Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

Iran - 30 lat po rewolucji - Tom 12 - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Iran - 30 lat po rewolucji

Seminarium Biura Bezpieczeństwa Narodowego 11 marca 2009 r.

  • Tom 12
    Tom 12

Biblioteka „Bezpieczeństwa Narodowego”, kwartalnika wydawanego
przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, tom 12


Szef BBN: Aleksander Szczygło

Redaktor Naczelna serii: Joanna Strzelczyk
Zastępca Redaktor Naczelnej serii: Paulina Bolibrzuch
Sekretarz redakcji: Beata Perkowska
Redaktor tomu: Aleksandra Dzisiów-Szuszczykiewicz

Adres redakcji: ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa
Tel. +48 22 695 18 60
Faks +48 22 695 18 61

Projekt graficzny okładki: Rafał Dukaczewski
Korekta, druk i skład: JARGRAF

Wydawca: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa
Tel. +48 22 695 18 77

ISBN 978-83-60846-10-0

Redakcja nie zwraca niezamawianych materiałów i zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów.
Kopiowanie całości bądź części artykułów może się odbywać tylko za zgodą redakcji.