Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

Kwartalnik "Bezpieczeństwo Narodowe nr 30": 25 lat polskiej strategii bezpieczeństwa - Kwartalnik „Bezpieczeństwo Narodowe” - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Kwartalnik „Bezpieczeństwo Narodowe”

Kwartalnik "Bezpieczeństwo Narodowe nr 30": 25 lat polskiej strategii bezpieczeństwa

Prezentujemy 30. numer wydawanego przez BBN kwartalnika naukowego "Bezpieczeństwo Narodowe". W tytułowym artykule - 25 lat polskiej strategii bezpieczeństwa - szef BBN Stanisław Koziej wraz z płk. Adamem Brzozowskim podsumowują ćwierćwiecze ewolucji polskiej myśli strategicznej oraz przedstawiają założenia, jakie legły u podstaw opracowywanej obecnie nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP.

W numerze:

 

POBIERZ: Cały numer kwartalnika "Bezpieczeństwo Narodowe"

ZOBACZ: Poprzednie numery kwartalnika

 

 

***

Kwartalnik "Bezpieczeństwo Narodowe" Nr 30

Redaktor Naczelny:

dr Zbigniew Włosowicz

Zastępca Redaktora Naczelnego:    

Marek Ajnenkiel

Rada Programowa:

 

dr Zbigniew Włosowicz (przewodniczący), Marek Ajnenkiel (sekretarz), dr Krzysztof Liedel, Czesław Juźwik, Paweł Pietrzak

Zespół redakcyjny:

Monika Biernat (sekretarz), Michał Grzelak, Kamil Sobczyk, Janusz Tomaszewski

Wydawca:

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuły przekazano do druku w czerwcu 2014 r. Kopiowanie całości bądź części artykułów możliwe jest tylko za zgodą redakcji. Wszystkie artykuły zamieszczone w kwartalniku wyrażają poglądy autorów. 

Numer ISSN 1896-4923

***

Kwartalnik „Bezpieczeństwo Narodowe” poświęcony jest problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego i krajowego. Publikowane artykuły poruszają kwestie związane z polityczno-strategicznymi, militarnymi i pozamilitarnymi aspektami bezpieczeństwa. Na jego łamach publikują eksperci BBN oraz niezależni autorzy. Od 2012 r. kwartalnik ma status czasopisma naukowego.