Informacje o kwartalniku „Bezpieczeństwo Narodowe” - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Informacje o kwartalniku „Bezpieczeństwo Narodowe”

Informacje o kwartalniku „Bezpieczeństwo Narodowe”

Od 2006 r. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wydaje kwartalnik „Bezpieczeństwo Narodowe”.  Od 2012 r. kwartalnik jest czasopismem naukowym, za publikację w którym - zgodnie z Wykazem czasopism naukowych - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje 6 punktów. Publikacje kwartalnika poświęcone są problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego i krajowego. Artykuły poruszają kwestie związane z polityczno-strategicznymi, militarnymi i pozamilitarnymi aspektami bezpieczeństwa. Kwartalnik zawiera również materiały dotyczące sił zbrojnych oraz legislacji w obszarze bezpieczeństwa. Materiały zamieszczane w publikacjach pisane są przez analityków Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz autorów zewnętrznych. Decyzje związane z wyborem artykułów do kwartalnika „Bezpieczeństwo Narodowe” podejmuje Rada Programowa.

Kwartalnik, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród urzędników, pracowników akademickich i studentów, jest dostępny na stronie internetowej BBN w zakładce Prace Biura/Publikacje. Osoby zainteresowane współpracą z Redakcją prosimy o kontakt: tel. +48 22 695 18 77 lub pod adresem: redakcja@bbn.gov.pl.

Redakcja informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) pisma jest wydanie papierowe (ISSN 1896-4923).

Kopiowanie całości bądź części artykułów może się odbywać tylko za zgodą Redakcji. Wszystkie artykuły zamieszczone w numerze wyrażają poglądy autorów.

Redakcja stara się stale podnosić wartość merytoryczną publikacji.

p.o. redaktora naczelnego: Monika Biernat

Zespół redakcyjny: Joanna Kwaśniewska-Wróbel, Katarzyna A. Przybyła (redaktor prowadząca), Michał Wołlejko

Rada Programowa: Monika Biernat, Paweł Pietrzak, Marek Surmański

 

Autorzy recenzji naukowych artykułów opublikowanych w kwartalniku „Bezpieczeństwo Narodowe”:

 • prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz
 • prof. dr hab. Michał Chorośnicki
 • prof. dr hab. Waldemar J. Dziak  
 • prof. dr hab. Jarosław Gryz
 • prof. zw. dr hab. Zbigniew Lasocik
 • prof. dr hab. Marek Pietraś
 • prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski
 • dr Tomasz Aleksandrowicz
 • dr hab. Jan Czaja, prof. AON
 • dr Agnieszka Bieńczyk-Missala
 • dr Ireneusz Bil
 • dr Ryszard Grosset
 • dr Ireneusz Jaźwiński
 • dr Zdzisław Lachowski
 • dr hab. Witold Małachowski
 • dr hab. Edward Molendowski, prof. UEK
 • dr hab. Anna Potyrała,  prof. UAM
 • dr Jacek Tomkiewicz
 • dr Rachela Tonta

 

 

 

Adres redakcji:
ul. Karowa 10, 00-315 Warszawa
tel.: +48 22 695 18 77
faks: +48 22 695 18 63
e-mail: redakcja@bbn.gov.pl

 

 

Zobacz także: