Wydział Bezpieczeństwa Publicznego - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Wydział Bezpieczeństwa Publicznego

Wydział Bezpieczeństwa Publicznego


Główne zadania stażysty będą polegały na:

 • bieżącym monitorowaniu problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • bieżącym monitorowaniu zmian prawno-organizacyjnych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • bieżącym monitowaniu zagrożeń pozamilitarnych dla bezpieczeństwa RP,
 • udziale w opracowywaniu analiz i materiałów informacyjnych w zakresie funkcjonowania Wydziału,
 • udziale w spotkaniach w zakresie kompetencji Wydziału zgodnie z decyzjami Dyrektora Departamentu.

Przykładowe kierunki studiów:

 • bezpieczeństwo narodowe, politologia; prawo, stosunki międzynarodowe, administracja.

Wymagane kompetencje:

 • zdolność analitycznego myślenia,
 • jasne i precyzyjne formułowanie wypowiedzi na piśmie i w mowie,
 • bardzo dobra znajomość Internetu,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • (pożądana) znajomość drugiego języka obcego,
 • sumienność,
 • punktualność,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.