Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

Rola symboli narodowych we współczesnej Polsce - Tom 5 - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Rola symboli narodowych we współczesnej Polsce

  • Tom 5
    Tom 5

Biblioteka „Bezpieczeństwa Narodowego”, kwartalnika wydawanego przez
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, tom 5


Redaktor naczelna serii: Joanna Strzelczyk
Sekretarz redakcji serii: Paulina Bolibrzuch
Redakcja tekstów wystąpień: Michał Wołłejko, Radosław Marciniak, Przemysław Siejczuk,
Paweł Turowski, Zbigniew Adamowicz.
Koordynacja przygotowań do druku: Przemysław Bryksa
Korekta: Alina Chinowska

Adres redakcji: ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa
Tel. +48 22 695 18 60
Faks +48 22 695 18 61

Projekt graficzny i skład: Rafał Dukaczewski
Druk: MB Poligrafia

Wydawca: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa

ISBN 978-83-60846-03-2

Redakcja nie zwraca niezamawianych materiałów i zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów.
Kopiowanie całości bądź części artykułów może się odbywać tylko za zgodą redakcji.