wojskowych „SALW-a”

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad konferencją naukowa zatytułowaną  „Wschodnia granica Polski – bezpieczną granicą Unii Europejskiej"
  Data i miejsce: 9 maja 2014 r. w Białej Podlaskiej
  Organizatorzy: Stowarzyszenie „Polska w Unii Europejskiej”, Podlaska Agencja Consultingowa RECTUS-WOC-Studium Celne w Białej Podlaskiej, Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA-Stołeczna Grupa Wojewódzka oraz portal www.interwizja.edu.pl
  Na wniosek: Małgorzaty Mieńko prezes Stowarzyszenia „Polska w Unii Europejskiej” i Tadeusza Kucharuka prezesa Podlaskiej Agencji Consultingowej RECTUS-WOC Sp. z o.o.

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad przedsięwzięciem patriotycznym i proobronnym zatytułowanym DNI BEZPIECZEŃSTWA na które złożą się warsztaty szkoleniowe, seminarium pt. „Bezpieczeństwo Polski AD 2014”, zawody sportowo-obronne „Cool Armia 2014” oraz obchody 10-lecia Legii Akademickiej KUL
  Data i miejsce: 7-9 maja 2014 r. w Lublinie
  Organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Stowarzyszenie Studenckie Legia Akademicka KUL
  Na wniosek: sierż. LA Damiana Dydy dowódcy Legii Akademickiej KUL

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad II Konferencja Naukową Doktorantów i Młodych Naukowców zatytułowaną „Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata. Współczesne wyzwania dla podmiotów euroatlantyckiego środowiska bezpieczeństwa”
  Data i miejsce: 14 kwietnia 2014 r. w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie
  Organizator: Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej
  Na wniosek: płk. dr. hab. inż. Macieja Marszałka dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad IV Konferencją Naukową im. gen. bryg. dr. n. med. Wojciecha Lubińskiego, zatytułowaną: Zanieczyszczenie środowiska a choroby płuc i układu krążenia – „DUM VIVIMUS, VIVAMUM”
  Data i miejsce: 11 kwietnia 2014 r. w Warszawie
  Organizator: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawsko-Otwocki Oddział Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP
  Na wniosek: gen. bryg. dr. hab. n. med. Grzegorza Gieleraka dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad Międzynarodowym Seminarium nt. „Roboty do zadań specjalnych – zastosowania, problemy i perspektywy” (RoboScope 2014),
  Data i miejsce: 7-10 kwietnia 2014 r., w Centrum Konferencyjnym Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów (PIAP) w Warszawie
  Organizator: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Wojskowa Akademia Techniczna i Fundacja „Sprzymierzeni z GROM”
  Na wniosek: Jana Jabłkowskiego dyrektora Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów (PIAP)

 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad II edycją Ogólnopolskiego Konkursu LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
  Data i miejsce: marzec-maj 2014 r. z galą wręczenia nagród w Warszawie
  Organizator: Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych, Agencja Lotnicza ALTAIR sp. z o.o. oraz Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
  Na wniosek: prezesa Stowarzyszenia Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych Andrzeja Ligusa
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad VI edycją Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego zatytułowanego „100. rocznica powstania Legionów Polskich”
  Data i miejsce: od 3 lutego do 15 listopada 2014 r. (finał konkursu 15 listopada 2014 r. w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie)
  Organizator: Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
  Na wniosek: płk w st. spocz. Stanisława Tomaszkiewicza prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 • I Ogólnopolskie Forum Studiów nad Bezpieczeństwem. Człowiek – Technika – Środowisko
  Data i miejsce: 14-15 stycznia 2014 r. w Poznaniu
  Organizator: Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Na wniosek:  prof. Tadeusza Wallasa, dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. Jerzego Koniecznego, przewodniczącego Komitetu Naukowego I Ogólnopolskiego Forum Studiów  nad Bezpieczeństwem
 • Patronat Honorowy Szefa BBN nad IV edycją Ogólnopolskiego Krótkofalarskiego „KONKURSU GENERALSKIEGO”
  Data: 4-9 stycznia 2014 r.
  Organizator: Klub Krótkofalowców SP3PGR przy Zespole Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu
  Na wniosek: kpt. w st. spocz. Jacka Behrendta SQ3OPM, kierownika Klub Krótkofalowców SP3PGR przy Zespole Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu.

 

2013 r.

 • Konferencja „Atak i Obrona. DDoS i APT”
  Data i miejsce: 26 listopada 2013 r. w Warszawie
  Organizator: Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń
  Na wniosek: Mirosława Maja, prezesa Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń
 • IV Krajowe Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz VIII Forum Pełnomocników ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  Data i miejsce: 20-22 listopada 2013 r., w Zakopanem
  Organizator: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
  Na wniosek: Tadeusza Koczkowskiego, prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych
 • Szef BBN przewodniczy Komitetowi Honorowemu VI Konferencja zatytułowanej „Bezpieczeństwo w dobie kryzysu. Człowiek – gospodarka – społeczeństwo”
  Data i miejsce: 5 listopada 2013 r. w Józefowie
  Organizator: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, wspólnie z Komendą Główną Policji, Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej i Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie
  Na wniosek: prof. Bronisława Sitka, pełnomocnika rektora ds. Nauki  Wyższej Szkoły  Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 • Udział Szefa BBN w Komitecie Honorowym Dni Radiolokacji
  Data: 23-25 października 2013 r.
  Organizator: Bumar Elektronika S.A., Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia i Departament Polityki Zbrojeniowej MON
  Na wniosek: dr. inż. Ryszarda Kardasza, prezesa Zarządu Bumar Elektronika S.A.
 • Konferencja naukowo-ekspercka na temat: Edukacja dla bezpieczeństwa jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
  Data i miejsce: 24 października 2013 r. w Łomży
  Organizator: Zakład Karny w Czerwonym Borze,  Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży i Uniwersytet w Białymstoku,
  Na wniosek: płk. Piotra Kondraciuka, dyrektora Zakładu Karnego w Czerwonym Borze
 • Międzynarodowa konferencja: „Reagowanie i zarządzanie bezpieczeństwem w dynamicznie ewoluującym środowisku bezpieczeństwa na obszarze pasa transgranicznego Pomorza Zachodniego i Meklemburgii”
  data: 23 października 2013 r.
  organizator: Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
  na wniosek: prof. dr hab. Aleksandry Żukrowskiej, rektora Szczecińskiej Szkoły WyższejCollegium Balticum
 • Patronat Honorowy Szefa BBN: I Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych
  Data i miejsce: 11-12 października 2013 r. w Krakowie
  Organizator: Społeczny Komitet Ratowników Medycznych, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
  Na wniosek: Adriana Stanisza, przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego I Ogólnopolskiego Kongresu Ratowników Medycznych
 • Konferencja „V Ogólnopolska Konferencja Informatyki Śledczej”
  Data i miejsce: 4 października 2013 r. w Warszawie
  Organizator: Stowarzyszenie Instytut Informatyki Śledczej
  Na wniosek: Przemysława Krejzy, prezesa Stowarzyszenia Instytut Informatyki Śledczej

 • Konferencj „Edukacja patriotyczna młodzieży. Pokolenia”
  Data i miejsce: 28 września 2013 r. w Warszawie
  Organizator: Stowarzyszenie Absolwentów Liceów Wojskowych „SALW-a” z partnerami: Akademią Obrony Narodowej,  Związkiem Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. generała Franciszka Gągora, Liceum Akademickim Korpusu Kadetów i Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego
  Na wniosek: pana mjr. (rez.) Grzegorza Leśniewskiego Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów Liceów Wojskowych „SALW-a”

 • Konferencja „Pięć żywiołów. Systemy inteligentne w siłach zbrojnych i zarządzaniu kryzysowym”
  data: 24-26 września 2013 r.
  organizator: Fundacja „Instytut MikroMAKRO”, Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, Collegium Civitas i Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie
  na wniosek: Sławomira Kosielińskiego, prezesa Zarządu Fundacji „Instytut MikroMAKRO”
 • Konferencja „Rola i znaczenie żołnierzy w trwającym procesie fundamentalnych zmian w Siłach Zbrojnych RP (profesjonalizacja i tworzenie Narodowych Sił Rezerwowych)”
  data i miejsce: 18 września 2013 r. w Warszawie
  organizator: Federacja Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP
  na wniosek: gen. bryg. rez. Ryszarda Żuchowskiego prezesa Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP
 • XXVII Konferencja naukowo-techniczna „Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń – EKOMILITARIS 2013”
  data i miejsce: 10-13 września 2013 r. w Zakopanem
  organizator: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
  na wniosek: pana gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunta Mierczyka, Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 • XIX Mistrzostwa I Regionu Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej w Amatorskiej Radiolokacji Sportowej
  Data i miejsce: 8-14 września 2013 r. w Kudowie Zdroju
  Organizator: Polski Związek Krótkofalowców
  Na wniosek: pana Jerzego Jakubowskiego Prezesa Polskiego Związku Krótkofalowców
 • Przedsięwzięcie sportowo-obronne promujące wojsko oraz popularyzujące postawy proobronne i patriotyczne: "IV FESTYN KOMANDOSA 2013"
  data i miejsce: 23-25 sierpnia 2013 r. w Dziwnowie
  organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie, Burmistrz Dziwnowa i Zarząd Główny Związku Polskich Spadochroniarzy
  na wniosek: Grzegorza Jóźwiaka, burmistrza Dziwnowa i mjr. rez. Witolda Brzozowskiego, dyrektora Stowarzyszenia na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie
 • Zawody sportowo-obronne promujące wojsko i obronność pod nazwą „IX Bieg Katorżnika” w ramach „Festynu Militarnego”
  data: 16-18 sierpnia 2013 r.
  organizator: Wojskowy Klub Biegacza „Meta” Lubliniec, Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu, Burmistrz Miasta Lublińca i miesięcznik „Polska Zbrojna”
  na wniosek: Prezesa Wojskowego Klubu Biegacza „Meta” Lubliniec
 • X Międzynarodowa Konferencja MAST Europe (Maritime Systems and Technologies – Morskie systemy i technologie) pt. "Innowacje w służbie morza. Od idei do działań"
  data: 4-6 czerwca 2013 r.
  organizator: Komitet Organizacyjny Technical Conference Committee MAST Europe
  na wniosek: adm. floty (rez.) Jędrzeja Czajkowskiego, przewodniczącego Konferencji
 • Udział Szefa BBN w Komitecie Honorowym Konferencji „Bezpieczeństwo personalne służb mundurowych – weterani misji poza granicami kraju”
  data i miejsce: 28 maja 2013 r., Wrocław
  organizator: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Uniwersytet Wrocławski
  na wniosek: płk. prof. dr. hab. Mariusza Wiatra rektora-komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • I edycja Ogólnopolskiego Konkursu LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
  data: maj 2013 r.
  organizator: Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych i Agencja Lotnicza ALTAIR sp. z o.o.
  na wniosek: Prezesa Stowarzyszenia Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych i Prezesa Agencji Lotniczej ALTAIR sp. z o. o.
 • V edycja zawodów sportowo-obronnych pod nazwą: „Zawody Strzeleckie im. gen. broni Tadeusza Buka dla żołnierzy rannych i poszkodowanych w misjach poza granicami kraju”, organizowana w ramach Centralnych Obchodów Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa
  data i miejsce: 28 maja 2013 r. we Wrocławiu
  organizator: Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju
  na wniosek: mł. chor. szt. w st. spocz. Tomasza Kloca, prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju
 • Udział Szefa BBN w Komitecie Honorowym imprezy marszowej o charakterze patriotyczno-sportowym – „Warszawa-Sulejówek”,
  data i miejsce: 19 maja 2013 r., Warszawa-Sulejówek
  organizator: Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  na wniosek: prof. Andrzeja Mastalerza, rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Obchody 100-lecia istnienia Szkoły w Lubrańcu Marysinie
  data: 18 maja 2013 r.
  organizator: Zespół Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie
  na wniosek: Marka Kaźmierskiego, dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana: „Bezpieczeństwo obszaru euroazjatyckiego: nowe wyzwania i zagrożenia”
  data i miejsce: 18 kwietnia 2013 r. w Lublinie
  organizator: Katedra Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytut Nauk Humanistycznych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie
  na wniosek: prof. Andrzeja Gila, kierownika Katedry Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Edukacja dla Bezpieczeństwa”, pt.: „Wyzwania i zagrożenia w XXI wieku. Militarne i niemilitarne paradygmaty bezpieczeństwa”
  data i miejsce: 17-19 kwietnia 2013 r. w Gdańsku
  organizator: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
  na wniosek: dr. Andrzeja Zduniaka, rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
 • I Konferencja Młodych Naukowców zatytułowana „Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata”
  data: 17 kwietnia 2013 r.
  organizator: Akademia Obrony Narodowej
  na wniosek: płk. dr. hab. inż. Macieja Marszałka, dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON
 • Konferencja „Polska państwem brzegowym NATO – obrona powietrzna: prezentacja systemów obrony przeciwrakietowej XXI w.”
  data i miejsce: 15 kwietnia 2013 r. w Warszawie
  organizator: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego
  na wniosek: Zbigniewa Pisarskiego, prezesa Zarządu Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego
 • Międzynarodowa Konferencja SAFETY AND SECURITY, na temat „Nowoczesne technologie, systemy i rozwiązania organizacyjne dla bezpieczeństwa informacji i danych osobowych”
  data i miejsce: 13-15 marca 2013 r. w Bielsku-Białej
  organizator: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
  na wniosek: płk. rez. Tadeusza Koczkowskiego, prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych
 • Ogólnopolski Krótkofalarski „KONKURS GENERALSKI”
  data: 5-13 stycznia 2013 r.
  organizator: Klub Krótkofalowców SP3PGR przy Zespole Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu
  na wniosek: kpt. w st. spocz. Jacka Behrendta SQ3OPM, kierownika Klub Krótkofalowców SP3PGR

 

2012 r.

 • II Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego” pt. „Podmioty wykonawcze w zarządzaniu kryzysowym”
  data: 4 grudnia 2012 r.
  organizator: Akademia Obrony Narodowej, Wyższa Szkoła Policji i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
  na wniosek: rektora-komendanta Akademii Obrony Narodowej
 • Ogólnopolski Konkurs Historyczny pt. „Marszałek Józef Piłsudski jako mąż stanu, polityk i dowódca, w oczach współczesnego młodego pokolenia”
  data: 17 listopada 2012 r.
  organizator: Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
  na wniosek: prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • III Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego – Bezpieczeństwo 2012”
  data: 22-23 listopada 2012 r.
  organizator: Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej
  na wniosek: rektora-komendanta Akademii Obrony Narodowej
 • 52. Centralny Zlot Młodzieży „PALMIRY 2012”
  data: 19-20 października 2012 r.
  organizator: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
  na wniosek: sekretarza generalny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
 • Konferencja „NATO wobec wyzwań współczesnego świata”
  data: 18-19 października
  organizator: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego
  na wniosek: kierownika Katedry Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa
  Uniwersytetu Łódzkiego
 • IX Konferencja „Wolność i bezpieczeństwo” pod hasłem: „Rok Ochrony Cyberprzestrzeni Krytycznej”
  data: 19-21 września 2012 r.
  organizator: tygodnik „Computerworld”, Fundacja „Bezpieczna Cyberprzestrzeń” i Fundacja „Instytut mikroMACRO”
  na wniosek: prezesa Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego
 • XV Jubileuszowy Międzynarodowy Wielobój Strzelecki Żołnierzy Rezerwy Państwa NATO „SNAJPER 2012”
  data: 14-16 września 2012 r.
  organizator: Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju, Wielkopolska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju oraz Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Poznaniu
  na wniosek: prezesa Ligi Obrony Kraju
 • Zawody sportowo-obronne promujące wojsko i obronność „III Memoriał im. kpt. Daniela Ambrozińskiego w sportowej nawigacji satelitarnej”
  data: 7 września 2012 r.
  organizator: Polski Związek Radioorientacji Sportowej, 25. Brygada Kawalerii Powietrznej i Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki
  na wniosek: prezesa Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej w Tomaszowie Mazowieckim
 • Zawody sportowo-obronne promujące wojsko i obronność pod nazwą „Bieg Katorżnika” w ramach „Festynu Militarnego”
  data: 11-12 sierpnia 2012 r.
  organizator: Wojskowy Klub Biegacza „Meta” Lubliniec, Maratony Polskie.PL Team, Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu, Burmistrz Miasta Lublińca i Tygodnik „Polska Zbrojna”
  na wniosek: prezesa Wojskowego Klubu Biegacza „Meta” Lubliniec
 • Zawody sportowo-obronne promujące wojsko i obronność pod nazwą „IV Zawody Strzeleckie im. gen. broni Tadeusza Buka” odbywające się w ramach dorocznego spotkania żołnierzy rannych i poszkodowanych w misjach poza granicami kraju
  data: 16 sierpnia 2012 r.
  organizator: Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju, Ministerstwo Obrony Narodowej, Sztab Generalny WP, Dowództwo Wojsk Lądowych
  na wniosek: prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju
 • Przedsięwzięcie sportowo-obronne promujące wojsko i obronność pod nazwą: „III Festyn Komandosa 2012. Tacy byliśmy”, na który złożą się ekspozycje dotyczące służby wojskowej, rekonstrukcje historyczne, sesja popularno-naukowa pt. „Wojska specjalne a zagrożenie bezpieczeństwa państwa” oraz spotkanie młodzieży z żołnierzami i byłymi żołnierzami.
  data: 23-27 sierpnia 2012 r.
  organizator: burmistrz Gminy Dziwnów, III Oddział Związku Polskich Spadochroniarzy w Dziwnowie, Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie, dowódca Garnizonu Dziwnów, kapelan Garnizonu Dziwnów oraz byli żołnierze 1. BSZ w Dziwnowie
  na wniosek: burmistrza Dziwnowa i dyrektora Stowarzyszenia na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie
 • XII Bałtyckie Targi Militarne BALT-MILITARY-EXPO
  data: 27-29 czerwca 2012 r.
  organizator: prezes Zarządu Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, wojewoda pomorski
  na wniosek: prezesa Zarządu Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, wojewoda pomorski
 • II Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej w wymiarze narodowym i międzynarodowym”
  data: 22-23 maja 2012 r.
  organizator: Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej i Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach
  na wniosek: dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej
 • Obchody jubileuszowe 50. rocznicy powstania Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Nałęczowie
  data: 19 maja 2012 r.
  organizator: Klub Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Nałęczowie
  na wniosek: prezesa Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju w Nałęczowie
 • VIII Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic”
  data: 16 maja 2012 r.
  organizator: Zarząd Targów Warszawskich S.A. oraz miesięcznik „RAPORT - wojsko, technika, obronność”
  na wniosek: wiceprezesa Zarządu Targów Warszawskich S.A. i wiceprezesa Zarządu Agencji Lotniczej ALTAIR Sp. z o.o.
 • XVII Ogólnopolskie Forum Ratownictwa w Inowrocławiu – konferencja „Metodologia badań wypadków i katastrof”, „Taktyka działań ratowniczych”, „Gry decyzyjne i symulatory dydaktyczne” i „Bezpieczeństwo i porządek publiczny, logistyka i zabezpieczenie medyczne EURO 2012”
  data: 24-25 kwietnia 2012 r.
  organizator: prezydent miasta Inowrocławia
  na wniosek: prezydent miasta Inowrocławia
 • Finał ogólnopolskiego konkursu wiedzy dla młodzieży pt. „Generał Maczek i jego żołnierze”
  data: 31 marca 2012 r.
  organizator: Beskidzkie Stowarzyszenie Maczkowców i Federacja Organizacji Polskich Pancerniaków
  na wniosek: prezesa Beskidzkiego Stowarzyszenia Maczkowców i prezesa Federacji Organizacji Polskich Pancerniaków
 • Konferencja naukowa „Wychowanie i edukacja młodzieży w duchu i według zasad obowiązujących w Korpusie Kadetów”
  data: 14 lutego 2012 r.
  organizator: Liceum Akademickie Korpusu Kadetów nr 1 im. Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. broni Tadeusza Płoskiego w Lipinach
  na wniosek: dyrektora Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów im. Biskupa Polowego WP gen. broni Tadeusza Płoskiego w Lipinach

 

 2011 r.

 • II Krajowe Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych i VI Forum Pełnomocników do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
  data: 8-10 listopada 2011 r.
  organizator: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
  na wniosek: prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych
 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Nowoczesne technologie w bezpieczeństwie i porządku publicznym”
  data: 12-14 października 2011 r.
  organizator: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  na wniosek: rektora-komendanta Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • Konferencja pt. „Psychofizjologiczne aspekty bezpieczeństwa lotów w operacjach w przestrzeni powietrznej”
  data: 16-17 września 2011 r.
  organizator: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej i Centrum Badawcze NASA im. Josepha Amesa
  na wniosek: dyrektora Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej
 • Zawody sportowo-obronne promujące wojsko i obronność „ II Memoriał im. kpt. Daniela Ambrozińskiego w sportowej nawigacji satelitarnej”
  data: 7 września 2011 r.
  organizator: Polski Związek Radioorientacji Sportowej
  na wniosek: prezesa Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej
 • Zawody sportowo-obronne promujące wojsko i obronność pod nazwą „III Zawody Strzeleckie im. gen. broni Tadeusza Buka”
  odbywające się w ramach dorocznego spotkania żołnierzy rannych i poszkodowanych w misjach poza granicami kraju
  data: 19 sierpnia 2011 r.
  organizator: Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju
  na wniosek: prezesa Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju
 • Zawody sportowo-obronne promujące wojsko i obronność pod nazwą „Bieg Katorżnika” w ramach „Festynu Militarnego”
  data: 14 sierpnia 2011 r.
  organizator: Wojskowy Klub Biegacza „Meta” Lubliniec, 1. Pułk Specjalny Komandosów, Burmistrz Miasta Lubliniec i tygodnik „Polska Zbrojna”
  na wniosek: prezesa Wojskowego Klubu Biegacza „Meta” Lubliniec
 • III Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa EURO 2012”
  data: 17 czerwca 2011 r.
  organizator: Miasto Sieradz i Dowództwo Garnizonu Sieradz
  na wniosek: prezydent miasta Sieradza i dowódcy Garnizonu Sieradz
 • Międzynarodowej konferencji pt. „EURO 2012. Przyjazna granica – rok do Mistrzostw”
  data: 26-27 maja 2011 r.
  organizator: Komenda Główna Straży Granicznej
  na wniosek: Komendanta Głównego Straży Granicznej
 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Recent Advances in Cryptology and National Telecommunication Security Systems”
  data: 25 maja 2011 r.
  organizator: Instytut Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej
  na wniosek: rektora-komendanta Wojskowej Akademii Technicznej
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Zagrożenia asymetryczne we współczesnym świecie”
  data: 16-17 maja 2011 r.
  organizator: Akademickie Forum Bezpieczeństwa Uniwersytetu Łódzkiego
  na wniosek: koordynatora Akademickiego Forum Bezpieczeństwa Uniwersytetu Łódzkiego
 • Turniej szachowy „Mistrzostwa Garnizonu Warszawa w szachach błyskawicznych” dla uczczenia 66. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie
  data: 7 maja 2011 r.
  organizator: Uczniowski Klub Szachowy „Hetman” i Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa
  na wniosek: prezesa Uczniowskiego Klubu Szachowego „Hetman” w Warszawie
 • Cykl publicystyczny tygodnika „Polska Zbrojna” zatytułowany: „Strategia. Od romantyzmu do realizmu” i „Mundur pod kapeluszem”
  organizator: Wojskowy Instytut Wydawniczy
  na wniosek: dyrektora Wojskowego Instytutu Wydawniczego

 

2010 r.

 • VIII Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości
  data: 19-21 listopada 2010 r.
  organizator: Sekcja Historii Wojskowości Studenckiego Koła Naukowego Historyków w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego
  na wniosek: Prodziekana Wydziału Historycznego UW do spraw Finansów i Badań Naukowych i Przewodniczącego Sekcji Historii Wojskowości Studenckiego Koła Naukowego Historyków UW
 • Ogólnopolski Konkurs Historyczny pt. „90. rocznica Bitwy Warszawskiej”
  data: 20 listopada 2010 r.
  organizator: Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
  na wniosek: prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • I Krajowe Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych i V Forum Pełnomocników do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
  data: 3-5 listopada 2010 r.
  organizator: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
  na wniosek: Prezesa Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana: „Bezpieczeństwo: Świat – Europa – Polska”
  data: 20-22 października 2010 r.
  organizator: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
  na wniosek: Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu
 • XII Ogólnopolskie Zawody Związku Harcerstwa Polskiego w Ratownictwie
  data: 10-12 września 2010 r.
  organizator: Harcerska Szkoła Ratownictwa ZHP, Inspektorat Ratowniczo-Medyczny Chorągwi Stołecznej ZHP oraz Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego
  na wniosek: Szefa Harcerskiej Służby Ratowniczej ZHP
 • Zawody sportowo-obronne promujące wojsko i obronność „Memoriał im. kpt. Daniela Ambrozińskiego w sportowej nawigacji satelitarnej”
  data: 7 września 2010 r.
  organizator: Polski Związek Radioorientacji Sportowej
  na wniosek: Prezesa Polskiego Związku Radioorientacji Sportowej