Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

Szyici i Sunnici na Bliskim Wschodzie – odwieczny konflikt czy współpraca ponad podziałami? - Tom 7 - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szyici i Sunnici na Bliskim Wschodzie – odwieczny konflikt czy współpraca ponad podziałami?

  • Tom 7
    Tom 7

Biblioteka „Bezpieczeństwa Narodowego”, kwartalnika wydawanego przez
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, tom 7


Redaktor naczelna serii: Joanna Strzelczyk
Sekretarz redakcji serii: Paulina Bolibrzuch
Redakcja: Monika Biernat
Korekta: Małgorzata Zarębska

Adres redakcji: ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa
Tel. (+48) 0 22 695 18 60
Faks (+48) 0 22 695 18 61

Projekt graficzny i skład: Rafał Dukaczewski
Druk: MB Poligrafia

Wydawca: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa


ISBN 978-83-60846-05-6

Redakcja nie zwraca niezamawianych materiałów i zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów.
Kopiowanie całości bądź części artykułów może się odbywać tylko za zgodą redakcji.