Wydział Strategii Bezpieczeństwa Narodowego - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Wydział Strategii Bezpieczeństwa Narodowego

Wydział Strategii Bezpieczeństwa Narodowego

 

Główne zadania stażysty:

 • przygotowywanie analiz, syntez i prognoz dotyczących strategii bezpieczeństwa oraz strategicznych przeglądów bezpieczeństwa wybranych państw,
 • udział w przygotowaniu publikacji, materiałów i prezentacji dotyczących aspektów strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa.

Przykładowy kierunek studiów:

 • bezpieczeństwo narodowe.

Wymagane kompetencje:

 • zdolność analitycznego myślenia,
 • jasne i precyzyjne formułowanie wypowiedzi na piśmie i w mowie,
 • bardzo dobra znajomość teorii i praktyki bezpieczeństwa, w tym tendencji w tej dziedzinie,
 • bardzo dobra znajomość Internetu,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • (pożądana) znajomość drugiego języka obcego,
 • sumienność,
 • punktualność,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu.