Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

Nowa koncepcja strategiczna NATO - Tom 10 - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowa koncepcja strategiczna NATO

Wykład Jamesa Townsenda

Biblioteka „Bezpieczeństwa Narodowego”, kwartalnika wydawanego
przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, tom 10


Redaktor Naczelna serii: Joanna Strzelczyk
Zastępca Redaktor Naczelnej serii: Paulina Bolibrzuch
Sekretarz redakcji serii: Monika Biernat
Redakcja: Beata Perkowska
Redaktor tomu: Łukasz Kudlicki, Przemysław Pacuła

Adres redakcji: ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa
Tel. +48 22 695 18 60
Faks +48 22 695 18 61

Projekt graficzny okładki: Rafał Dukaczewski
Korekta, druk i skład: JARGRAF

Wydawca: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa
Tel. +48 22 695 18 56

ISBN 978-83-60846-08-7

Redakcja nie zwraca niezamawianych materiałów i zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów.
Kopiowanie całości bądź części artykułów może się odbywać tylko za zgodą redakcji.

 

 

Pliki do pobrania