Uroczyste powitanie X zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego „Irak” - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Uroczyste powitanie X zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego „Irak”

W środę, 29 października 2008 r., w Szczecinie odbyło się uroczyste powitanie żołnierzy X zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego „Irak”.

W ceremonii uczestniczyli reprezentujący Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Witold Waszczykowski, prezes Rady Ministrów Donald Tusk, minister Obrony Narodowej Bogdan Klich oraz szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Franciszek Gągor, a także uczestniczący w misji żołnierze oraz członkowie ich rodzin.
 
W wystosowanym z okazji uroczystości liście skierowanym do żołnierzy Lech Kaczyński podziękował za zaangażowanie w walkę z globalnym terroryzmem, podkreślając, że wszyscy Polacy są naszym żołnierzom wdzięczni za wypełnianą z honorem i poświęceniem, a bardzo często także narażeniem zdrowia oraz życia służbę. Zaznaczył, iż pięcioletni okres trwania naszej misji wojskowej ma niezwykle głęboki sens, zarówno dla samych mieszkańców Iraku, jak i dla umacniania międzynarodowej pozycji Polski oraz budowania międzynarodowego bezpieczeństwa. Zwierzchnik Sił Zbrojnych odniósł się także do znaczenia misji dla naszej armii. Podkreślił, że czas spędzony nad Eufratem był dla wojska okresem niezmiernie ważnych przeobrażeń, a doświadczenia z pierwszych zmian misji spowodowały istotne przemiany w wyposażeniu, szkoleniu oraz systemie dowodzenia Sił Zbrojnych RP. W tym kontekście Lech Kaczyński odniósł się też do ogromnych zmian, jakie nastąpiły w mentalności tysięcy pełniących służbę w Iraku polskich żołnierzy. Zaznaczył, iż to właśnie ta misja przyczyniła się do powstania w naszych siłach zbrojnych nowej kategorii żołnierzy – sprawdzonych w boju profesjonalistów, co z kolei umożliwiło Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych podjęcie w roku 2006 decyzji o pełnej profesjonalizacji polskiej armii. Prezydent podkreślił również, iż obecnie kończy się jedynie pewien etap naszej obecności w Iraku, sama misja, pomimo zmiany jej charakteru, jest jednak nadal aktualna i ma na celu dalsze doskonalenie umiejętności irackich żołnierzy.
 
Podczas uroczystości odbyła się także ceremonia wręczenia weteranom wszystkich dziesięciu zmian polskiej misji w Iraku przyznanych przez Prezydenta RP odznaczeń „Gwiazda Iraku”.
 
 
List Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego do uczestników uroczystości powitania żołnierzy X zmiany PKW "Irak"
 
 
 
Wydział Analityczno-Prasowy

 

 • Zastępca Szefa BBN Witold Waszczykowski czyta list Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
  Zastępca Szefa BBN Witold Waszczykowski czyta list Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
 • Zastępca Szefa BBN Witold Waszczykowski przekazuje list Prezydenta RP dowódcy X zmiany PKW Irak, gen. dyw. Andrzejowi Malinowskiemu.
  Zastępca Szefa BBN Witold Waszczykowski przekazuje list Prezydenta RP dowódcy X zmiany PKW Irak, gen. dyw. Andrzejowi Malinowskiemu.
 • Zastępca Szefa BBN Witold Waszczykowski wśród zaproszonych gości.
  Zastępca Szefa BBN Witold Waszczykowski wśród zaproszonych gości.
 • Poczty sztandarowe jednostek, których żołnierze uczestniczyli w misji w Iraku.
  Poczty sztandarowe jednostek, których żołnierze uczestniczyli w misji w Iraku.