Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

Wizja Sił Zbrojnych RP - Tom 2 - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Wizja Sił Zbrojnych RP

  • Tom 2
    Tom 2

Biblioteka “Bezpieczeństwa Narodowego”, kwartalnika wydawanego przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, tom 2

Redaktor Naczelny: płk Janusz Kręcikij
Sekretarz Redakcji: płk Paweł Narloch
Sekretarz Redakcji Serii: Paulina Bolibrzuch
Konsultacja wojskowa: płk dr hab. inż. Janusz Kręcikij
Korekta: Renata Gromska
 

Adres redakcji: ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa
Tel. +48 22 695 18 60
Faks +48 0 22 695 18 61

Projekt graficzny i skład: Rafał Dukaczewski
Druk: MB Poligrafia

Wydawca: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa
 

ISBN 978-83-60846-00-1


Redakcja nie zwraca niezamawianych materiałów i zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów.
Kopiowanie całości bądź części artykułów może się odbywać tylko za zgodą redakcji.