Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

Bezpieczeństwo w telekomunikacji i teleinformatyce - Tom 3 - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczeństwo w telekomunikacji i teleinformatyce

  • Tom 3
    Tom 3

Biblioteka „Bezpieczeństwa Narodowego”, kwartalnika wydawanego przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, tom 3

Redaktor naczelny serii: Joanna Strzelczyk
Sekretarz redakcji serii: Paulina Bolibrzuch
Korekta: Renata Gromska

Adres redakcji: ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa
Tel. +48 22 695 18 60
Faks +48 22 695 18 61

Projekt graficzny i skład: Rafał Dukaczewski
Druk: MB Poligrafia

Wydawca: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego,
ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa

ISBN 978-83-60846-01-8

Redakcja nie zwraca niezamawianych materiałów i zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów. Kopiowanie całości bądź części artykułów może się odbywać tylko za zgodą redakcji.