Oświadczenie gen. dyw. dr Romana Polko, Zastępcy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Oświadczenie gen. dyw. dr Romana Polko, Zastępcy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Informuję, iż w czwartek, 24 lipca, przekazałem Panu Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu prośbę o zwolnienie z zajmowanego stanowiska Zastępcy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Informuję, iż w czwartek, 24 lipca, przekazałem Panu Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu prośbę o zwolnienie z zajmowanego stanowiska Zastępcy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Głęboki szacunek wobec Pana Prezydenta nakazuje mi bez zbędnej zwłoki, a więc nie czekając na wyniki postępowania wyjaśniającego, oddanie się do dyspozycji Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP.

Na moją decyzję wpływ miała także troska o wizerunek BBN.

Gen. dyw. dr Roman Polko

Zastępca Szefa BBN