Wydział Bezpieczeństwa Społeczno-Gospodarczego - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Wydział Bezpieczeństwa Społeczno-Gospodarczego

Wydział Bezpieczeństwa Społeczno-Gospodarczego


Główne zadania stażysty będą polegały na:

 • bieżącym monitorowaniu problematyki związanej z bezpieczeństwem społeczno-gospodarczym,
 • przygotowywaniu krótkoterminowych analiz, syntez i prognoz dotyczących problematyki bezpieczeństwa społeczno-gospodarczego.

Przykładowe kierunki studiów:

 • bezpieczeństwo energetyczne, ekonomia, politologia, prawo, stosunki międzynarodowe, administracja.

Wymagane kompetencje:

 • zdolność analitycznego myślenia,
 • jasne i precyzyjne formułowanie wypowiedzi na piśmie i w mowie,
 • bardzo dobra znajomość bieżącej sytuacji międzynarodowej i krajowej,
 • bardzo dobra znajomość Internetu,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • (pożądana) znajomość drugiego języka obcego,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • umiejętność redakcji tekstów,
 • sumienność,
 • punktualność,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.