Nominacje na stopnie nadinspektorów oraz generalnego inspektora Policji - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Nominacje na stopnie nadinspektorów oraz generalnego inspektora Policji

W czwartek, 24 lipca 2008 r., w siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się konferencja prasowa Szefa BBN ministra Władysława Stasiaka poświęcona nominacjom na stopnie nadinspektorów oraz generalnego inspektora Policji.

W czwartek, 24 lipca 2008 r., w siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się konferencja prasowa Szefa BBN ministra Władysława Stasiaka poświęcona nominacjom na stopnie nadinspektorów oraz generalnego inspektora Policji.
Minister Władysław Stasiak poinformował, iż w dniu 24 lipca 2008 r. Prezydent RP pan Lech Kaczyński zaakceptował dwa wnioski o mianowanie na stopnie w korpusie nadinspektorów Policji.
Generalnym inspektorem Policji został Andrzej Matejuk, komendant główny Policji. Natomiast komendant wojewódzki Policji w Gdańsku Krzysztof Starańczak otrzymał awans na stopień nadinspektora Policji.
Robocze konsultacje między przedstawicielami Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji trwały od kilku tygodni. W dniu 22 lipca 2008 r. wpłynęły z MSWiA do Kancelarii Prezydenta RP trzy wnioski o mianowanie na stopnie nadinspektorów Policji oraz jeden wniosek o mianowanie na stopień  generalnego inspektora Policji.
Wnioski te, poza danymi osobowymi przedstawiają m.in. przebieg służby, procesy szkoleń, wyniki pracy zawodowej. Zawarte w nich dane są informacjami kadrowymi i w całości podlegają ochronie zgodnie z  ustawą o ochronie danych osobowych.
Treść wniosków dla Andrzeja Matejuka oraz Krzysztofa Starańczaka oraz dodatkowe konsultacje i wyjaśnienia z przedstawicielami MSWiA, pozwoliły szybką decyzję Prezydenta RP o mianowaniu tych oficerów na wyższe stopnie.
Z uwagi na konieczność dalszych konsultacji oraz wyjaśnień, pozostałe dwa wnioski są w trakcie rozpatrywania.

Generalny inspektor Policji Andrzej Matejuk urodził się w 1953 r. W Policji służy od 1978 r., m. in. na stanowiskach związanych z prewencją oraz zagadnieniami operacyjnymi. Od 6 marca 2008 r. zajmuje stanowisko Komendanta Głównego Policji.
Nadinspektor Policji Krzysztof Starańczak urodził się w 1960 r. W Policji służy od 1984 r., m.in. na stanowiskach związanych z prewencją, działaniami operacyjno-rozpoznawczymi oraz ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Od 15 maja 2008 r. zajmuje stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Gdańsku.

Rzecznik Prasowy BBN

wz. Robert Papliński