Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

Przyszłość NATO - Tom 4 - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Przyszłość NATO

  • Tom 4
    Tom 4

Konferencja Biura Bezpieczeństwa Narodowego pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Biblioteka „Bezpieczeństwa Narodowego”, kwartalnika wydawanego przez
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, tom 4


Redaktor naczelna serii: Joanna Strzelczyk
Sekretarz redakcji serii: Paulina Bolibrzuch
Zespół redakcyjny: Monika Biernat, Katarzyna Hołdak, Marta Wolańska
Korekta: Alina Chinowska

Adres redakcji: ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa
Tel. +48 22 695 18 60
Faks +48 22 695 18 61

Projekt graficzny i skład: Rafał Dukaczewski
Druk: MB Poligrafia

Wydawca: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa

ISBN 978-83-60846-02-5

Redakcja nie zwraca niezamawianych materiałów i zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów.
Kopiowanie całości bądź części artykułów może się odbywać tylko za zgodą redakcji.