Komunikat BBN - "Co dalej z weryfikacją" - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Komunikat BBN - "Co dalej z weryfikacją"

"zamiast dzikiej, pozaprawnej weryfikacji należy przygotować nowelizację ustawy" "bez stosowania się do prawa i takich rozwiązań doprowadzić to może tylko do chaosu" - mówił na konferencji prasowej Szef BBN.

Polskim instytucjom bezpieczeństwa narodowego potrzebna jest: jasność zasad, czytelność, stabilność. Nie można zatrzymywać tego, co się zaczęło w pół drogi. Weryfikacja bowiem stanęła w martwym punkcie. Tymczasem trzeba ją szybko i sprawnie dokończyć. Jest to kwestia dokończenia budowy nowoczesnych wojskowych służb specjalnych. Jest to także kwestia szacunku dla ludzi, którzy oczekują ostatecznego wyjaśnienia swojej sprawy. 

Proces weryfikacji byłych funkcjonariuszy WSI ciągle czeka na dokończenie. Jak ujął to Minister Stasiak podczas konferencji prasowej

mówimy o żywych ludziach. Część z nich przeszła  weryfikację, jednak część nie. Jest to sytuacja nie do pozazdroszczenia. Stawia się ich w dwuznacznej sytuacji. Dzieli na lepszych i gorszych”. 

W świetle prawa działalność Komisji Weryfikacyjnej została zakończona i istnieje potrzeba wypracowania tego, jak dokończyć proces weryfikacji.

To, że weryfikację należy dokończyć jest wolą Prezydenta jak i strony rządowej.

W tej chwili nie ma żadnych możliwości weryfikacji byłych żołnierzy WSI. Stan ten utknął w martwym punkcie.

Minister Obrony Narodowej próbuje licznymi rozporządzeniami usankcjonować działalność komisji weryfikacyjnej pracującej przy MON, ale jak powszechnie wiadomo akt niższego rzędu jakim jest rozporządzenie nie może zmienić obowiązującej ustawy, czyli aktu wyższego rzędu. I nie najistotniejszą jest kwestia zawartości tych rozporządzeń, ale fakt że te posunięcia niczego nie załatwiają.

„zamiast dzikiej, pozaprawnej weryfikacji należy przygotować nowelizację ustawy”

„ bez stosowania się do prawa i takich rozwiązań doprowadzić to może tylko do chaosu” – mówił na konferencji Szef BBN.

Od dawna sygnalizowaliśmy, że pozaprawnymi, niekonstytucyjnymi sposobami czyli rozporządzeniami, które nie wynikają z ustaw a usiłują zmieniać ustawy, nie załatwimy sprawy weryfikacji .Mimo to, stanowisko MON jest takie, jak dotąd.

Natomiast w Sejmie czeka na nowelizację ustawa o SKW i SWW która ponoć ma rozwiązać ten problem.

Tyle że, w tym projekcie ustawy nie znalazły się żadne zapisy, które umożliwiłyby zakończenie procesu weryfikacji.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego nie jest odosobnione w tej opinii. Według biura legislacyjnego Kancelarii Senatu z dnia 8 lipca - cyt; „podstawową wadą ustawy jest nie wyznaczenie przez ustawodawcę organu, przejmującego obowiązki dotychczasowej Komisji Weryfikacyjnej . Ponieważ Komisja Weryfikacyjna zgodnie z zarządzeniem wydanym na podstawie art. 63 ust.8 zakończyła działalność i nie oceniła wszystkich oświadczeń składanych przez żołnierzy i pracowników WSI, stawia to starających się o przyjęcie do nowych służb w nierównej sytuacji.”

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zgadza się z opinią biura legislacyjnego Kancelarii Senatu, że jedynym słusznym i zgodnym z prawem rozwiązaniem będzie umieszczenie w ustawie zapisów dotyczących weryfikacji żołnierzy i pracowników WSI.Patrycja Hryniewicz

Rzecznik prasowy BBN