Wydział Informacji i Publikacji - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Wydział Informacji i Publikacji

Wydział Informacji i Publikacji

 

Główne zadania stażysty będą polegały na:

 • bieżącym monitorowaniu problematyki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w krajowych i zagranicznych mediach,
 • przygotowywaniu krótkoterminowych analiz, syntez i prognoz dotyczących problematyki bezpieczeństwa narodowego,
 • redakcji językowej publikacji,
 • udziale w projektach promocyjnych Biura.

Przykładowe kierunki studiów:

 • dziennikarstwo, politologia, prawo, stosunki międzynarodowe, administracja, bezpieczeństwo narodowe.

Wymagane kompetencje:

 • zdolność analitycznego myślenia,
 • jasne i precyzyjne formułowanie wypowiedzi na piśmie i w mowie,
 • bardzo dobra znajomość bieżącej sytuacji międzynarodowej i krajowej,
 • bardzo dobra znajomość Internetu,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • (pożądana) znajomość drugiego języka obcego,
 • umiejętność redakcji tekstów,
 • sumienność,
 • punktualność,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.