Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

Bezpieczeństwo energetyczne - 1/2006 - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Bezpieczeństwo energetyczne

  • 1/2006
    1/2006

Rada Programowa: Paulina Bolibrzuch, Wojciech Lutelmowski, Ryszard Łukasik, Joanna Strzelczyk, Stanisław Woźniak
Redaktor Naczelna: Joanna Strzelczyk
Sekretarz Redakcji: Paulina Bolibrzuch
Zespół: Monika Biernat, Patrycja Mackowicz, Kinga Seremak-Sęk

Adres redakcji: ul. Karowa 10,
00-909 Warszawa
Tel. +48 22 695 18 60
Faks +48 22 695 18 61

Projekt graficzny okładki i skład: Rafał Dukaczewski
Druk: MB Poligrafia

Wydawca: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa
Tel. +48 22 695 18 56 (prenumerata, numery archiwalne)

Redakcja nie zwraca nie zamawianych materiałów i zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów. Kopiowanie całości bądź części artykułów może się odbywać tylko za zgodą redakcji.

Artykuły zamieszczone w kwartalniku zostały przygotowane głównie przez analityków BBN. Wszystkie mają charakter autorski i wyrażają wyłącznie poglądy osób pod nimi podpisanych.