Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

Biuletyn polsko-ukraiński - Inne wydawnictwa - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

31.05.2012

Biuletyn polsko-ukraiński

Head of the National Security Bureau:
Prof. Stanisław Koziej, Ph.D.

Deputy Head of the NSB:
Zdzisław Lachowski , Ph.D. – Editor-in-Chief

Joanna Warchol – Project editor

Address:
10 Karowa St., 00-315 Warsaw
Tel: +48 22 695 18 75
Fax: +48 22 695 18 63

Publisher: National Security Bureau
10 Karowa St., 00-315 Warsaw

ISBN 978-83-60846-14-8

Copying whole or part of article requires written consent of the editorial team.
All articles published in individual issues express the authors’ views.

Typesetting, revision, print and cover:
Pracownia C&C Sp. z o.o
www.pracowniacc.pl