Publikacje - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Publikacje

W tym miejscu publikujemy materiały przygotowane przez członków Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, a także inne dokumenty opracowane na potrzeby przeprowadzenia SPBN. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego nie odpowiada za treści zawarte w niniejszych publikacjach. Pełna odpowiedzialność formalno-prawna spoczywa na ich autorach.

 

Zobacz:

"Prognoza interesów narodowych i celów strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa w perspektywie 20 lat", autor: prof. dr hab. Ryszard Zięba, dr hab. Justyna Zając

"Interesy narodowe i cele strategiczne Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa", styczeń 2011 r., autor: dr Tadeusz Chabiera

"Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego Polski" - ekspertyza, autor: prof. dr hab. Ryszard Zięba, dr hab. Justyna Zając