Koncepcja systemu strategicznej odporności kraju na agresję - Koncepcja strategicznej odporności kraju na agresję - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Koncepcja strategicznej odporności kraju na agresję

Koncepcja systemu strategicznej odporności kraju na agresję

Prace nad koncepcją strategicznej odporności kraju na agresję Biuro Bezpieczeństwa Narodowego podjęło na polecenie prezydenta Bronisława Komorowskiego. Opracowanie oraz realizacja poszczególnych elementów koncepcji jest odpowiedzią na zwiększone zagrożenie w regionie związane z agresją Rosji na Ukrainę.

Podczas odprawy kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych RP w marcu 2014 r. Prezydent mówił: - Unowocześnienie sił zbrojnych to podstawowy warunek umacniania obronności państwa. Ale system obronności to coś więcej. Zwracam uwagę na konieczność zaangażowania w to zadanie pozamilitarnych struktur państwa, a także organizacji społecznych i obywateli. Tylko w ten sposób można zapewnić to, co dla obrony ma wartość szczególną, a mianowicie strategiczną odporność kraju na ewentualnąagresję. W świetle wniosków z niebezpiecznego konfliktu w naszej części Europy, w pobliżu naszych granic, taki system działań zwiększających strategiczną odporność Polski staje się pilną koniecznością. Założenia koncepcji szef BBN przedstawił 30 kwietnia 2014 r. na spotkaniu z udziałem przedstawicieli m.in. Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Sił Zbrojnych i poszczególnych niemilitarnych służb mundurowych.

W ramach koncepcji proponuje się m.in.: 

  • stosowne ukierunkowanie Wojsk Specjalnych na zadania w ramach obrony własnego terytorium; 
  • systemową reformę NSR;
  • kluczowe w warunkach armii zawodowej doskonalenie systemu rezerw mobilizacyjnych;
  • usprawnienie mechanizów włączenia niewojskowych formacji bezpieczeństwa w system obronności państwa;
  • doskonalenie formacji ochrony ludności (w tym Obrony Cywilnej);
  • wykorzystanie aktywności obywatelskiej oraz społecznych (pozarządowych) organizacji proobronnych (stowarzyszenia, klasy mundurowe, grupy rekonstrukcyjne itp.) na rzecz upowszechniania wiedzy i umiejętności obronnych Polaków.

Wzmocnienie i zintegrowanie systemu strategicznej odporności kraju jest także jedną z rekomendacji ze Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego i stało się też istotnym składnikiem polityki bezpieczeństwa realizowanej przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. W ramach tzw. „Doktryny Komorowskiego” priorytet mają wszelkie działania zwiększające bezpośrednie bezpieczeństwo terytorium RP. Zgodnie z tym m.in. przekierowywane są priorytety dla sił zbrojnych RP z udziału w operacjach ekspwedycyjnych na zadania związane z obroną terytorium RP. Pod tym kątem realizowany jest  proces modernizacji technicznej wojsk czy prowadzona polityka na forum międzynarodowym. Polska od dłuższego czasu zabiega o większe niż dotychczas skupienie się Sojuszu Północnoatlantyckiego na zapewnianiu bezpieczeństwa swoim członkom, w szczególności znajdującym się na wschodniej jego flance.