Zdzisław Straszyński - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Zdzisław Straszyński

26 czerwca Szef BBN Minister Władysław Stasiak spotkał się ze Zdzisławem Straszyńskim, jednym z Cichociemnych. W rozmowie Minister Stasiak podkreślił jak ważne jest upowszechnianie wiedzy o Cichociemnych zwłaszcza wśród młodych Polaków. Według Szefa BBN Siły Zbrojne RP powinny odnosić się do historii i tradycji Cichociemnych. Zapewnił, że BBN włączy się w tę inicjatywę.


26 czerwca Szef BBN Minister Władysław Stasiak spotkał się ze ZdzisławemStraszyńskim, jednym z Cichociemnych.

Zdzisław Straszyński urodziłsię  w 1922 roku w Łucku. Był jednymz 6 skoczków "Cichociemnych", zrzuconych w nocy z 10 na 11 maja 1944r. koło Dąbrowy w piotrkowskim.

W rozmowie Minister Stasiakpodkreślił jak ważne jest upowszechnianie wiedzy o Cichociemnych zwłaszczawśród młodych Polaków. Według Szefa BBN Siły Zbrojne RP powinny odnosić się dohistorii i tradycji Cichociemnych. Zapewnił, że BBN włączy się w tę inicjatywę.

13 września 2006 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyńskinadał Panu Straszyńskiemu Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

 

CICHOCIEMNI

 
Cichociemni tożołnierze Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie, którzy przeszkoleni zostali w WielkiejBrytanii podczas II Wojny Światowej i przerzucani do okupowanej Polski w celu prowadzenia walkz Niemcami w szeregach ZWZ-AK.

 

W lutym 1941 r. rozpoczęto lotniczeoperacje przerzutowe do Polski, przy pomocy brytyjskich dywizjonów lotniczych.Loty były wielogodzinne, niebezpieczne, dokonywane w nocy zwykle pojedynczymisamolotami, nad morzem i terytorium okupowanym przez Niemców.

Skoczkowie musieli improwizować, a zrzucane wraz z nimi zasobniki z bronią isprzętem dywersyjnym na ogół przepadały. W 9 udanych operacjach przerzutowychzrzucono 48 skoczków i około 2 tony sprzętu bojowego.

Nazwa Cichociemnipowstała spontanicznie wśród żołnierzy, ponieważ byli oni  zobowiązani do zachowania całkowitejtajemnicy. Początkowo nieregulaminowa, od września 1941 używana była oficjalniew instrukcjach i rozkazach.

Z 316 cichociemnych zginęło 112 (9 podczas lotu lub skoku, 84 zginęło wwalce lub zostało zamordowanych przez gestapo,10 zażyło truciznę po aresztowaniu, na 9 wykonano po wojnie karę śmierci na podstawie wyroków sądów Polski Ludowej w okresie stalinizmu).Spośród 91 cichociemnych, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim, 18 zginęło w walce.

Obecnie cichociemni skupieni sąprzede wszystkim na przekazywaniu historii swojej formacji młodemu pokoleniu.Promotorem historii Cichociemnych jest gen. Stefan Bałuk „Starba”.

Bardzo pomaga w tym Jednostka Specjalna GROM, która dziedziczytradycje Cichociemnych. 15 maja 2005 r. odsłonięto na terenie jednostki pomnikpoświęcony Cichociemnym Spadochroniarzom AK.