Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

Sukcesja władzy na Wschodzie - 2/2006 - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Sukcesja władzy na Wschodzie

Rada Programowa: Władysław Stasiak (przewodniczący), Paulina Bolibrzuch, Dariusz Gwizdała, gen. bryg. Roman Polko, Joanna Strzelczyk

Redaktor Naczelna: Joanna Strzelczyk
Sekretarz Redakcji: Paulina Bolibrzuch
Zespół: Monika Biernat, Patrycja Mackowicz, Kinga Seremak-Sęk

Adres redakcji:
ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa
Tel. +48 22 695 18 60
Faks +48 22 695 18 61

Projekt graficzny okładki i skład: Rafał Dukaczewski
Druk: MB Poligrafia

Wydawca: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa
Tel. +48 22 695 18 56 (prenumerata, numery archiwalne)

Redakcjanie zwraca nie zamawianych materiałów i zastrzega sobie prawo dodokonywania skrótów. Kopiowanie całości bądź części artykułów może sięodbywać tylko za zgodą redakcji. Wszystkie artykuły zamieszczone wnumerze wyrażają poglądy autorów.