Wydział Analiz Międzynarodowych - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Wydział Analiz Międzynarodowych

Wydział Analiz Międzynarodowych

 

Główne zadania stażysty będą polegały na:

 • bieżącym monitorowaniu problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego i obronności,
 • przygotowywaniu średnio- i długoterminowych analiz, syntez i prognoz dotyczących problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego i obronności,
 • udziale w przygotowaniu i przeprowadzeniu konferencji, spotkań itp.

Przykładowe kierunki studiów:

 • stosunki międzynarodowe, ekonomia, politologia.

Wymagane kompetencje:

 • zdolność analitycznego myślenia,
 • jasne i precyzyjne formułowanie wypowiedzi na piśmie i w mowie,
 • bardzo dobra znajomość bieżącej sytuacji międzynarodowej i krajowej,
 • bardzo dobra znajomość Internetu,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • (pożądana) znajomość drugiego języka obcego,
 • umiejętność redakcji tekstów,
 • sumienność,
 • punktualność,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.