ZAPOWIEDŹ: Seminarium naukowe "Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego - droga do bezpieczeństwa Polski" - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

ZAPOWIEDŹ: Seminarium naukowe "Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego - droga do bezpieczeństwa Polski"

W dniu 17 lipca (czwartek) 2008 r. w Akademii Obrony Narodowej odbędzie się seminarium naukowe "Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego - droga do bezpieczeństwa Polski". Organizatorami seminarium są Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wraz z Akademią Obrony Narodowej.

W dniu 17 lipca (czwartek) 2008 r. w Akademii Obrony Narodowej odbędzie się seminarium naukowe „Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego – droga do bezpieczeństwa Polski”. Organizatorami seminarium są Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wraz z Akademią Obrony Narodowej.

W swej idei Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego ma być narzędziem służącym do oceny i aktualizacji Strategii Bezpieczeństwa Narodowego pod kątem zagrożeń oraz wyzwań dla przyszłości Polski.

Samo seminarium należy do cyklu spotkań, które mają na celu dialog pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa i ekspertami z uczelni wyższych i organizacji pozarządowych oraz wspólne opracowanie wizji i zasad przeprowadzania Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.


Plan seminarium:

 

11:00 – 11:05 Wprowadzenie – Dlaczego Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego jest konieczny? – Jarosław Brysiewicz, Doradca Szefa BBN

11:05 – 11:20  Diagnoza obecnego stanu bezpieczeństwa narodowego pod kątem SPBN – gen. bryg. Janusz Kręcikij, Komendant-Rektor AON

11:20 – 11:40 SPBN jako filar narodowego planowania strategicznego – prof. Stanisław Koziej, radca Ministra Obrony Narodowej

11:40 – 12:00 Doświadczenia Polski i innych państw z przeprowadzania przeglądów bezpieczeństwa narodowego oraz przeglądów obronnych – płk Janusz Urbaniak, z-ca dyrektora Departamentu Transformacji MON

12:20 – 12:45 Jakie cele ma realizować SPBN? Co jego przeprowadzanie ma dać  Polsce? – Paweł Soloch, Doradca Szefa BBN

12:45 – 13:00 Jakie obszary muszą się znaleźć w SPBN i jaka powinna być ich  hierarchia? – dr Piotr Naimski, prorektor WSB-NLU w Nowym Sączu

13:00 – 13:45Dyskusja plenarna

13:45 – 13:50 Podsumowanie Seminarium – Jarosław Brysiewicz, Doradca Szefa BBN

 

Dziennikarzy chcących wziąć udział w seminarium prosimy o akredytację do 16 lipca do godz. 13.00 na adres phryniewicz@bbn.gov.pl lub telefonicznie 0-22 695 18 77.