Wystawa - Wystawa Polska w NATO - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Wystawa

Wystawa z okazji 15. rocznicy wstąpienia Polski do NATO została przygotowana przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jej celem jest przybliżenie zwiedzającym historii sojuszu jak i polskiej drogi do NATO. Na 13 planszach można zobaczyć m.in. przemówienie wygłoszone przez prof. B. Geremka podczas składania dokumentów akcesyjnych, wygłoszone 12 marca 1999 r. w Independence. Całość uzupełniły dane dotyczące modernizacji Wojska Polskiego, wspólnych ćwiczeń z oddziałami państw sojuszniczych, transformacji, profesjonalizacji oraz cywilnej kontroli nad armią, a także informacje na temat infrastruktury i inwestycji prowadzonych na terytorium Polski w ramach NATO.

Od 10 do 16 marca wystawę można oglądać przed Pałacem Prezydenckim. Plansze mogą oglądać także goście Biura Bezpieczeństwa Narodowego.