Kontakt - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Kontakt

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

ul. Karowa 10
00-315 Warszawa

e-mail: bbn[at]bbn.gov.pl

+48 22 695 18 00

Twitter @BBN_PL

 


Rzecznik Prasowy BBN
Marcin Skowron

tel.: +48 22 695 18 75
tel. kom.: +48 721 800 943

e-mail: mskowron[at]bbn.gov.pl, rzecznik[at]bbn.gov.pl

 


Gabinet Szefa Biura

gsb[at]bbn.gov.pl

+48 22 695 18 29

 

Departament Analiz Strategicznych

das[at]bbn.gov.pl

+48 22 695 18 80

 

Departament Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi

dzsz[at]bbn.gov.pl

+48 22 695 18 55

 

Departament Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego

dpibp[at]bbn.gov.pl

+48 22 695 18 59

 


Inspektor Ochrony Danych w BBN
Marek Paterek
e-mail: iod[at]bbn.gov.pl

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Karowej 10.

Biuro przetwarza dane osobowe w związku z realizacją w interesie publicznym zadań dotyczących bezpieczeństwa i obronności powierzonych mu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zadań wynikających z przepisów prawa, umów oraz stosownych zgód udzielanych przez osoby fizyczne. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

W sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@bbn.gov.pl.

Osoby fizyczne, których dane są przetwarzane przez Biuro, mają prawo:

  • żądać dostępu do swoich danych osobowych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych;
  • cofnąć w dowolnym momencie udzieloną zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych ustalany jest na podstawie przepisów dotyczących narodowego zasobu archiwalnego oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt, obowiązującego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.


Inspektor Ochrony Danych
w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego

 


Zamieszczone na stronie internetowej www.bbn.gov.pl materiały sygnowane skrótem „PAP" stanowią element Codziennego Serwisu Informacyjnego PAP będącym bazą danych, której producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronioną przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez BBN na podstawie stosownej umowy. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.