Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

Polityka medialna instytucji państwowych w obszarze zagrożeń terrorystycznych - Tom 9 - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polityka medialna instytucji państwowych w obszarze zagrożeń terrorystycznych

Materiały z II edycji międzynarodowej konferencji z cyklu PRZECIWDZIAŁANIE TERRORYZMOWI

Biblioteka „Bezpieczeństwa Narodowego”, kwartalnika wydawanego
przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, tom 9


Redaktor Naczelna serii: Joanna Strzelczyk
Zastępca Redaktor Naczelnej serii: Paulina Bolibrzuch
Sekretarz redakcji serii: Monika Biernat
Redakcja: Beata Perkowska
Redaktorzy odpowiedzialni: Lucjan Bełza, Jarosław Rybak
Zespół: Robert Papliński, Maciej Stempkowski

Publikacja finansowana ze środków finansowych na naukę w latach 2007-2010 jako projekt badawczy Collegium Civitas "Model wykorzystania mediów w przeciwdziałaniu i walce z terroryzmem w warunkach RP", ze środków KBN w ramach europejskiego programu COST 24.

Korekta: Małgorzata Zarębska

Adres redakcji: ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa
Tel. +48 22 695 18 77
Faks +48 22 695 18 31

Projekt graficzny okładki: Rafał Dukaczewski
Druk: JARGRAF

Wydawca: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa
Tel. +48 22 695 18 56

ISBN 978-83-60846-07-0

Redakcja nie zwraca niezamawianych materiałów i zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów.
Kopiowanie całości bądź części artykułów może się odbywać tylko za zgodą redakcji.

Pliki do pobrania