Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

Definiując priorytety strategiczne Europy - Europejskie Forum Bezpieczeństwa, 17–18 listopada 2014 r. - Analizy, Raporty i Notatki BBN - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Analizy, Raporty i Notatki BBN

Definiując priorytety strategiczne Europy - Europejskie Forum Bezpieczeństwa, 17–18 listopada 2014 r.

17-18 listopada br., w Brukseli, odbyło się (pierwsze) Europejskie Forum Bezpieczeństwa na temat Definiując strategiczne priorytety Europy. Jego celem było wniesienie wkładu do debaty strategicznej dotyczącej wyzwań i aspektów polityki zagranicznej Unii na nadchodzące lata. Uczestnikami Forum byli m. in. europarlamentarzyści; przedstawiciele: instytucji unijnych i NATO, odpowiednich ministerstw (głównie MSZ i MON), uczelni akademickich i instytucji pozarządowych państw europejskich; eksperci. Prezentujemy główne opinie wyrażone w czasie Forum.