Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

Polska w amerykańskim systemie obrony przeciwrakietowej - Tom 1 - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Polska w amerykańskim systemie obrony przeciwrakietowej

  • Tom 1
    Tom 1

Biblioteka “Bezpieczeństwa Narodowego”, kwartalnika wydawanego przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, tom 1

Rada Programowa: Władysław Stasiak (przewodniczący), Paulina Bolibrzuch, płk dr hab. inż. Janusz Kręcikij, gen. bryg. Roman Polko, Joanna Strzelczyk

Redaktor Naczelna Serii: Joanna Strzelczyk
Sekretarz Redakcji: Paulina Bolibrzuch
Konsultacja wojskowa: płk dr hab. inż. Janusz Kręcikij
Korekta: Alina Chinowska

Adres redakcji: ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa
Tel. +48 22 695 18 60
Faks +48 22 695 18 61

Projekt graficzny i skład: Rafał Dukaczewski
Druk: MB Poligrafia

Wydawca: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa
 

ISBN 978-83-60846-00-1

 

Redakcja nie zwraca niezamawianych materiałów i zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów.
Kopiowanie całości bądź części artykułów może się odbywać tylko za zgodą redakcji.