Prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zamknij komunikat

Irak. Pięć lat i co dalej? - 9-10/2009 - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Irak. Pięć lat i co dalej?

Redaktor Naczelna: Joanna Strzelczyk
Zastępca Redaktor Naczelnej: Paulina Bolibrzuch
Sekretarz Redakcji: Monika Biernat
Redakcja: Łukasz Kudlicki, Beata Perkowska

Korekta: Małgorzata Zarębska


Adres redakcji: ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa
Tel. +48 22 695 18 60
Faks +48 22 695 18 61

Projekt graficzny okładki: Rafał Dukaczewski
Druk: JARGRAF

Wydawca: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, ul. Karowa 10, 00-909 Warszawa
Tel. +48 22 695 18 77 (prenumerata, numery archiwalne)

Numer ISSN 1896-4923

Redakcja nie zwraca niezamawianych materiałów i zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów.
Kopiowanie całości bądź części artykułów może się odbywać tylko za zgodą redakcji.

Wszystkie artykuły zamieszczone w numerze wyrażają poglądy autorów.

Numer oddano do druku 2 kwietnia 2009 r.

Pliki do pobrania