Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

Czy Polska potrzebuje wojska? - Tom 8 - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czy Polska potrzebuje wojska?

Relacja z panelu dyskusyjnego zorganizowanego przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w dniu 17 września 2008 r.

  • tom 8
    tom 8

Biblioteka „Bezpieczeństwa Narodowego”, kwartalnika wydawanego przez
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, tom 8


Redaktor naczelna serii: Joanna Strzelczyk
Sekretarz redakcji serii: Paulina Bolibrzuch
Redakcja: Monika Biernat, Robert Papliński, Jarosław Rybak
Konsultacja merytoryczna: płk Mirosław Wiklik, płk Andrzej Jóźwiak, płk Jarosław Kraszewski, płk Roman Lewandowski, Piotr Borowy
Korekta: Małgorzata Zarębska

Adres redakcji: ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa
Tel. +48 22 695 18 60
Faks +48 22 695 18 61

Projekt graficzny i skład: Rafał Dukaczewski
Druk: MB Poligrafia

Wydawca: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa


ISBN 978-83-60846-06-3

Redakcja nie zwraca niezamawianych materiałów i zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów.
Kopiowanie całości bądź części artykułów może się odbywać tylko za zgodą redakcji.

Pliki do pobrania