Seminarium naukowe AON i BBN - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Seminarium naukowe AON i BBN

W Akademii Obrony Narodowej odbyło się seminarium naukowe „Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego – droga do bezpieczeństwa Polski”.


17 lipca 2008 roku w Akademii Obrony Narodowej odbyło się seminarium naukowe - „Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego – droga do bezpieczeństwa Polski”. Organizatorami seminarium byli: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oraz Akademia Obrony Narodowej.
 

W swej idei Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego (SPBN) ma być narzędziem służącym do oceny i aktualizacji Strategii Bezpieczeństwa Narodowego pod kątem zagrożeń oraz wyzwań dla przyszłości Polski. Zdaniem ekspertów SPBN jest konieczny, by zdefiniować kierunki działań w tej sferze.
Samo seminarium należy do cyklu spotkań, które mają na celu dialog pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa i ekspertami z uczelni wyższych i organizacji pozarządowych oraz wspólne opracowanie wizji i zasad przeprowadzania Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.
- Przegląd stworzy szanse wcielenia w życie idei zintegrowanego podejścia do spraw bezpieczeństwa. Do tej pory dominuje u nas podejście resortowe - każde ministerstwo działa we własnym zakresie, a czasy są takie, że istnieje konieczność połączenia różnego rodzaju aspektów - wojskowego, ekonomicznego, informacyjnego, społecznego, politycznego – powiedział podczas seminarium radca ministra obrony narodowej prof. Stanisław Koziej.

Doradca szefa BBN Paweł Soloch dodał, że sensem Przeglądu jest budowanie wspólnego myślenia o bezpieczeństwie; wciąż jeszcze mamy do czynienia z segmentową, dość rozproszoną resortową wizją wielu spraw. Przegląd, wykraczając poza kwestie obronne, pozwoliłby - ujmując skrótowo - na zmierzenie ile czego mamy i ile czego potrzebujemy (…) Kwestią do uzgodnienia pozostaje sposób uruchomienia SPBN, po to by miał on realne skutki.

Uczestnicy seminarium zgodnie przyznali, że SPBN powinno odbywać się regularnie. Soloch podkreślił, że  na poziomie ekspertów, nawet jeśli mają polityczne barwy, panuje pełna zgoda, że powinno to być cykliczne przedsięwzięcie, według stale wyznaczonych procedur i BBN zgłasza taką propozycję.

W seminarium udział wzięli m.in.: Jarosław Brysiewicz - doradca szefa BBN,  prof. Stanisław Koziej -  radca ministra obrony narodowej,  płk Janusz Urbaniak - zastępca dyrektora Departamentu Transformacji MON, Paweł Soloch - doradca szefa BBN,  dr Piotr Naimski, prorektor Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu.