GROM w działaniach przeciwterrorystycznych - Tom 6 - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

GROM w działaniach przeciwterrorystycznych

  • Tom 6
    Tom 6

gen. dyw. dr Roman Polko

Publikacja oparta na rozprawie doktorskiej autora: "Zarządzanie i dowodzenie wojskową formacją specjalną GROM" napisanej i obronionej w Akademii Obrony Narodowej pod kierunkiem prof. dr. hab. Leopolda Ciborowskiego


Biblioteka „Bezpieczeństwa Narodowego”, kwartalnika wydawanego przez
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, tom 6


Redaktor naczelna serii: Joanna Strzelczyk
Sekretarz redakcji serii: Paulina Bolibrzuch
Redakcja: Beata Perkowska, Maciej Czulicki, Monika Biernat.

Adres redakcji: ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa
Tel. +48 22 695 18 60
Faks +48 22 695 18 61

Projekt graficzny i skład: Rafał Dukaczewski
Druk: MB Poligrafia

Wydawca: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa


ISBN 978-83-60846-04-9

Redakcja nie zwraca niezamawianych materiałów i zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów.
Kopiowanie całości bądź części artykułów może się odbywać tylko za zgodą redakcji.