Pierwsza edycja Wakacyjnych Staży Studenckich zakończona - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Pierwsza edycja Wakacyjnych Staży Studenckich zakończona

Zakończyła się pierwsza edycja Wakacyjnych Staży Studenckich w BBN, nad którymi honorowy patronat objął Prezydent RP Lech Kaczyński.

Każdy z 11 uczestniczących w programie studentów uczelni państwowych przez cztery tygodnie pracował w jednym z trzech departamentów Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Program realizowany był w okresie od lipca do października.

Podczas stażu studenci mieli niepowtarzalną szansę na pogłębienie swoich zainteresowań, zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności w instytucji, która wykonuje zadania bezpośrednio dla Głowy Państwa. Zapoznali się z funkcjonowaniem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, uczestniczyli w licznych spotkaniach służbowych w biurze i poza nim, w konferencjach oraz seminariach, a także w posiedzeniach komisji sejmowych. Do ich obowiązków należało m.in. opracowanie analiz i notatek na tematy wyznaczone przez przedstawicieli departamentów.

Staże poprzedzone były kilkustopniowym procesem kwalifikacyjnym. Minister Władysław Stasiak, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego wysłał zaproszenia do udziału w programie 24 uczelniom państwowym, w których prowadzone są studia na kierunkach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Rektorzy uczelni wytypowali 62 studentów. Kandydaci musieli wykazać się m. in. bardzo dobrymi wynikami w nauce.
W czerwcu, w Akademii Obrony Narodowej, studenci wskazani przez władze macierzystych uczelni przeszli test pisemny oraz rozmowę kwalifikacyjną, na podstawie których zostali zakwalifikowani do udziału w programie.