Strategiczne Forum Bezpieczeństwa - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strategiczne Forum Bezpieczeństwa

Strategiczne Forum Bezpieczeństwa

Strategiczne Forum Bezpieczeństwa było cyklem spotkań organizowanych przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w latach 2012–2015 poświęconych najważniejszym sprawom polskiego bezpieczeństwa. W dyskusjach udział brali m.in. przedstawiciele parlamentu oraz partii politycznych, europosłowie, dyplomaci, przedstawiciele świata akademickiego, organizacji pozarządowych, eksperci, dziennikarze i publicyści specjalizujący się w tej dziedzinie. Celem forum było informowanie o prowadzonych pracach związanych z bezpieczeństwem, a także wymienianie poglądów, opinii i konsultowanie poszczególnych rozwiązań.

 TEMATY SPOTKAŃ:

 1. Bezpieczeństwo informacyjne, wojny informacyjne
 2. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP
 3. Rezultaty szczytu NATO w Newport
 4. Reforma Narodowych Sił Rezerwowych
 5. Strategiczna odporność kraju na agresję
 6. System kierowania obroną państwa
 7. Europejska polityka bezpieczeństwa
 8. Cyberbezpieczeństwo
 9. Krajowy rynek energii
 10. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP
 11. Reforma systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP
 12. Wnioski z pierwszego w Polsce Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego
 13. Budowa systemu obrony przeciwrakietowej

 

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE, WOJNY INFORMACYJNE

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP

REZULTATY SZCZYTU NATO W NEWPORT

 • 7 października 2014 r. - Rozmowy z młodymi naukowcami o rezultatach szczytu NATO
 • 11 września 2014 r. - Spotkanie z przedstawicielami ośrodków akademickich poświęcone rezultatom Szczytu NATO w Newport
 • 10 września 2014 r. - Spotkanie z ekspertami w sprawie konsekwencji szczytu NATO w Newport dla bezpieczeństwa Polski


REFORMA NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH (zobacz więciej)

 • 27 stycznia 2015 r. - Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz Sił Zbrojnych RP
 • 4 listopada 2014. - Reforma Narodowych Sił Rezerwowych – spotkanie z organizacjami proobronnymi

 

ORGANIZACJE SPOŁECZNE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

 • 14 stycznia 2014 r. - Szef BBN zaprezentował projekt Katalogu Potrzeb i Możliwości
 • 4 listopada 2014 - Reforma Narodowych Sił Rezerwowych – spotkanie z organizacjami proobronnymi
 • 30 września 2014 r. - Organizacje społeczne w systemie bezpieczeństwa państwa

 

STRATEGICZNA ODPORNOŚĆ KRAJU NA AGRESJĘ (zobacz więciej)

 

KIEROWANIE OBRONĄ PAŃSTWA (zobacz więciej)

 

EUROPEJSKA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA (zobacz więciej)

 • 14 stycznia 2014 r. - Potrzeba strategicznego upodmiotowienia Unii w dziedzinie bezpieczeństwa
 • 21 stycznia 2014 r. - Przedstawiciele uczelni akademickich rozmawiali w BBN o kluczowych problemach bezpieczeństwa europejskiego
 • 28 stycznia 2014 r. - Kolejna ekspercka dyskusja o unijnej polityce bezpieczeństwa
 • 25 lutego 2014 r. - Spotkanie szefa BBN z posłami w sprawie europejskiej polityki bezpieczeństwa

 

CYBERBEZPIECZEŃSTWO (zobacz więciej)

 

KRAJOWY RYNEK ENERGII

 

BIAŁA KSIĘGA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWGO RP (zobacz więciej)

 

REFORMA SYSTEMU KIEROWANIA I DOWODZENIA SIŁAMI ZBROJNYMI RP (zobacz więciej)

 

WNIOSKI ZE STRATEGICZNEGO PRZEGLĄDU BEZPIECZEŃSTWA RP (zobacz więciej)

 

BUDOWA SYSTEMU OBRONY PRZECIWRAKIETOWEJ (zobacz więciej)

 

Ekspertów zainteresowanych udziałem w spotkaniach Strategicznego Forum Bezpieczeństwa prosimy o kontakt na adres mskowron@bbn.gov.pl.