Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

Biblioteka BN: Asymetria i hybrydowość - stare armie wobec nowych konfliktów - Inne wydawnictwa - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

13.12.2011

Biblioteka BN: Asymetria i hybrydowość - stare armie wobec nowych konfliktów

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego:
prof. dr hab. Stanisław Koziej

Zastępca Szefa BBN:
dr Zdzisław Lachowski (koordynator publikacji w BBN)

Redakcja naukowa:
dr Witold Sokała i dr Bartłomiej Zapała

Recenzenci naukowi:
prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz,
prof. UAM oraz IZ w Poznaniu dr hab. Sebastian Wojciechowski

Zespół redakcyjny: Marek Ajnenkiel, Joanna Kwaśniewska-Wróbel, Beata Perkowska

Adres redakcji:
ul. Karowa 10, 00-315 Warszawa
Tel.: +48 22 695 18 77
Faks: +48 22 695 18 63

Wydawca:
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
ul. Karowa 10, 00-315 Warszawa

ISBN 978-83-60846-13-1

Kopiowanie całości bądź części artykułów może się odbywać tylko za zgodą zespołu redakcyjnego BBN. Prezentowane artykuły wyrażają poglądy autorów.

Biblioteka „Bezpieczeństwa Narodowego”, kwartalnika wydawanego przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Skład, korekta, druk i oprawa:
ARW A. Grzegorczyk
www.grzeg.com.pl