Ćwiczenia KRAJ 19 - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Ćwiczenia KRAJ 19

29 maja 2019 r. z udziałem najwyższych władz państwowych rozpoczęło się ćwiczenie systemu obronnego KRAJ 19. Była to największa gra decyzyjna przeprowadzona w Polsce od 2004 r., mająca na celu sprawdzenie mechanizmów reagowania w przypadku zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa kraju. Przeprowadzenie ćwiczeń było inicjatywą Prezydenta RP Andrzeja Dudy przygotowaną we współpracy BBN, MON i KPRM.

W ćwiczeniu kierowanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę wzięli udział Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak oraz pozostali członkowie Rady Ministrów, a także Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i szefowie służb specjalnych.

Podczas ćwiczenia omówiono obecną sytuację bezpieczeństwa oraz sprawdzono mechanizmy podejmowania decyzji i współdziałania w sytuacji zewnętrznego zagrożenia państwa.

Ponadto informujemy, że w ramach prac związanych z planowaniem strategicznym w państwie, Prezydent RP podjął decyzję o wydaniu Głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa, natomiast Prezes Rady Ministrów podjął decyzję o zatwierdzeniu Planu Reagowania Obronnego RP. 

Krajowe Ćwiczenie Systemu Obronnego pod kryptonimem KRAJ jest najważniejszym przedsięwzięciem szkoleniowym dotyczącym przygotowań obronnych, angażującym naczelne organy władzy państwowej.

Przygotowania do przeprowadzenia ćwiczenia prowadzone były przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Obrony Narodowej, we współpracy z pozostałymi instytucjami odpowiedzialnymi za sprawy bezpieczeństwa państwa. Ćwiczenie przeprowadzono na podstawie planu ćwiczenia zatwierdzonego przez Prezydenta RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów.

Wnioski z ćwiczenia pozwolą zweryfikować obowiązujące rozwiązania, podniosą sprawność współdziałania instytucji oraz będą podstawą do rozwijania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Ćwiczenie oraz wszystkie informacje związane z jego organizacją i przebiegiem mają charakter niejawny.